Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

Yıl 2012 , Cilt 12 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Sosyal bir gerçeklik olarak intihar olgusu: sosyal psikolojik bir değerlendirme

Yazar kurumları :
Bingöl Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Psikoloji Bölümü1
Görüntülenme :
1255
DOI :
Özet Türkçe :

ntihar girisimleri, bir halk saglıgı sorunu oldugu gibi önemli bir hastalık yükünü de olusturmaktadır. Her toplumun oldugu gibi, içinde yasadıgımız toplumun da sosyal bir geçegi olan intihar olgusu üzerinde birçok çalısma yapılmıstır. çinde yasadıgımız toplumda gençlerin ruhsal gelisim sorunlarında hızlı bir artıs yasanmaktadır. Birey çözüm yolu olarak da intihar etmeyi görmektedir. Aslında, intihar önlenebilecek bir ölüm nedenidir. ntihar eden insanlar degisik nedenlerle yasamlarına son vermek isterler. Yapılan arastırmaları inceledigimizde, intihar girisiminde çok çesitli etkenlerin oldugu görülmektedir. Genelde birkaç neden bir arada bu eylemin ortaya çıkmasına yol açabilmektedir. ntihar olgusu, tamamen bireysel bir davranıs olmakla birlikte, aynı zamanda sosyal süreç ve kosulların da iç içe geçtigi sosyal bir olgudur. ntihar, genç insanların en üretken çaglarında, ölümlerine yol açmaktadır. ntihar girisimi, kızlarda erkeklerden 2 kat daha fazladır. En sık kullanılan yöntem ise yüksek dozda ilaç almaktır. ntihar olgusu, sadece Türkiye'de degil, bütün dünyada önemli bir sorundur. Bu çalısma, kuramsal bir arastırmanın ürünüdür. Bu alanda deneysel ve kuramsal çalısmalar ve yazılan eserler incelenerek bir sonuca ulasılmaya çalısılmıstır. Tüm bulgular literatür bilgilerinin ısıgında tartısılmıstır.

Özet İngilizce :

Suicide attemps are not only a public health problem, but also an important reason of medical workload. Committing suicide as a social phenomenon is one of the important of our age. A great number of studies have been done on the subject. In the community there is a fast increase in the growing up young people's psychological problems. The individual chooses suicide as a way out. Actually could be prevented. The people commiting suicide want to end their livesdue to various reasons. Existing studies points out, there are lots of reasons behind suicides. Generally couple of them together may lead to the event. The suicide is social as well as psychological phenemonen. Suicide tooks the young people from life when they were at their productive ages. Girls' suicide attemps are twice as much as the boys'. The most frequent method is overdose medication. The concept of suicide, not only in Turkey, is a major problem all over the world. This study is a theoretical research. The existing studies will be analised to find out the social reasons behind suicide. All of the findings were discussed in relation to relevant literature.

Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :