TÜRKİYE'DE ULUSAL NOTA YAYINCILIĞI VE MÜZİK KİTAPLARI: 2016 BAŞLARINDA GENEL DURUM, SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ

Öz Bu bildiri,Türkiye'de 2016 yılı başlarında halen dağıtımı/satışı yapılan notalar ve müzikkitapları araştırılarak hazırlanmıştır. 2016 yılı başında ülkemizde müzikleilgili 528 adet kültür (düz metin) kitabı ve 400 adet de nota kitabı olmaküzere toplam 928 yayının dağıtımının yapıldığı, en az üç kitabı bulunan 66yayınevinin olduğu, bu kitapların sayısının son 5 yıl içinde %60 oranındaarttığı görülmüştür. Ayrıca en çok (nota içermeyen) kültür kitabı yayınlayanilk 5 yayınevi arasında Pan, Boyut, Yapı Kredi, Müzik Eğitimi ve AlfaYayınları’nın olduğu, en çok nota yayınlayan ilk 5 yayınevi arasında ise Bemol,Pan, Portemem, Müzik Eğitimi ve Senfoni Müzik Yayınları’nın olduğusaptanmıştır. Türk bestecilerine ilişkin (metot dışı) repertuvar niteliklibaşlıca yayınlar ele alındığında ise piyano için 10, ses için 19, gitar için 12yayın olduğu saptanmıştır.  Sektörün enönemli sorunları arasında telif hakları konusu, dağıtım ve notaların fotokopiyapılıyor olması gelmektedir.
Anahtar Kelimeler:

Müzik, Yayıncılık, Nota

Kaynakça

Dost Dağıtım Nisan 2016 verileri

Emek Kitap Nisan 2016 verileri

MuzikKitaplari.com 2016 verileri

Tarman, S. (2011) Türkiye’de Ulusal Nota Yayıncılığı ve Müzik Kitapları: 2011’e Girerken Genel Durum, Sorunlar ve Çözüm Önerileri. Kocaeli Üniversitesi GSF. Müzikoloji Paneli. Yayınlanmamış Bildiri, 24 Şubat 2011, Kocaeli.