TÜRKİYE’DE BORSA, EMTİA, TAHVİL VE DÖVİZ PİYASALARI ARASINDAKİ ETKİLEŞİM: YAYILIM ENDEKSİ YAKLAŞIMI

Bu çalışmada Türkiye’de emtia piyasası, tahvil faizi, döviz kuru ve hisse senedi fiyatları arasındaki yayılma etkisinin ölçülmesi amaçlanmaktadır. Bu amaçla Diebold ve Yılmaz (2012) yayılma endeksi yaklaşımı kullanılarak, bu dört piyasa arasındaki yayılımın doğası 2015-2019 dönemi için araştırılmıştır. Yayılma endeksi bulgularına göre, Türkiye’de bu dört piyasada gözlemlenen oynaklığın %4.4’ü oynaklık yayılımından kaynaklanmaktadır. Buna ilave olarak kayan pencere toplam oynaklık yayılımı grafiği, Mart 2015 de yaşanan USD/TRY paritesi dalgalanması, 15 Temmuz 2016 askeri darbe kalkışması ve Ağustos 2018 kur krizi gibi finansal stres dönemlerinde oynaklık yayılımının arttığını göstermektedir. Son olarak, elde edilen analiz bulguları sanayileşmiş ekonomiler için yapılan çalışmalar ile karşılaştırıldığında, ortalama oynaklık yayılımı değerlerinin sanayileşmiş ülkelerde %5 Türkiye’de ise %20 düzeyinde olduğu görülmektedir. Stresli olmayan dönemlerde bile göreceli olarak yüksek düzeyde oynaklık yayılımının varlığı ise, Türkiye'deki finansal kırılganlıkları göstermektedir.

INTERACTION BETWEEN STOCK, COMMODITY, BOND AND EXCHANGE MARKETS IN TURKEY: A SPILLOVER INDEX APPROACH

In this study it is aimed to measure spillover effects between commodity, bond, exchange rate and stock markets in Turkey. For this purpose nature of spillover between these four markets are investigated for the period of 2015-2019 by employing Diebold and Yılmaz (2012) spillover index methodology. According to the spillover index findings, 4.4% of volatility observed in these four markets stems from the volatility spreads of other markets. In addition to this, rolling-sample total volatility spillover plot shows that the volatility spillover is tend to increase in financial stress periods such as the USD / TRY parity fluctuation in March 2015, 15 July 2016 military coup attempt and August 2018 exchange rate crisis. Finally, when analysis results compared with studies for industrialized economies, it is seen that average volatility spillover value is 5% in industrialized countries and 20% in Turkey. Existence of relatively high levels of volatility spillover even in non-stressful periods indicates financial fragilities in Turkey. 

Kaynakça

Akkuş, H. T., Sakarya, Ş., ve Tüzün, O. (2018). Tahvil Faizleri İle CDS Primleri Arasındaki Oynaklık Yayılım Etkilerinin Belirlenmesi. Bankacılar Dergisi, 29(104), 41-54.

Bajo-Rubio, O., Berke, B., ve Mcmillan, D. (2017). The behaviour of asset return and volatility spillovers in Turkey: A tale of two crises. Research in International Business and Finance, 41, 577–589.

Baum, C. F., Çağlayan, M., ve Özkan, N. (2004). Nonlinear effects of exchange rate volatility on the volume of bilateral exports. Journal of Applied Econometrics, 19(1), 1–23.

Baur, D. G. (2012). Financial contagion and the real economy. Australasian Finance Conference 2010: Liquidity crisis, financial integration and global financial stability, 36(10), 2680-2692.

Bouri, E., Jain, A., Biswal, P. C., ve Roubaud, D. (2017). Cointegration and nonlinear causality amongst gold, oil, and the Indian stock market: Evidence from implied volatility indices. Resources Policy, 52, 201–206.

Büyükşahin, B., Haigh, M. S., ve Robe, M. A. (2010). Commodities and equities: Ever a “market of one”? The Journal of Alternative Investments, 12(3), 76–95.

Çamlıca, F., Güneş, D., ve Özen, E. (2017). A Financial Connectedness Analysis for Turkey. TCMB, Working Paper No: 17/19.

Claessens, S., Köse, M. A., ve Terrones, M. E. (2008). Financial stress and economic activity. Journal of BRSA Banking and Financial Markets, 2(2), 11–24.

Coudert, V., Couharde, C., ve Mignon, V. (2011). Exchange rate volatility across financial crises. Journal of Banking ve Finance, 35(11), 3010–3018.

Creti, A., Joëts, M., ve Mignon, V. (2013). On the links between stock and commodity markets’ volatility. Energy Economics, 37, 16-28.

Cronin, D. (2014). The interaction between money and asset markets: A spillover index approach. Journal of Macroeconomics, 39, 185–202.

Çelik, İ., Özdemir, A., ve Gülbahar, S. D. (2018). Gelişmekte Olan Ülkelerde Getiri ve Volatilite Yayılımı: NIMPT Ülkelerinde VAR-EGARCH Uygulaması. Finans Politik ve Ekonomik Yorumlar, 55(636), 9–24.

Çınar, M., ve Hepkorucu, A. (2018). Düşük Frekansta İncelenen Finansal Varlıkların Oynaklık Kırılmalarının Değerlendirilmesi: Bist-100 Endeksi Üzerine Bir Uygulama. Akademik Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi (AKAD), 10(18), 1–11.

Diebold, F. X., ve Yılmaz, K. (2009). Measuring financial asset return and volatility spillovers, with application to global equity markets. The Economic Journal, 119(534), 158–171.

Diebold, F. X., ve Yılmaz, K. (2012). Better to give than to receive: Predictive directional measurement of volatility spillovers. Special Section 1: The Predictability of Financial Markets, 28(1), 57-66.

Duygulu, A. A. (1998). Döviz Kuru İstikrarının Ekonomik İstikrar Açısından Değerlendirilmesi. Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 13(1), 105–116.

Elekdağ, S., Kanlı, I. B., Samancıoğlu, Z., ve Sarıkaya, C. (2010). Finansal stres ve iktisadi faaliyet. Central Bank Review, 10(2), 1.

Fleming, J., Kirby, C., ve Ostdiek, B. (1998). Information and volatility linkages in the stock, bond, and money markets. Journal of Financial Economics, 49(1), 111-137.

Forbes, K., ve Rigobon, R. (2001). Measuring contagion: Conceptual and empirical issues. Içinde International financial contagion (ss. 43–66). Springer, Boston, MA.

Kamışlı, S., ve Esen, E. (2019). Financial Connectedness among Credit Default Swaps. BİLTÜRK Ekonomi ve İlişkili Çalışmalar Dergisi, 1(4), 258–270.

Koyunlu, A. (2019). Measuring financial stress index for Turkey (Yüksek Lisans Tezi). İstanbul Bilgi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.

Lautier, D., ve Raynaud, F. (2012). Systemic risk in energy derivative markets: A graph-theory analysis. The Energy Journal, 215–239.

Lee, S. B., ve Kim, K. J. (1993). Does the October 1987 crash strengthen the co-movements among national stock markets? Review of Financial Economics, 3(1), 89–102.

Maitra, D., ve Dawar, V. (2019). Return and volatility spillover among commodity futures, stock market and exchange rate: Evidence from India. Global Business Review, 20(1), 214–237.

Polat, O. (2018). Hisse Senedi Piyasalarında Finansal Bağlantılılık Analizi. Politik Ekonomik Kuram, 2(1), 73–86.

Roy, R. P., ve Roy, S. S. (2017). Financial contagion and volatility spillover: An exploration into Indian commodity derivative market. Economic Modelling, 67, 368–380.

Sadorsky, P. (2014). Modeling volatility and correlations between emerging market stock prices and the prices of copper, oil and wheat. Energy Economics, 43, 72–81.

Yılmaz, A., ve Altay, H. (2016). Ithal Ham Petrol Fiyatlari ve Döviz Kuru Arasindaki Esbütünlesme ve Oynaklik Yayilma Etkisinin Incelenmesi: Türkiye Örnegi. Ege Akademik Bakis, 16(4), 655.

Yu, L., Wang, S., ve Lai, K. K. (2008). Forecasting crude oil price with an EMD-based neural network ensemble learning paradigm. Energy Economics, 30(5), 2623-2635.

Kaynak Göster

Bibtex @araştırma makalesi { yead737638, journal = {Yönetim ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi}, issn = {2148-029X}, eissn = {2148-029X}, address = {}, publisher = {Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi}, year = {2020}, volume = {18}, pages = {265 - 284}, doi = {10.11611/yead.737638}, title = {TÜRKİYE’DE BORSA, EMTİA, TAHVİL VE DÖVİZ PİYASALARI ARASINDAKİ ETKİLEŞİM: YAYILIM ENDEKSİ YAKLAŞIMI}, key = {cite}, author = {Karabıyık, Can} }
APA Karabıyık, C . (2020). TÜRKİYE’DE BORSA, EMTİA, TAHVİL VE DÖVİZ PİYASALARI ARASINDAKİ ETKİLEŞİM: YAYILIM ENDEKSİ YAKLAŞIMI . Yönetim ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi , 18 (4) , 265-284 . DOI: 10.11611/yead.737638
MLA Karabıyık, C . "TÜRKİYE’DE BORSA, EMTİA, TAHVİL VE DÖVİZ PİYASALARI ARASINDAKİ ETKİLEŞİM: YAYILIM ENDEKSİ YAKLAŞIMI" . Yönetim ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi 18 (2020 ): 265-284 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/yead/issue/58530/737638>
Chicago Karabıyık, C . "TÜRKİYE’DE BORSA, EMTİA, TAHVİL VE DÖVİZ PİYASALARI ARASINDAKİ ETKİLEŞİM: YAYILIM ENDEKSİ YAKLAŞIMI". Yönetim ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi 18 (2020 ): 265-284
RIS TY - JOUR T1 - TÜRKİYE’DE BORSA, EMTİA, TAHVİL VE DÖVİZ PİYASALARI ARASINDAKİ ETKİLEŞİM: YAYILIM ENDEKSİ YAKLAŞIMI AU - Can Karabıyık Y1 - 2020 PY - 2020 N1 - doi: 10.11611/yead.737638 DO - 10.11611/yead.737638 T2 - Yönetim ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 265 EP - 284 VL - 18 IS - 4 SN - 2148-029X-2148-029X M3 - doi: 10.11611/yead.737638 UR - https://doi.org/10.11611/yead.737638 Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 Yönetim ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi TÜRKİYE’DE BORSA, EMTİA, TAHVİL VE DÖVİZ PİYASALARI ARASINDAKİ ETKİLEŞİM: YAYILIM ENDEKSİ YAKLAŞIMI %A Can Karabıyık %T TÜRKİYE’DE BORSA, EMTİA, TAHVİL VE DÖVİZ PİYASALARI ARASINDAKİ ETKİLEŞİM: YAYILIM ENDEKSİ YAKLAŞIMI %D 2020 %J Yönetim ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi %P 2148-029X-2148-029X %V 18 %N 4 %R doi: 10.11611/yead.737638 %U 10.11611/yead.737638
ISNAD Karabıyık, Can . "TÜRKİYE’DE BORSA, EMTİA, TAHVİL VE DÖVİZ PİYASALARI ARASINDAKİ ETKİLEŞİM: YAYILIM ENDEKSİ YAKLAŞIMI". Yönetim ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi 18 / 4 (Aralık 2020): 265-284 . https://doi.org/10.11611/yead.737638
AMA Karabıyık C . TÜRKİYE’DE BORSA, EMTİA, TAHVİL VE DÖVİZ PİYASALARI ARASINDAKİ ETKİLEŞİM: YAYILIM ENDEKSİ YAKLAŞIMI. Yönetim ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi. 2020; 18(4): 265-284.
Vancouver Karabıyık C . TÜRKİYE’DE BORSA, EMTİA, TAHVİL VE DÖVİZ PİYASALARI ARASINDAKİ ETKİLEŞİM: YAYILIM ENDEKSİ YAKLAŞIMI. Yönetim ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi. 2020; 18(4): 265-284.
IEEE C. Karabıyık , "TÜRKİYE’DE BORSA, EMTİA, TAHVİL VE DÖVİZ PİYASALARI ARASINDAKİ ETKİLEŞİM: YAYILIM ENDEKSİ YAKLAŞIMI", Yönetim ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi, c. 18, sayı. 4, ss. 265-284, Ara. 2021, doi:10.11611/yead.737638