Yoğun Bakım Sendromu

Bireyler, kritik hastalık, yaralanma ve/veya majör cerrahi girişim geçirip yoğun bakım ünitesinde kalmaları gerektiğinde ikilemler meydana gelebilir. Yoğun bakım ortamında uzun süre kalmak, hasta- lık durumları, algılama yeteneği ve duyular üzerin- de önemli etki ve değişikliklere yol açabilir. Yoğun bakım ünitesinde uzun süreli bakım verilen hasta- ların bazılarında yoğun bakım sendromu/deliryum olarak bilinen psikolojik karışıklık ya da konfüzyo- nun sık olarak geliştiği bilinmektedir. Hastanede yatan yaşlı hastaların %50’sinde konfüzyon geliş- mektedir, bu nedenle yaşlanmanın etkilerinin bir sonucu olan mental disoryantasyon yeterli tanım- lanmadığından sık olarak tanı yanlış konulmakta- dır

Intensive Care Unit Syndrome

When a person becomes critically ill, injured and/or undergoes major surgery and requires intensive care a complex dilemma may arise. The condition of the illness, the specific caring situa- tion, and the enviroment lead to significant changes and effects in the senses and percep- tional abilities. Under these conditions, some patients may develop symptoms of Intensive Care Syndrome/delirium (psychological disturbances or acute confusion). It is estimated that confusion develops in 50% of hospitalized elderly patients; however, it is often misdiagnosed because of inaccurate assessment and assumptions that mental deterioration is the result of the effects of aging

___

 • Grandell RN. Psychosocial alterations In: Urden D L, Stacy, MK, Lough ME, editors. Theland’s critical care nursing diagnosis & management. 4th ed. St Louis: Mosby; 2002. p.55-74.
 • Pınar R. Yoğun bakım sendromu. Sendrom Dergisi 2003;15:108-15.
 • Prevost SS. Individual and familiy response to the crit- ical care experience. In: Sole LM, Lamborn LM, Hartshorn C, editors. Introduction to critical care nurs- ing. 3rd ed. Philadelphia: W. B. Saunders Company. An Imprint of Elsevier Science; 2002. p. 11-16.
 • Amerikan Psikiyatri Birliği: Psikiyatride hastalıkların tanılanması ve sınıflandırılması el kitabı. (DSM-IV- TR). 4th ed. Washington DC: 2000. Çeviri editörü: Kö- roğlu E. Ankara: Hekimler Yayınbirliği; 2001 s. 73-4.
 • Bennun I. Intensive care unit syndrome: A consider- ation of psychological interventions. Br J Med Psychol 2001;74 Part 3:369-77.
 • Roberts BL. Managing delirium in adult intensive care patients. Crit Care Nurse 2001;21:48-55.
 • Roberts B. Screening for delirium in an adult inten- sive care unit. Intensive Crit Care Nurs 2004;20:206- 13.
 • Granberg AA. The Intensive care unit syndrome/delirium, patients’ perspective and clin- ical signs. 2001. Available from: http://www.lure- search.lub.lu.se/php/gateway.php?who=lr&metho d=getfile&file=archive/00009441/.
 • Granberg A, Bergbom Engberg I, Lundberg D. Patients’ experience of being critically ill or severely injured and cared for in an intensive care unit in relation to the ICU syndrome. Part I. Intensive Crit Care Nurs 1998;14:294-307.
 • Granberg Axèll A, Bergbom I, Lundberg D. Clinical signs of ICU syndrome/delirium - an observational study 2000. Intensive and Critical Care Nursing 2001;17:72-93.
 • McGuire BE, Basten CJ, Ryan CJ, Gallagher J. Intensive care unit syndrome: a dangerous mis- nomer. Arch Intern Med 2000;160:906-9.
 • Bergeron N, Dubois MJ, Dumont M, Dial S, Skrobik Y. Intensive Care delirium screening checklist: eval- uation of a new screening tool. Intensive Care Med 2001;27:859-64.
 • Ely EW, Margolin R, Francis J, May L, Truman B, Dittus R, et al. Evaluation of delirium in critically ill patients: validation of the Confusion Assessment Method for the Intensive Care Unit (CAM-ICU). Crit Care Med. 2001;29:1370-9.
 • Bergeron N, Skrobik Y, Dubois MJ. Delirium in crit- ically ill patients. Crit Care 2002;6:181-2.
 • Kaya H. İzlem ve destek. In: Sue DY, Vintch JRE, editors. Current essential of critical care. Çeviri editörü: Erbil Y. Yoğun bakım esasları. İzmir: Nobel Tıp Kitabevleri; 2005. s. 8.
 • Braun J, Preuss R. Klinikleitfaden; Intensivemedizin çeviri: Yelbuz MT, Akın MS. Yoğun bakım klinik kı- lavuzu. 2. Baskı. İstanbul: Yüce Yayım; 2002. s. 239.
 • Akıncı SB, Rezaki M, Özdemir H, Çelikcan A, Kan- bak M, Yorgancı K ve ark. Yoğun bakım ünitesinde konfüzyon değerlendirme ölçeğinin geçerlik ve gü- venilirlik çalışması. Türk Anesteziyoloji ve Reani- masyon Derneği Dergisi 2005;33:333-41.
 • Topaç E, Oflaz F, Sekmen K. Deliryumun belirlen- mesi. Hemşirelik Formu Dergisi 2003;6:1-5.
 • Weber RJ, Oszko MA, Bolender BJ, Grysiak DL. The intensive care unit syndrome: causes, treatment, and prevention. Drug Intell Clin Pharm 1985;19:13-20.

___

Bibtex @ { ybhd278704, journal = {Yoğun Bakım Hemşireliği Dergisi}, issn = {1302-0498}, eissn = {2667-7903}, address = {İnönü C. Işık Apt. No:53 Kat 4 Gümüşsuyu- Taksim /istanbul}, publisher = {Yoğun Bakım Hemşireler Derneği}, year = {2005}, volume = {9}, number = {1}, pages = {20 - 27}, title = {Yoğun Bakım Sendromu}, key = {cite}, author = {Dedeli, Özden and Durmaz Akyol, Asiye} }
APA Dedeli, Ö. & Durmaz Akyol, A. (2005). Yoğun Bakım Sendromu . Yoğun Bakım Hemşireliği Dergisi , 9 (1) , 20-27 .
MLA Dedeli, Ö. , Durmaz Akyol, A. "Yoğun Bakım Sendromu" . Yoğun Bakım Hemşireliği Dergisi 9 (2005 ): 20-27 <
Chicago Dedeli, Ö. , Durmaz Akyol, A. "Yoğun Bakım Sendromu". Yoğun Bakım Hemşireliği Dergisi 9 (2005 ): 20-27
RIS TY - JOUR T1 - Yoğun Bakım Sendromu AU - ÖzdenDedeli, AsiyeDurmaz Akyol Y1 - 2005 PY - 2005 N1 - DO - T2 - Yoğun Bakım Hemşireliği Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 20 EP - 27 VL - 9 IS - 1 SN - 1302-0498-2667-7903 M3 - UR - Y2 - 2022 ER -
EndNote %0 Yoğun Bakım Hemşireliği Dergisi Yoğun Bakım Sendromu %A Özden Dedeli , Asiye Durmaz Akyol %T Yoğun Bakım Sendromu %D 2005 %J Yoğun Bakım Hemşireliği Dergisi %P 1302-0498-2667-7903 %V 9 %N 1 %R %U
ISNAD Dedeli, Özden , Durmaz Akyol, Asiye . "Yoğun Bakım Sendromu". Yoğun Bakım Hemşireliği Dergisi 9 / 1 (Haziran 2005): 20-27 .
AMA Dedeli Ö. , Durmaz Akyol A. Yoğun Bakım Sendromu. YBHD. 2005; 9(1): 20-27.
Vancouver Dedeli Ö. , Durmaz Akyol A. Yoğun Bakım Sendromu. Yoğun Bakım Hemşireliği Dergisi. 2005; 9(1): 20-27.
IEEE Ö. Dedeli ve A. Durmaz Akyol , "Yoğun Bakım Sendromu", , c. 9, sayı. 1, ss. 20-27, Haz. 2005