ÖĞRETMEN EĞİTİMİNDE UZMAN GÖRÜŞÜNE GÖRE ÖLÇME VE DEĞERLENDİRMENİN GENEL KOŞULLARI

Öz Öğrenciperformanslarını değerlendirme öğretmenlerin mesleki faaliyetinin ayrılmaz birparçasıdır. Öğretmenler not vermeyi genellikle prototip bir değerlendirmeolarak kabul eder. Fakat değerlendirme aynı zamanda dersi yeniden düzenlemedeve öğrenmeyi iyileştirici önlemler almada yardımcı olur. Dolayısıyla öğretmeneğitiminde değerlendirme, merkezî bir rol oynamaktadır. Bu nedenle nitel birçalışma olan bu çalışmanın amacı ölçme ve değerlendirmenin öğretmen eğitimindene derece öngörüldüğünü ortaya koymaktır. Buna bağlı olarak dört uzmanlagörüşme yapılmış ve görüşler doğrultusunda ölçme ve değerlendirmenin kriterleribelirlenmiştir. Çalışmada, öğrenci performansını ölçme ve değerlendirmeninöğretmenlik mesleğinde profesyonelleşmeyi gerektirdiği gösterilebilmiştir. Bunedenle üniversitelerde ölçme ve değerlendirme eğitimi daha fazla yeralmalıdır.

Kaynakça

Baumert, J. & Kunter, M. (2006). Stichwort: professionelle kompetenz von lehrkräften. ZfE (4), 469–520.

Becker- Mrotzek, M. & Böttcher, I. (2007). Schreibkompetenz entwickeln und beurteilen. Berlin: Cornelsen Scriptor.

Bohl, T. (2009). Prüfen und bewerten im offenen unterricht. Weinheim und Basel: Beltz.

Böttcher, W. et. al. (Hrsg.) (1999). Leistungsbewertung in der grundschule. Weinheim und Basel: Beltz.

Brommer, R. & Rheinberg, F. (2006). Lehrende in schulen. In: Krapp, A. & Weidemann, B. [Hrsg.]. Pädagogische Psychologie. Ein Lehrbuch. Beltz: Weinheim, Basel.

Fritsche, J. (1994). Zur didaktik und methodik des deutschunterrichts. Band 2: schriftliches arbeiten. Stuttgart: Klett.

Helmke, A. (2007). Unterrichtsqualität und lehrerprofessionalität –diagnose, evaluation und verbesserung des unterrichts. Kallmeyer, Seelze.

Helmke, A. & Hosenfeld, I. (2004). Bildungsstandards und unterrichtsqualität. PädF 4, 173-176.

Jentsch, P. (1993). Aufsatzkorrektur und leistungsbewertung (ı). zur methodik der aufsatzbeurteilung an der oberstufe. In: Deutschunterricht. Magazin für Deutschlehrerinnen und Deutschlehrer aller Schulformen, 46, S. 357 – 370

Jost et. al. (2011). Schriftliches beurteilen lernen. In: Bräuer, G., Schindler, K. (Hrsg.): Schreibarrangements für schule, hochschule und beruf. Freiburg: Fillibach.

Lehnen, K. (2008). Kommunikation im Lehrerberuf. Schreib- und medienspezifische Anforderungen. In: Jakobs, E.-M. & Lehnen, K.: Berufliches schreiben. Ausbildung, coaching, training. Frankfurt am Main: Lang, S. 83 – 102.

Magnusson, S. et. al. (1999). Nature, sources and development of pedagogical content knowledge for science teaching. In: Gess-Newsome & Lederman [Hrsg.]: Examining pedagogical content knowledge: The construct and its implications for science education. Kluwer Academic Publishers, Dordrecht, S. 95-131.

Mayring, P. (2008). Qualitative inhaltsanalyse. Grundlagen und techniken. Beltz: Weinheim.

Müller-Michaels, H. (1993). Noten für kreativität? zum problem produktiver arbeiten im literaturunterricht. Deutschunterricht 46/1993, 338 – 348.

Sacher, W. (32001). Leistung entwickeln, überprüfen und beurteilen: grundlagen, hilfen und denkanstöße für alle schularten. Bad Heilbrunn: Klinkhardt.

Schrader, F.-W. (2001). Diagnostische kompetenz von eltern und lehrern. In: Rost, D.H. [Hrsg.]: Handwörterbuch pädagogische psychologie. Beltz: Weinheim u.a., 91-96.

87095 22430

Arşiv
Sayıdaki Diğer Makaleler

ÖĞRETMEN ADAYLARININ BİLİMSEL OKURYAZARLIK DÜZEYLERİ VE BİLİMSEL ARAŞTIRMAYA YÖNELİK TUTUMLARININ ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ

Mehmet Ali DOMBAYCI, Orhan ERCAN

ÜSTÜN ZEKÂLI VE YETENEKLİ ÖĞRENCİ AİLELERİNİN BİLSEM BİYOLOJİ PROJE ÇALIŞMALARI HAKKINDAKİ GÖRÜŞLERİ

Murat ÖZARSLAN, Gülcan ÇETİN, Osman YILDIRIM

ÇOCUKLARIN İKİNCİ DİL KAZANİM SÜREÇLERİ: KAPSAMLI BİR LİTERATÜR TARAMASI

Şeyda Deniz TARIM

PROAKTİF KİŞİLİĞİN ÖZNEL ZİNDELİK İLE MERAK ARASINDAKİ İLIŞKİDE ARACILIK ETKİSİ

Eyüp ÇELİK, Pınar TOPÇUOĞLU

GELİŞİMSEL YETERSİZLİĞİ OLAN BİREYLERE YABANCI KİŞİLERDEN KORUNMA BECERİLERİNİN ÖĞRETİMİNE İLİŞKİN ARAŞTIRMALARIN İNCELENMESİ

Metehan KUTLU, Onur KURT

MATEMATİKSEL ÖĞRENME ETKİNLİĞİ TÜRLERİNE YÖNELİK KURAMSAL BİR ÇALIŞMA: FONKSİYON KAVRAMI ÖRNEKLEMESİ

Kemal ÖZGEN

ÖZEL EĞİTİM ÖĞRETMENLERİNİN DERSLERDE OYUN VE ŞARKIYI KULLANMA DURUMLARI

Ahmet YIKMIŞ, Nesime Kübra TERZİOĞLU, Mehtap KOT, Burcu AKTAŞ

ÖĞRENCİLERİN SINAV KAYGISI, FENE YÖNELİK İLGİ VE EBEVEYN DESTEĞİ DEĞİŞKENLERİ ÜZERİNE ULUSLARARASI BİR KARŞILAŞTIRMA: TÜRKİYE – SİNGAPUR

Ayşe BİLİCİOĞLU, Kübra YILMAZ

ÖĞRETMEN EĞİTİMİNDE UZMAN GÖRÜŞÜNE GÖRE ÖLÇME VE DEĞERLENDİRMENİN GENEL KOŞULLARI

Sayime ERBEN KEÇECİ, İşıl EKTEM SÖNMEZ

KARABÜK ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU’NDA ÖĞRENİM GÖREN ÖĞRENCİLERİN KOPYA ÇEKME TUTUMLARI

Mustafa ADIBATMAZ, Fatma Betül KURNAZ