HASTANELER ARASI HASTA SEVKLERİ: DOĞU KARADENİZ HASTANELERİ ÜZERİNE BİR UYGULAMA

Hastaneler arası hasta sevki, hastanın bulunduğu sağlık tesisinde yeterli şartların sağlanamadığı, hastaların ileri tetkik ve tedavisinin gerektiği durumlarda, hastayı sevk ve kabul eden hastaneler arasında koordinasyon ve işbirliği içeren, organizasyonel karar gerektiren süreçler bütünüdür. Hasta bakım kalitesi ve hastanelerin performansı açısından bu sürecin yönetimi oldukça önemlidir. Bu çalışma, Doğu Karadeniz Bölgesi içerisindeki sağlık tesislerinden 112 Komuta Kontrol Merkezi aracılığı ile yapılan hasta sevklerinin analizine yöneliktir. Çalışmada hasta sevklerinin demografik özelliklerinin analizinin yanında, sevk tanıları ve nedenleri de incelenmiştir. Çalışma, Artvin, Rize, Gümüşhane, Trabzon ve Giresun il ve ilçe hastanelerinden, 2015- 2017 yılları arasında ambulans ile diğer sağlık kuruluşlarına sevk edilen, 42 il ile 272 hastane arasındaki 110.688 hasta sevkini kapsamaktadır. Araştırmanın betimsel analizi SPSS 22 programı ile yapılmıştır. Araştırma birçok bulgunun elde edilmesini sağlamış olup, hastaneler arası sağlık sisteminin güçlü yönlerini sunarak, geliştirilmesi gereken alanlar ile ilgili tespitlerde ve önerilerde bulunmuştur. Bu çalışma hastaneler arası hasta sevklerinin bölgesel düzeyde analizini yapan ulusal literatürdeki ilk yayındır.

ANALYSIS OF PATIENT TRANSFERS BETWEEN HOSPITALS: AN APPLICATION ON EAST BLACK SEA HOSPITALS

Patient transfers between hospitals is a set of processes that require an organizational decision that includes coordination and cooperation between transfer and acceptted hospitals in cases where adequate conditions cannot be provided or patients require advanced examination and treatment. The management of this process is very important in terms of patient care quality and hospital performance. This study is aimed to analysis of patient transfers from health facilities in the Eastern Black Sea Region through 112 Command and Control Centers. This study is aimed to analysis of patient trasfers from health facilities in the Eastern Black Sea Region through 112 Command and Control Centers. In addition to analyzing the demographic characteristics of patient transfers between hospitals, transfer diagnoses and reasons were also examined. The study includes 110,688 patient referrals between 42 provinces and 272 hospitals from Artvin, Rize, Gümüşhane, Trabzon and Giresun provincial and district hospitals to other health institutions by ambulance in the year 2015 and 2017. The descriptive analysis of the research was made with the SPSS 22 program. The fact that the scope of the research is quite wide has provided many findings, revealed the structure of the inter-hospital health system at the regional level, presenting the strengths of this structure, making determinations and suggestions about the areas that need to be improved. Since focusing on the analysis of all hospitals in a region is a representative sub-component of the health system, it is predicted that the study will contribute to the health sector on a country basis. This study is the first study in the national literature to analyze inter-hospital patient referrals at the regional level.

Kaynakça

“Acil Sağlık Hizmetlerinin Sunumu Genelgesi.” 2008. T.C. Resmi Gazete, 26918, 26 Haziran 2008.

An, Chuankai, A. James O’Malley, Daniel N. Rockmore, and Corey D. Stock. 2017. “Analysis of the U.S. Patient Referral Network.” Statistics in Medicine. 37(5): 847–66.

Assareh, Hassan, Helen M. Achat, Jean-Frederic Levesque, and Stephen R. Leeder. 2017. “Exploring Interhospital Transfers and Partnerships In The Hospital Sector in New South Wales, Australia.” Australian Health Review 41: 672–79.

Atalay, Gülseren. 2017. “Hastaneler Arası Acil Hasta Naklinde Aktörler Arası İletişim Sorunu.” Hastane Öncesi Dergisi 2(2): 119–25.

Balaban, Burçin. 2013. “Bolu İlinde 112 Komuta Kontrol Merkezi Aracılığı Ile Yapılan İl İçi ve İl Dışı Hasta Sevklerinin İncelenmesi.” (Tıpta Uzmanlık Tezi). Bolu: Abant İzzet Baysal Üniversitesi.

Benli, Ali Ramazan et al. 2015. “Karabük İli 112 Acil Ambulans Hizmetleri Kullanımının Değerlendirilmesi.” Journal of Clinical and Analytical Medicine 6: 271–74.

Çevik, Celalettin, and Özlem Tekir. 2014. “Acil Servis Başvurularının Tanı Kodları, Triyaj ve Sosyo-Demografik Açıdan Değerlendirilmesi.” Balıkesir Sağlık Bilimleri Dergisi 3(2): 102–7.

Çiftçi, Haluk, and Mert Topoyan. 2004. “Dokuz Eylül Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi, Acil Servis Başvurularının Değerlendirilmesi.” (1): 1–22.

Duran, Metehan. 2015. “112 Kayseri Acil Sağlık Hizmetleri 2013 Yılı Vaka Analizi.” Tıpta Uzmanlık Tezi: Erciyes Üniversitesi, Kayseri.

Ertan, Cem, Feride Sinem Akgün, and Neslihan Yücel. 2010. “Bir Üniversite Hastanesi Acil Servisine Yapılan Sevklerin İncelenmesi.” Türkiye Acil Tıp Dergisi 10(2): 65–70.

Evangelista, Valentina. 2016. “The Geographics of Patients Transfers: The Case of An Italian Regional Health System.” GeoJournal 81(5): 771–78.

Goes, James B., and Seung Ho Park. 1997. “Interorganizational Links And Innovation: The Case Of Hospital Services.” Academy of Management Journal 40(3): 673–96.

Güler, Sertaç et al. 2014. “Evaluation of Emergency Interhospital Patient Transfers from Province of Mardin to Out-of-Province Hospitals in a Year.” The Journal of Academic Emergency Medicine 13: 62–66.

Iwashyna, Theodore J., Jason D. Christie, Jeremy M. Kahnl, and David A. Asch. 2009. “Uncharted Paths Hospital Networks In Critical Care.” Chest 135(3): 827–33.

Kıdak, Levent, Pembe Keskinoğlu, Turhan Sofuoğlu, and Zeynep Ölmezoğlu. 2009. “İzmir İlinde 112 Acil Ambulans Hizmetlerinin Kullamının Değerlendirilmesi.” Genel Tıp Dergisi 19(3): 113–19.

Kılıç, Meryem, Mehmet Dokur, and Nilgün Ulutaşdemir. 2016. “Acil Hasta Sevklerinde Yaşanan Sorunlar : Küçük Bir İl Düzeyinde Yapılan Değerlendirme.” Zirve Tıp Dergisi 1(1): 17–21.

Kozan, Ergül. 2017. “Ambulans Ile Acil Servise Getirilen Hastaların Genel Özellikleri, Tanılarının İncelenmesi ve Değerlendirilmesi.” Tıpta Uzmanlık Tezi: Sağlık Bilimleri Üniversitesi, İstanbul.

Lavie, Dovev. 2006. “The Competitive Advantage of Interconnected Firms: An Extension of The Resource-Based View.” Academy of Management Review 31.

Lomi, Alessandro et al. 2014. “Quality Of Care And Interhospital Collaboration: A Study Of Patient Transfers In Italy.” Medical Care 52(5): 407–14.

Lovell, M A, M Y Mudaliar, and P L Klineberg. 2001. “Intrahospital Transport of Critically Ill Patients : Complications and Difficulties.” Anaesth Intensive Care 29(4): 400–405.

Mascia, Daniele, Federica Angeli, and Fausto Di Vincenzo. 2015. “Effect Of Hospital Referral Networks On Patient Readmissions.” Social Science and Medicine 132: 113–21.

Mascia, Daniele, Fausto Di Vincenzo, and Americo Cicchetti. 2012. “Dynamic Analysis of Interhospital Collaboration and Competition : Empirical Evidence From An Italian Regional Health System.” Health policy 105(2): 273–81.

Önge, Tugrul et al. 2013. “112 İle Acil Tıp Servisine Getirilen Erişkin Hastaların Analizi.” Journal of Academic Emergency Medicine 12(3): 150–54.

Sağlık Bakanlığı. 2009. Hastane Rolleri Erişim: 20.11.2019.

Şişman, A., Y. Şişman, and Ö. Terzi. 2010. “Samsun 112 Acil Çağrılarının ve Acil Sağlık Hizmet İstasyonlarının Konumlarının CBS Ile Değerlendirilmesi.” In III. Uzaktan Algılama ve Coğrafi Bilgi Sistemleri Sempozyumu, , 11–13.

Türkdoğan, Kenan Ahmet et al. 2014. “Demographic Characteristics of Patients in A State Hospital Emergency Service: Meta-Analysis of 2011.” JCEI 4(3): 274–78.

Veinot, Tiffany C, Emily A Bosk, K P Unnikrishnan, and Theodore J Iwashyna. 2012. “Revenue , Relationships and Routines : The Social Organization of Acute Myocardial Infarction Patient Transfers in The United States.” Social Science & Medicine 75(10): 1800–1810. http://dx.doi.org/10.1016/j.socscimed.2012.07.011.

Zenginol, Murat et al. 2011. “Gaziantep İli 112 Acil Ambulanslarının 3 Yıllık Çalışma Sonuçları.” Akademik Acil Tıp Dergisi 10(1): 27–32.

Kaynak Göster

Bibtex @araştırma makalesi { yead815880, journal = {Yönetim ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi}, issn = {2148-029X}, eissn = {2148-029X}, address = {}, publisher = {Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi}, year = {2020}, volume = {18}, pages = {190 - 208}, doi = {10.11611/yead.815880}, title = {HASTANELER ARASI HASTA SEVKLERİ: DOĞU KARADENİZ HASTANELERİ ÜZERİNE BİR UYGULAMA}, key = {cite}, author = {Gönçer Demiral, Dilek and Özen, Üstün} }
APA Gönçer Demiral, D , Özen, Ü . (2020). HASTANELER ARASI HASTA SEVKLERİ: DOĞU KARADENİZ HASTANELERİ ÜZERİNE BİR UYGULAMA . Yönetim ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi , 18 (4) , 190-208 . DOI: 10.11611/yead.815880
MLA Gönçer Demiral, D , Özen, Ü . "HASTANELER ARASI HASTA SEVKLERİ: DOĞU KARADENİZ HASTANELERİ ÜZERİNE BİR UYGULAMA" . Yönetim ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi 18 (2020 ): 190-208 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/yead/issue/58530/815880>
Chicago Gönçer Demiral, D , Özen, Ü . "HASTANELER ARASI HASTA SEVKLERİ: DOĞU KARADENİZ HASTANELERİ ÜZERİNE BİR UYGULAMA". Yönetim ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi 18 (2020 ): 190-208
RIS TY - JOUR T1 - HASTANELER ARASI HASTA SEVKLERİ: DOĞU KARADENİZ HASTANELERİ ÜZERİNE BİR UYGULAMA AU - Dilek Gönçer Demiral , Üstün Özen Y1 - 2020 PY - 2020 N1 - doi: 10.11611/yead.815880 DO - 10.11611/yead.815880 T2 - Yönetim ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 190 EP - 208 VL - 18 IS - 4 SN - 2148-029X-2148-029X M3 - doi: 10.11611/yead.815880 UR - https://doi.org/10.11611/yead.815880 Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 Yönetim ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi HASTANELER ARASI HASTA SEVKLERİ: DOĞU KARADENİZ HASTANELERİ ÜZERİNE BİR UYGULAMA %A Dilek Gönçer Demiral , Üstün Özen %T HASTANELER ARASI HASTA SEVKLERİ: DOĞU KARADENİZ HASTANELERİ ÜZERİNE BİR UYGULAMA %D 2020 %J Yönetim ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi %P 2148-029X-2148-029X %V 18 %N 4 %R doi: 10.11611/yead.815880 %U 10.11611/yead.815880
ISNAD Gönçer Demiral, Dilek , Özen, Üstün . "HASTANELER ARASI HASTA SEVKLERİ: DOĞU KARADENİZ HASTANELERİ ÜZERİNE BİR UYGULAMA". Yönetim ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi 18 / 4 (Aralık 2020): 190-208 . https://doi.org/10.11611/yead.815880
AMA Gönçer Demiral D , Özen Ü . HASTANELER ARASI HASTA SEVKLERİ: DOĞU KARADENİZ HASTANELERİ ÜZERİNE BİR UYGULAMA. Yönetim ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi. 2020; 18(4): 190-208.
Vancouver Gönçer Demiral D , Özen Ü . HASTANELER ARASI HASTA SEVKLERİ: DOĞU KARADENİZ HASTANELERİ ÜZERİNE BİR UYGULAMA. Yönetim ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi. 2020; 18(4): 190-208.
IEEE D. Gönçer Demiral ve Ü. Özen , "HASTANELER ARASI HASTA SEVKLERİ: DOĞU KARADENİZ HASTANELERİ ÜZERİNE BİR UYGULAMA", Yönetim ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi, c. 18, sayı. 4, ss. 190-208, Ara. 2021, doi:10.11611/yead.815880