Cilt: 4 Sayı : 1
GAZİANTEP’TE MERKEZ ATIK SU ARITMA TESİSİNDE ÜÇ YILLIK RİSK DEĞERLENDİRMESİ ANALİZİ
Three-Year Analysis of Risk Assessment in Waste Water Treatment Plant in Gaziantep
Nilgün ULUTAŞDEMİR,Banu ÖZMUSUL,Ebru ÖZTÜRK ÇOPUR

1.4K 129

Anahtar Kelimeler:

Kaynakça

Andaç, M. Risk değerlendirme rehberi. http://www.csgb.gov.tr/csgbPortal/ShowProperty/ WLP%20Repository/icdenetim/dosyalar/calisma/riskdegerlendirmerehberi. Erişim Tarihi: 14.11.2016.Andaç M. (2007). Neden risk değerlendirmesi yapmalıyız ?. İş Sağlığı ve Güvenliği Dergisi, Ekim-Kasım-Aralık, 21-26.Kahraman, Ö., & Demirer, A. (2010). OHSAS 18001 kapsamında fmea uygulaması. Makine Teknolojileri Elektronik Dergisi, 7(1), 53-68. Koltan, A., Orhon, Y., Yılmaz, S., Altay, S., & Çay, İ. (2010). Risk değerlendirmede kullanılan l tipi karar matrisi yönteminin işçi sağlığına uygunluğunun değerlendirilmesi. Mesleki Sağlık ve Güvenlik Dergisi, Ekim-Kasım-Aralık, 38-43.Özkars, R., & Yıldız, S. (2013). Türkiye’deki atıksu arıtma tesislerinin iş sağlığı ve güveniliği yönünden değerlendirilmesi. Erciyes Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 29(3), 254-261.Resmi Gazete. (2010). Çevre ve Orman Bakanlığı. Atıksu arıtma tesisleri teknik usuller tebliği. Tarih: 20.03.2010 Sayı: 27527. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü. (2014). Atıksu arıtma tesislerinin zehirlenme riski bulunan ünitelerinde alınması gereken güvenlik tedbirleri. Tarih:17.07.2014 Sayı: 53177711/249. Özkars, R. (2010). Sivas atıksu arıtma tesisi ı̇ş sağlığı ve güvenliği yönetim sisteminin oluşturulması. Cumhuriyet Ünversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi, Sivas. Ulutaşdemir, N., Deveci, S. E., Dokur, M., Çopur, E., & Özince, M. (2014). Gaziantep’te bazı küçük ölçekli işletmelerde risk değerlendirmesi. 17. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi Bildirisi P-217, Edirne.Torun, F. (1994). Ankara ı̇li büyükşehir belediyesine bağlı üç ı̇lçe belediye temizlik ı̇şçilerinde ı̇şçi sağlığı ve ı̇ş güvenliği açısından durum saptama araştırması. Gazi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi, Ankara.
Nilgün ULUTAŞDEMİR,Banu ÖZMUSUL,Ebru ÖZTÜRK ÇOPUR
253/5000Hizmetimizi sunmamıza ve geliştirmemize, içerik ve reklamları uyarlamamıza yardımcı olması için çerezleri kullanıyoruz. Devam ederek çerez kullanımını kabul etmiş olursunuz. Telif hakkı © 2020 Elsevier B.V. veya onun lisans verenleri veya katkıda bulunanları. ScienceDirect ®, Elsevier B.V.'nin tescilli ticari markasıdır.
253/5000Hizmetimizi sunmamıza ve geliştirmemize, içerik ve reklamları uyarlamamıza yardımcı olması için çerezleri kullanıyoruz. Devam
ederek çerez kullanımını kabul etmiş olursunuz. Telif hakkı © 2020 Elsevier B.V. veya onun lisans verenleri veya katkıda bulunanları.
ScienceDirect ®, Elsevier B.V.'nin tescilli ticari markasıdır.