YOĞUN BAKIM HEMŞİRELERİNİN İZOLASYON UYUMU VE ELDİVEN KULLANMA TUTUMLARININ İŞ DOYUMUYLA İLİŞKİSİ

Amaç: Yoğun bakım ünitesinde çalışan hemşirelerin izolasyon uyumu, eldiven kullanma tutumu ile iş doyumu ilişkisini incelemektir. Gereç ve Yöntemler: Tanımlayıcı ve kesitsel tipteki çalışmada Nisan-Mayıs 2017 tarihleri arasında yoğun bakımda çalışan toplam 170 hemşire ile gerçekleştirildi. Veri toplama aracı olarak demografik bilgi formu, İzolasyon Uyum Ölçeği, Eldiven Kullanma Tutum Ölçeği ve Minnesota İş Doyumu ölçekleri kullanıldı. Bulgular: Hemşirelerin izolasyon uyum ortalaması yüksek, eldiven kullanma tutum ortalaması orta ve iş doyumu puanı orta düzeyde bulundu. İzolasyon uyumu ve eldiven kullanma tutumu ile iş doyumu arasında pozitif yönde ve orta düzeyde bir ilişki olduğu görüldü. Sonuç: Yoğun bakımda iş doyumu performansı, kaliteyi ve dolayısı ile etkili bakımı arttırır. Etkili bakım sağlamada izolasyon ve eldiven kullanımı önemlidir.

JOB SATISFACTION RELATIONSHIP BETWEEN USE OF GLOVES ATTITUDE AND COMPLIANCE WITH ISOLATION PRECAUTIONS OF NURSES INTENSIVE CARE

Objective: To determine relationship between job satisfaction.with gloves usage and compliance with ısolation precautions of nurse working in intensive care unit (ICU). Material and Methods: Descriptive and cross-sectional study in type April-May 2017, a total of 170 nurses working in the ICU were scanned files. As data collection tool form, compliance with Isolation Precautions, towards the Gloves Usage and Minnesota Satisfaction Questionnaire scores was used.Results: Nurses was a high level of isolation compliance, a medium glove use attitude average, and a medium job satisfaction score. It was seen that there was a positive and moderate correlation between isolation compliance and glove use attitude and job satisfaction. Conclusion: ICU, job satisfaction improves performance, quality and therefore effective care. Isolation and use of gloves are important for effective maintenance

___

 • 1. Çınar G. Cerrahi Hemşirelerinde Örgütsel Bağlılığın İş Doyumlarına Etkisinin Değerlendirilmesi. Haliç Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, 2010, İstanbul.
 • 2. Khamlub S, Sarker MAB, Hirosawa T, Outavong P, Sakamoto J. Job satisfaction of health-care workers at health centers in Vientiane Capital and Bolikhamsai Province, Lao PDR. Nagoya journal of medical science. 2013; 75(3-4): 233-41.
 • 3. Kavlu İ.ve Pınar R. Acil Servislerde Çalışan Hemşirelerin Tükenmişlik ve İş Doyumlarının Yaşam Kalitesine Etkisi. Turkiye Klinikleri J Med Sci 2009;29(6):1543-55.
 • 4. Gökmen V. Yoğun Bakım Ünitelerinde Çalışan Hemşirelerin İş Doyumları, Tükenmişlik Ve Kaygı Düzeylerinin İncelenmesi. Atatürk Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, 2013, Erzurum.
 • 5. Doğu Ö. ve Karabay O. Hemşirelik ve Ebelik İntörn Öğrencilerine Enfeksiyon Kontrol Eğitim Programı. Online Türk Sağlık Bilimleri Dergisi 2016; 2(1); 1-10.
 • 6. Csomos A, Orban E, Konczne Reti R, et al. Intensive care nurse’s knowledge about the evidence-based guidelines of preventing central venous catheter related infection. Orv Hetil 2008; 149: 929-34.
 • 7. Altun D, Alp E. Bir Üniversite Hastanesinde Erişkin ve Pediatri Yoğun Bakım Ünitesinde Çalışan Sağlık Personelinde El Hijyenine Uyum Oranları ve Doğru Eldiven Kullanımı, Hastane İnfeksiyonlar Dergisi, 2008; 12(1),1-30.
 • 8. Lu H, While AE, Barribal KL. Job satisfaction among nurses: a literatur review. International Journal of Nursing Studies, 2005; 42(2): 211-227.
 • 9. Çakar ND, Ceylan A. İş motivasyonunun çalışan bağlılığı ve işten ayrılma eğilimi üzerindeki etkileri. Doğuş Üniversitesi dergisi, 2005; 6(1): 52-66.
 • 10. Tayran N. ve Ulupınar S. Bir Ölçek Geliştirme Çalışması: İzolasyon Önlemlerine Uyum Ölçeğinin Geçerlik ve Güvenirliği. İ.U.F.N. Hem. Derg, 2011; 19(2): 89-98.
 • 11. Alaçam İ.Sağlık Çalışanlarının Eldiven Kullanımına Yönelik Tutum Ölçeği. Ege Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, 2009, İzmir.
 • 12. Baycan F. Farklı Gruplarda Çalışan Gruplarda İş Doyumunun Bazı Yönlerinin Analizi. [Bilim Uzmanlığı Tezi]. İstanbul: Boğaziçi Üniversitesi 1985.
 • 13. Üzen Ş., Karabacak Ü., Doğu Ö., Duyan A. Yoğun Bakımda Çalışan Hemşirelerin Örgütsel Stres Düzeylerinin Belirlenmesi. Yoğun Bakım Hemşireliği Dergisi 2015;19(1)
 • 14. Azabadi AT, Mahmood V, Mojgan M, Nasrin M. Assessment of knowledge, attitude and practice of clinical students’ of Yazd University of Medical Sciences toward Isolation Precaution -1394. www.imminv.com, 2016; 1-8.
 • 15. Demir Z. Çocuklarla Çalışan Hemşire Ve Hekimlerin İzolasyon Önlemlerine Uyumunun Değerlendirilmesi, Mersin Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, 2014, Mersin.
 • 16. Karaahmetoğlu ve Softa Hemşirelik Öğrencilerinin Eldiven Kullanımına Yönelik Tutumlarının Belirlenmesi. Düzce Üniversiesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergi, 2016; 6(3): 168-172.
 • 17. Tekir Ö., Çevik C., Arık S. ve Ceylan G. Sağlık Çalışanlarının Tükenmişlik, İş Doyumu Düzeyleri Ve Yaşam Doyumunun İncelenmesi. Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 2016; 18(2): 51-63.
 • 18. Arslan Yürümezoğlu H. (2007) Yataklı Tedavi Kurumlarında Çalışan Hemşirelerin İş Doyumları ve Hastaların Hemşirelik Hizmetinden Memnuniyeti. Dokuz Eylül Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, YüksekLisans Tezi, İzmir.
 • 19. Wada K, Arimatsu M, Higashi T, Yoshikawa T, Oda S, Taniguchi H, et al. Physician job satisfaction and working conditions in Japan. Journal of occupational health. 2009; 51(3): 261-6
 • 20. Kahraman G, Engin E, Dülgerler Ş, Öztürk E, Yoğun bakım hemşirelerinin iş doyumları ve etkileyen faktörler. Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Elektronik Dergisi, 2011; 4(1):12-18.
 • 21. Baran M. Hemşirelerde Öfke Düzeyinin İş Doyumuna Etkisi. Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Psikiyatri Hemşireliği Anabilim Dalı. Yüksek lisans tezi, Erzurum: Atatürk Üniversitesi, 2009.

___

Bibtex @araştırma makalesi { ybhd317802, journal = {Yoğun Bakım Hemşireliği Dergisi}, issn = {1302-0498}, eissn = {2667-7903}, address = {İnönü C. Işık Apt. No:53 Kat 4 Gümüşsuyu- Taksim /istanbul}, publisher = {Yoğun Bakım Hemşireler Derneği}, year = {2017}, volume = {21}, number = {1}, pages = {16 - 22}, title = {YOĞUN BAKIM HEMŞİRELERİNİN İZOLASYON UYUMU VE ELDİVEN KULLANMA TUTUMLARININ İŞ DOYUMUYLA İLİŞKİSİ}, key = {cite}, author = {Doğu, Özlem and Tiryaki, Öznur} }
APA Doğu, Ö. & Tiryaki, Ö. (2017). YOĞUN BAKIM HEMŞİRELERİNİN İZOLASYON UYUMU VE ELDİVEN KULLANMA TUTUMLARININ İŞ DOYUMUYLA İLİŞKİSİ . Yoğun Bakım Hemşireliği Dergisi , 21 (1) , 16-22 .
MLA Doğu, Ö. , Tiryaki, Ö. "YOĞUN BAKIM HEMŞİRELERİNİN İZOLASYON UYUMU VE ELDİVEN KULLANMA TUTUMLARININ İŞ DOYUMUYLA İLİŞKİSİ" . Yoğun Bakım Hemşireliği Dergisi 21 (2017 ): 16-22 <
Chicago Doğu, Ö. , Tiryaki, Ö. "YOĞUN BAKIM HEMŞİRELERİNİN İZOLASYON UYUMU VE ELDİVEN KULLANMA TUTUMLARININ İŞ DOYUMUYLA İLİŞKİSİ". Yoğun Bakım Hemşireliği Dergisi 21 (2017 ): 16-22
RIS TY - JOUR T1 - YOĞUN BAKIM HEMŞİRELERİNİN İZOLASYON UYUMU VE ELDİVEN KULLANMA TUTUMLARININ İŞ DOYUMUYLA İLİŞKİSİ AU - ÖzlemDoğu, ÖznurTiryaki Y1 - 2017 PY - 2017 N1 - DO - T2 - Yoğun Bakım Hemşireliği Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 16 EP - 22 VL - 21 IS - 1 SN - 1302-0498-2667-7903 M3 - UR - Y2 - 2017 ER -
EndNote %0 Yoğun Bakım Hemşireliği Dergisi YOĞUN BAKIM HEMŞİRELERİNİN İZOLASYON UYUMU VE ELDİVEN KULLANMA TUTUMLARININ İŞ DOYUMUYLA İLİŞKİSİ %A Özlem Doğu , Öznur Tiryaki %T YOĞUN BAKIM HEMŞİRELERİNİN İZOLASYON UYUMU VE ELDİVEN KULLANMA TUTUMLARININ İŞ DOYUMUYLA İLİŞKİSİ %D 2017 %J Yoğun Bakım Hemşireliği Dergisi %P 1302-0498-2667-7903 %V 21 %N 1 %R %U
ISNAD Doğu, Özlem , Tiryaki, Öznur . "YOĞUN BAKIM HEMŞİRELERİNİN İZOLASYON UYUMU VE ELDİVEN KULLANMA TUTUMLARININ İŞ DOYUMUYLA İLİŞKİSİ". Yoğun Bakım Hemşireliği Dergisi 21 / 1 (Haziran 2017): 16-22 .
AMA Doğu Ö. , Tiryaki Ö. YOĞUN BAKIM HEMŞİRELERİNİN İZOLASYON UYUMU VE ELDİVEN KULLANMA TUTUMLARININ İŞ DOYUMUYLA İLİŞKİSİ. YBHD. 2017; 21(1): 16-22.
Vancouver Doğu Ö. , Tiryaki Ö. YOĞUN BAKIM HEMŞİRELERİNİN İZOLASYON UYUMU VE ELDİVEN KULLANMA TUTUMLARININ İŞ DOYUMUYLA İLİŞKİSİ. Yoğun Bakım Hemşireliği Dergisi. 2017; 21(1): 16-22.
IEEE Ö. Doğu ve Ö. Tiryaki , "YOĞUN BAKIM HEMŞİRELERİNİN İZOLASYON UYUMU VE ELDİVEN KULLANMA TUTUMLARININ İŞ DOYUMUYLA İLİŞKİSİ", , c. 21, sayı. 1, ss. 16-22, Haz. 2017