Yıl 2018, Cilt: 3 Sayı : 1 Sayfalar 23 - 34 2018-04-30
Aydın İlinde Yetiştirilen Siyah Alaca İneklerde Karşılaştırmalı Vücut Kondisyon Skoru İle NEFA Düzeyleri Arasındaki İlişkinin Araştırılması
Deniz ALIÇ URAL,Songül ERDOĞAN
37 261

Öz Bu çalışma, Siyah Alaca ineklerde vücut kondisyon skoru ile NEFA düzeyleri arasındaki ilişkinin belirlenmesi amacıyla yapılmıştır. Araştırmanın hayvan materyalini, Aydın ili Bozdoğan ilçesinde mevcut süt sığırcılığı işletmelerinde yetiştirilen, Adnan Menderes Üniversitesi Veteriner Fakültesi Büyük Hayvan Kliniklerine gelen ve Aydın ili özel işletmelerine kayıtlı 4-6 yaş aralığında ve geçiş döneminde (doğum öncesi -3. haftadan, buzağılama sonrası +3. haftaya kadar olan süreçte) olan 21 baş Siyah Alaca gebe inek oluşturmuştur. Araştırmada Siyah Alaca inekler VKP bakımından da 3 farklı gruba ayrılmıştır: 2<VKP<3, 3<VKP<4 ve 4≤VKP. Çalışma kapsamında hayvanların vücut kondisyon puanlaması kuru dönemde (buzağılama öncesi -2 hafta; 15±2. günlerde) ve puerperal dönemde (postpartum +2. haftada; 15±3. Günlerde) gerçekleştirilmiştir. İneklerin vücut kondisyon puanının (VKP) tespit edilmesinde 5’lik sistem kullanılmıştır. Yine aynı dönemlerde hayvanlarda negatif enerji dengesinin etkisini belirlemek amacıyla serum biyokimyasal analizler gerçekleştirilmiştir. Pre-partum dönemde yapılan ölçümlerde NEFA konsantrasyonu 0.48 ±0.089 mmol/L olarak, buzağılama sonrası 0 ile 15 günlük süreçte ise 1.01 ±0.189 mmol/L olarak tespit edilmiştir (P<0.01). VKP sınıflarına göre NEFA ortalamaları, buzağılama öncesi ve sonrası dönemlerde sırasıyla 0.52 ±0.104 mmol/L ile 0.35 ±0.149 mmol/L olarak tespit edilmiştir. Buzağılama sonrası dönemde ise vücut kondisyonu artan ineklerde NEFA değerlerinde bir artış olduğu tespit edilmiştir. Esterleşmemiş serbest yağ asidi konsantrasyonları üzerine VKP etkisi değerlendirildiğinde ise istatistik bakımdan önemli bir ilişkiye rastlanmamıştır (P>0.05). VKP ile NEFA arasındaki korelasyonlar Pearson Korelasyon Testi yardımıyla hesaplanmıştır. Yapılan hesaplamalar sonucunda VKP ile NEFA arasında düşük ve negatif yönlü bir korelasyon (-0.24) saptanmıştır (P>0.05).            Sonuç olarak, farklı fizyolojik yapı sergileyen ineklerin mevcut metabolik profili değerlendirilerek enerji dengelerinin tespit edilmesi ve bu şekilde bazı metabolik ve üretim problemlerinin önüne geçilmesi mümkün olabilir.

Anahtar Kelimeler

Siyah Alaca, Vücut Kondisyon Puanı, Esterleşmemiş Yağ Asidi
Amaral-Phillips, DM. (2010). Tools for diagnosing nutritional problems in dairy herds, https://afs.ca.uky.edu/files/tools_for_diagnosing_nutritional_problems_in_dairy_herds.pdf. Erişim Tarihi: Şubat 2018.Arslan, C., Tufan, T. (2015). Süt ineklerinin beslenmesi I. Bu dönemde görülen fizyolojik, hormonal, metabolik ve immünolojik değişiklikler ile beslenme ihtiyaçları. Kafkas Univ Vet Fak Derg, 16(1), 151-158.Ayaşan, T., Asarkaya, A., Hızlı, H., Gök, K., Tekgül, A., Karakozak, E., Kara, U., Seğmenoğlu, M.S., Çoban, S., Mutlu, H., Kılıçalp, N. (2012a). Siyah Alaca ineklerde vücut kondisyon skorunun embriyo kalitesine etkisi. Kafkas Univ Vet Fak Derg 18(1), 91-94.Barletta, R.V., Maturana, M., Carvalho,. PD., Del Valle, T..A, Netto, A.S., Rennó, F.P., Mingoti, R.D., Gandra, J.R., Mourão, G.B., Fricke, P.M., Sartori, R., Madureira, E.H., Wiltbank, M.C. (2017). Association of changes among body condition score during the transition period with NEFA and BHBA concentrations, milk production, fertility, and health of Holstein cows. Theriogenology, 104, 30-36. Bellows, D.S., Ott, S.L., Bellows, R.A. (2002). Review: Cost of reproductive disease, and conditions in cattle. The Prof Anim Sci, 18, 26-32.Bobe, G., Young, J.W., Beitz, D.C. (2004). Invited review: pathology, etiology, prevention, and treatment of fatty liver in dairy cows. J Dairy Sci, 87, 3105-3124.Butler, W.R. (1998). Effect of protein nutrition on ovarian and uterine physiology in dairy cattle. J Dairy Sci, 81, 2533-2539Butler-Hogg, B.W., Wood, J.D., Bines, J. (1985). Fat partitioning in british friesian cows: the influence of physiological state on dissected body composition. J Agric Sci, 104, 519-528.Cardoso, F.C., LeBlanc, S.J., Murphy, M.R., Drackley, J.K. (2013). Prepartum nutirional strategy effects reproductive performance in dairy cows. J Dairy Sci, 96, 5859–5871.Chalmeh, A., Pourjafar, M., Nazifi, S., Momenifar, F., Mohamadı, M. (2015). Circulating Metabolic Profile of High Producing Holstein Dairy Cows. J Fac Vet Med Istanbul Univ, 41(2), 172-176.Chapel, J.M,, Rumino, R., Pereira, V., Benedito, J.L. (2017). Relationship of BCS prepartum with reproductive performance and lipomobilization in Holstein dairy cows. Pak Vet J, 37(2), 215-219.Coşkun, B. (1997). Süt ineklerinin beslenmesi. In: Şeker E., İnal F. (ed’s). Hayvan Besleme. 1st ed. Selçuk Üniversitesi Veteriner Fakültesi Yayın Ünitesi, 1-59.Çitil, M., Uzlu, E. (2005). Sığırlarda doğum sonrası hastalıkların erken tanısında ultrasonografik yöntemle vücut kondisyon skor tayinin önemi. Kafkas Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, 11(2), 201-206.Dann, H.M,, Litherland, N.B., Underwood, G.P., Douglas, G., Drackley, J.K. (2006). Diets during far-off and close-up dry periods affect periparturient metabolism and lactation in multiparous cows. J Dairy Sci, 89, 3563-3577.Defra (2001). Condition scoring of dairy cows. Animal Health and Welfare, Department of Environment, Food and Rural Affairs, 1-12. www.defra.gov.uk/corporate/ publications/pubf rm.htm, 2001. Drackley, J.K. (1999). Biology of dairy cows during the transition period: The final frontier?. J Dairy Sci, 82, 2259-2273.Drackley, J.K., Cardoso, F.C. (2014). Prepartum and postpartum nutritional management to optimise fertility in high-yielding dairy cows in confined TMR systems. Anim, 8, 5–14.Duncan, D.B. (1995). Multiple range and multiple F test. Biometrics, 11, 42.Edmonson, A.J., Lean, I.J., Weaver, L.D., Farver, T., Webster, G. (1989). A body condition scoring chart for Holstein dairy cows. J Dairy Sci 72, 68-78.Gibb, M.J., Ivings, M.E., Dhanoa, M.S., Sutton, J.D. (1992). Changes in body components of autumn-calving Holstein-Friesian cows over the first 29 weeks of lactation. Anim Product, 55, 339–360Gillund, P., Reksen, O., Gröhn, Y.T., Karlberg, K. (2001). Body condition related to ketosis and reproductive performance in Norwegian dairy cows. J Dairy Sci, 84, 1390-1396.Gong, J.G. (2002). Influence of metabolic hormones and nutrition on ovarian follicle development in cattle: Practical Implications. Domest Anim Endocrinol, 23, 229-241.Görgülü, M., Göncü, S., Serbester, U., Kıyma, Z. Süt sığırlarının üremesinde beslemenin rolü. 7. Ulusal Zootekni Bilim Kongresi, Adana, 2011.Grummer, R.R., Rastani, R.R. (2003). When should lactating cows reach positive energy balance? Prof Anim Sci, 19, 197-203.Gumen, A., Keskin, A., Yilmazbas-Mecitoglu, G., Karakaya, E., Wiltbank., M.C. (2011). Dry period management and optimization of postpartum reproductive management in dairy cattle. Reproduction of Domestic Animals, 46, 11–17.Hammon, D.S., Evjen, I.M., Dhiman, T.R, Goff, J.P. (2006). Neutrophil function and energy status in Holsteins cows with uterine health disorders. Vet Immunol Immunopathol, 113, 21–29.Kadokawa, H., Martin, B.G. (2006). A new perspective on management of reproduction in dairy cows: the need for detailed metabolic information, an improved selection index and extended lactation. J Reprod Dev, 52(1), 61-168.Kehrli, M.E., Neill, J.D., Burvenich, C., Goff, J.P., Lippolis, J.D., Reinhardt, T.A., Nonnecke, B.J. (2006). Energy and protein effects on the immune system. In: Sejrsen K, Hvelplund T, Nielsen MO (Ed’s). Ruminant physiology: Digestion, metabolism and impact of nutrition on gene expression, immunology, and stress. 1st ed. Wagenigen, Academic Publishers, 459-61.Kellog, W. (2018). Body condition scoring with dairy cattle, http://www.uaex.edu/ other_Areas/Publications/PDF/FSA-4008.pdf, 1914. Erişim Tarihi: Şubat 2018.Keogh, B.K., French, P., Mcgrath, T., Storey, T., Mulligan, F.J. Effect of forage allowance and forage system during the dry period on the performance of dairy cows. Proceedings of the New Zealand Society of Animal Production, 2008, 16-19.Kim, H.I., Suh, G.K. (2003). Effect of the amount of body condition loss from the dry to near calving periods on the subsequent body condition change, occurrence of postpartum diseases, metabolic parameters and reproductive performance in holstein dairy cows. Theriogenology, 60, 1445-1456Knop, R., Cernescu, H. (2009). Effects of negative energy balance on reproduction in dairy cows. Lucrărı Stıınłıfıce Medicină Veterınară, 2, 198-205.Komaragiri, M.V.S., Casper, D.P., Erdman, R.A. (1998). Factors affecting body tissue mobilization in early lactation dairy cows. 2. effect of dietary fat on mobilization of body fat and protein. J Dairy Sci, 81, 169-175.LeBlanc, S. (2010). Monitoring metabolic health of dairy cattle in the transition period. J Reprod Dev, 56, 29–35.Leslie, K., Duffield, T., LeBlanc, S. Monitoring and managing energy balance in the transition dairy cow. Minnesota Dairy Health Conference. 2004, Bloomington, Minnesota.Lopez, H., Satter, L.D., Wiltbank, M.C. (2004). Relationship between Level of Milk Production and Estrous Behavior of Lactating Dairy Cows. Anim Reprod Sci, 81, 209-223.Leroy, J., Van Soom, A., Opsomer, G., Bols, P.E.J. (2008). The consequences of metabolic changes in high-yielding dairy cows on oocyte and embryo quality. Anim, 2, 1120–1127.McArt, J.A.A., Nydam, D.V., Oetzel, G.R, (2012). Dry period and parturient predictors of early lactation Hyperketonemia in Dairy Cattle. J Dairy Sci, 96(1), 198–209.McArt, J.A.A., Nydam, D.V., Oetzel, G.R. (2013). Overton TR, Ospina PA. Elevated non-esterified fatty acids and β-hydroxybutyrate and their association with transition dairy cow performance. Vet J, 198, 560–570McGuire, M.A., Theurer, M., Vicini, J.L., Crooker, B. (2004). Controlling Energy Balance in Early Lactation. Advances in Dairy Technology, 16, 241.Mulligan, F., O’Grady, L., Rice, D., Doherty, M. (2006). Production disease of the transition cow; body condition score and energy balance. Ir Vet J, 59, 505-510.Mwaanga, E.S., Janowski, T. (2000). Anoestrus in dairy cows: causes, prevalence and clinical forms. Reprod Domest Anim, 35, 193–200. Oltenacu, P.A. Health and welfare in genetically high producing dairy cows and its economical implications. XIII ISAH Congress, 2007, Tortu, Estonia.Patton, J., Kenny, D.A., Mee, J.F., O’Mara, F.P., Wathes, D.C., Cook, M., Murphy, J.J. (2006). Effect of milking frequency and diet on milk production, energy balance, and reproduction in dairy cows. J Dairy Sci, 89(5), 1478-87.Roche, J.F., Macke,y D., Diskin, M.D. (2000). Reproductive management of postpartum cows. Anim Reprod Sci, 60-61, 703-712.Roche, J.F. (2006). The effect of nutritional management of the dairy cow on reproductive efficiency. Anim Reprod Sci, 96, 282–296.Roche, J.R., Friggens, N.C., Kay, J.K., Fisher, M.W., Stafford, K.J., Berry, D.P. (2009). Invited review: body condition score and its association with dairy cow productivity, health, and welfare. J Dairy Sci, 92, 5769-5801.Samanc, H., Danıjela, K., Stojic, V., Dragıca, S., Vujanac, I., Prodanovıc, R., Slavıca, B. (2011). Application of the metabolic profıle test in the prediction and diagnosıs of fatty liver in Holstein Cows. Acta Vet Scand, 61(5-6), 543-553.Sheehy, M.R., Fahey, A.G., Aungier, S.P.M., Carter, F., Crowe, M.A., Mulligan, F.J. (2016). A comparison of serum metabolic and production profiles of dairy cows that maintained or lost body condition 15 days before calving. J Dairy Sci, 100, 1–12Silke, V., Diskin, M.G., Kenny, D.A., Boland, M.P., Dillon, P., Mee, J.F., Sreenan, J.M. (2002). Extent, pattern and factors associated with late embryonic loss in dairy cows. Anim Reprod Sci, 71, 1–12.Silvia, W.J. (1998). Changes in reproductive performance of holstein dairy cows in Kentucky from 1972 to 1996. J Dairy Sci, 81(1), 244. Suriyasathaporn, W., Daemen, A.J.J.M., Noordhuizen-Stassen, E.N., Dieleman, S..J, Nielen, M., Schukken, Y.H. (1999). β-Hydroxybutyrate levels in peripheral blood and ketone bodies supplemented in culture media affect the in vitro chemotaxis of bovine leukocytes. Vet Appl Environ Microbiol,v68, 177-186.SPSS, (1984). SPSS release 18.0.0, Standard version for windows. Steel RDG, Torrie JH Principles and procedures of statistics. Mc-Graw Hill Book Co. Inc. 2009; New York, USA.Tamminga, S., Luteijn, P.A., Meijer, R.G.M. (1997). Changes in composition and energy content of liveweight loss in dairy cows with time after parturition. Livest Prod Sci, 52, 31-38.Vanholder, T., Papen, J., Bemers, R., Vertenten, G., Berge, A.C.B. (2015). Risk factors for subclinical and clinical ketosis and association with production parameters in dairy cows in the Netherlands. J Dairy Sci, 98(2), 880-888.Varışlı, Ö., Tekin, N. (2011). Holştayn ineklerde vücut kondisyon skorunun fertilite ve bazı reprodüktif parametrelere etkisi. Ankara Üniv Vet Fak Derg, 58, 111-115.Yaylak, E., Kaya, A. (2000). Süt sığırcılığında vücut kondisyon puanı ve önemi. Hayvansal Üretim, 41, 29-37.Washburn, S.P., Silvia, W.J., Brown, C.H., McDaniel, B.T.,, McAllister A.J. (2002). Trends in reproductive performance in southeastern Holstein and Jersey DHI Herds. J Dairy Sci, 84, 244-251.Wiltbank, M., Lopez, H., Sartori, R., Sangsritavong, S., Gumen, A. (2006). Changes in Reproductive Physiology of Lactating Dairy Cows due to Elevated Steroid Metabolism. Theriogenology, 65, 17–29.
Birincil Dil tr
Konular Ziraat, Sütçülük ve Hayvan Bilimleri
Yayımlanma Tarihi 30 Nisan 2018
Bölüm Araştırma Makaleleri
Yazarlar
Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 30 Nisan 2018


Makalenin Yazarları
Deniz ALIÇ URAL
Songül ERDOĞAN