Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

Yıl 2013 , Cilt 13 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Seçmen tercihlerinin oluşumunda vergi propagandası: ampirik bir çalışma

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Afyon Kocatepe Üniversitesi1, İİBF2, Maliye Bölümü3
Görüntülenme :
847
DOI :
Özet Türkçe :

Siyasal sürecin en önemli aktörlerinden birisi siyasal partiler, diğeri de seçmenlerdir. Siyasal süreç içinde siyasal partiler oylarını, seçmenler ise faydalarını artırmaya çalışırlar. Siyasal parti ve seçmen ilişkisini belirleyen ekonomik faktörlerinin en önemlileri kamu hizmetleri ve vergilerdir. Siyasal partiler seçim propagandalarında bu faktörlerle ilgili çeşitli vaatlerde bulunurlar. Vergilerle ilgili propagandalar ise genellikle vergi yükünün azaltılması şeklindedir. Bu çalışma, siyasal partilerin vergilerle ilgili propagandalarının seçmenler tarafından hangi düzeyde dikkate alındığını belirlemek amacıyla yapılmıştır. Türkiye genelinde yapılan anket çalışmasından elde edilen sonuçlara göre, vergi mükelleflerinin yaklaşık %33’ü vergi yüklerini azaltacak siyasi partilere oy vereceklerini belirtmektedir. Bu tercih değişimine etki eden önemli diğer faktörler ise gelir düzeyi, vergi yükü, ülkenin genel ekonomik durumu, rekabet, yolsuzluk, vergi ahlâkı ve çevre baskısıdır.

Özet İngilizce :

One of the most important actors in the political process is political parties and the other is voters. In the political process, political parties try to increase their votes and the voters try to increase their benefits. The most important economic factors which determine the relationship between political parties and voters are public services and taxes. Political parties make a variety of commitments about these factors in the election propagandas. The tax-related propagandas are generally in the form of reducing the tax burden. This study was conducted to determine in which level the tax-related propagandas of political parties are taken into account by voters. According to results of the survey made in Turkey, approximately 33% of taxpayers specify that they will vote the political party which will reduce their tax burden. Other important factors that affect the exchanging in preferences are income level, tax burden, general economic position of the country, competition, corruption, tax morale and environmental pressure.

Anahtar kelimeler :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :