Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Bankacılık ve Finansal Araştırmaları Dergisi (BAFAD)

Dergi hakkında bilgi.

Derginin amacı, Bankacılık ve Finans sektörü alanlarındaki bilimsel gelişmelerin; bilim insanları, araştırıcılar ve konu ile ilgilenen diğer kişiler arasında paylaşımının sağlanmasıdır.

Sahibi/Owner
Gazi Üniversitesi Adına
On Behalf of Gazi University
Prof.Dr. Süleyman BÜYÜKBERBER
Rektör/Rector
Editörler Kurulu/Editorial Board
Başkan/Editor in Chief
Doç.Dr. Haşim ÖZÜDOĞRU
Bankacılık ve Sigortacılık Yüksek Okulu
School Of Banking and Insurance

ozudogru@gazi.edu.tr
Yrd.Doç.Dr. Orhan ÜNAL
orunal@gazi.edu.tr
Yrd.Doç.Dr. Abbas KETIZMEN
kabbas@gazi.edu.tr
Araş.Gör.Dr. Emine ÖNER KAYA
eonerkaya@gmail.com

Danışma Kurulu/Advisory Boards
Prof.Dr. Mehmet ARSLAN (Gazi Üniversitesi)
Prof.Dr. Ganite KURT (Gazi Üniversitesi)
Prof.Dr. Ahmet AKSOY (Gazi Üniversitesi)
Prof.Dr. Kürşat YALÇINER (Gazi Üniversitesi)
Prof.Dr. Burhan AYKAÇ (Gelişim Üniversitesi)
Prof.Dr. Ahmet BATTAL (Turgut Özal Üniversitesi)
Prof.Dr. Ercan BEYAZITLI (Ankara Üniversitesi)
Prof.Dr. Güven SAYILGAN (Ankara Üniversitesi)
Prof.Dr. Ufuk Kamil BİLGİN (TOBB Üniversitesi)
Prof.Dr.Cengiz SAYIN (Akdeniz Üniversitesi)
Prof.Dr. Ahmet BAYANER (Akdeniz Üniversitesi)
Prof.Dr. Orhan ÇELİK (Ankara Üniversitesi)
Prof.Dr. Erişah ARICAN (Marmara Üniversitesi)
Prof.Dr. Selahattin TOGAY (Gazi Üniversitesi)
Prof.Dr. İlkay DELLAL (Ankara Üniversitesi)
Doç.Dr. Levent ÇİNKO (Marmara Üniversitesi)
Doç.Dr. Afşin ŞAHİN (Gazi Üniversitesi)
Doç.Dr. Haşim ÖZÜDOĞRU(Gazi Üniversitesi)
Doç.Dr.Murat ÇETİNKAYA (Gazi Üniversitesi)
Yrd.Doç.Dr. Aburrahman Okur (Gazi Üniversitesi)
Yrd.Doç.Dr. Sibel BİLGİN (Gazi Üniversitesi)