Gülsün Tanyeli, “Hiçbir Üstâd Böyle Kâr Etmemişdir”: Osmanlı İnşaat Teknolojisi Tarihi. İstanbul: Akın Nalça Kitapları, 2017. 290 sayfa, 133 şekil. ISBN: 9786058294219

Gülsün Tanyeli, “Hiçbir Üstâd Böyle Kâr Etmemişdir”: Osmanlı İnşaat Teknolojisi Tarihi. İstanbul: Akın Nalça Kitapları, 2017. 290 sayfa, 133 şekil. ISBN: 9786058294219 kitabının, Damla Gürkan-Anar tarafından yazılmış tenkidi.

Gülsün Tanyeli, “Hiçbir Üstâd Böyle Kâr Etmemişdir”: Osmanlı İnşaat Teknolojisi Tarihi. İstanbul: Akın Nalça Kitapları, 2017. 290 sayfa, 133 şekil. ISBN: 9786058294219

Book review of Gülsün Tanyeli, “Hiçbir Üstâd Böyle Kâr Etmemişdir”: Osmanlı İnşaat Teknolojisi Tarihi. İstanbul: Akın Nalça Kitapları, 2017. 290 sayfa, 133 şekil. ISBN: 9786058294219, written by Damla Gürkan-Anar.

___

  • 1 Betimsel ve formalist yaklaşım, on dokuzuncu yüzyılın son çeyreğinden yirminci yüzyılın son on yılına kadar yazılan Osmanlı mimarlık tarihi çalışmalarını tanımlayan başat tarihyazımsal eğilimdir. Bu metodolojik yaklaşım, yapıların görsel ve biçimsel özelliklerini betimlemeyi ve bu özellikler üzerinden sınıflandırmalar ve dönemlendirmeler oluşturmayı amaçlar.
  • Bu yaklaşıma sahip çalışmalara örnek olarak, bkz. Celal Esad Arseven, Türk Sanatı 3 c. (İstanbul: MEB, 1956); Ekrem Hakkı Ayverdi ve İ. Aydın Yüksel, İlk 250 Senenin Osmanlı Mimarisi (İstanbul: İstanbul Fetih Cemiyeti Yayınları, 1976); Oktay Aslanapa, Osmanlı Devri Mimarisi (İstanbul: İnkılap Kitabevi, 1986). Ayrıca bkz. Oya Pancaroğlu, “Formalism and Academic Foundation of Turkish Art in the Early Twentieth Century,” Muqarnas 24 (2007): 67–78.
  • 2 Örneğin bkz. Gülru Necipoğlu, 15. ve 16. Yüzyılda Topkapı Sarayı: Mimari, Tören, İktidar, çev. Ruşen Sezer (İstanbul: Yapı Kredi Yayınları, 2014); Lucien Thys-Şenocak, Hadice Turhan Sultan: Osmanlı İmparatorluğunda Kadın Baniler, çev. Ayla Ortaç (İstanbul: Kitap Yayınevi, 2009); Nina Ergin, der., Anadolu Medeniyetlerinde Hamam Kültürü: Mimari, Tarih ve İmgelem, çev. Ayşe Özbay Erozan (İstanbul: Koç Üniversitesi Yayınları, 2012).
  • 3 Bu çalışmalara bazı örnekler için bkz. İsmail Hakkı Aksoy, İstanbul’da Tarihi Yapılarda Uygulanan Temel Sistemleri (İstanbul: İstanbul Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesi, 2008); Gülsün Tanyeli ve Uğur Tanyeli, “16. Yüzyıl Osmanlı Mimarlık Teknolojisi,” Türk Kültüründe Sanat ve Mimari, Klasik Dönem Sanatı ve Mimarlığı Üzerine Denemeler, der. Mehmet Saçlıoğlu ve Gülsün Tanyeli (İstanbul: 21. Yüzyıl Eğitim ve Kültür Vakfı, 1993), 125–156.
  • 4 Bkz. Serpil Çelik, Süleymaniye Külliyesi: Malzeme, Teknik ve Süreç (Ankara: Atatürk Kültür Merkezi Yayınları, 2009); Gülsün Tanyeli, “18. Yüzyıl Osmanlı Mimarlığında Yapım Süreci: Laleli Külliyesi Örneği,” Celal Esad Arseven Anısına Sanat Tarihi Semineri Bildirileri, 7-10 Mart, 1994 (İstanbul: Mimar Sinan Üniversitesi, 2000), 317–326.
  • 5 Ceren Özpınar, Türkiye’de Sanat Tarihi Yazımı (1970-2010): Sanat Tarihi Anlatıları Üzerine Eleştirel Bir İnceleme (İstanbul: Tarih Vakfı Yurt Yayınları, 2016), 23–25.
  • 6 Ibid., 33–36; Gülsüm Baydar, “Mimarlık-Tarih: Türkiye’de Mimarlık Tarihyazımının Tarihsel Yükleri,” E-Skop, Sanat Tarihi, Eleştiri, erişim tarihi 3 Eylül 2020, https://www.eskop.com/skopbulten/ mimarlik-%E2%80%93-tarih-turkiyede-mimarlik-tarihi-yaziminin-tarihsel-yukleri/2131.

___

Chicago Gürkan-anar, D. "Gülsün Tanyeli, “Hiçbir Üstâd Böyle Kâr Etmemişdir”: Osmanlı İnşaat Teknolojisi Tarihi. İstanbul: Akın Nalça Kitapları, 2017. 290 sayfa, 133 şekil. ISBN: 9786058294219". YILLIK: Annual of Istanbul Studies 2 (2020 ): 206-208
YILLIK: Annual of Istanbul Studies
  • ISSN: 2687-5012
  • Yayın Aralığı: Yılda Yıllık
  • Yayıncı: Suna ve İnan Kıraç Vakfı Kültür ve Sanat İşletmesi
Sayıdaki Diğer Makaleler

Connectivités (Connectivities). Mucem—Musée des Civilisations de l’Europe et de la Méditerranée, Marsilya, 29 Haziran 2020–31 Aralık 2021. Küratör: Myriame Morel-Deledalle, Sylvia Amar-Gonzalez, Jean-Roch Bouiller ve Emilie Girard'ın katkılarıyla

Ekin Can GÖKSOY

Inspired by the East: How the Islamic World Influenced Western Art. British Museum, 10 Ekim 2019– 26 Haziran 2020, Londra. Küratörler: Julia Tugwell ve Olivia Threlkeld

Leyla KAYHAN ELBİRLİK

Galata Kulesi’nin Ceneviz Dönemine Yönelik Bir Yeniden Değerlendirme

Hasan Sercan SAĞLAM

Gülsün Tanyeli, “Hiçbir Üstâd Böyle Kâr Etmemişdir”: Osmanlı İnşaat Teknolojisi Tarihi. İstanbul: Akın Nalça Kitapları, 2017. 290 sayfa, 133 şekil. ISBN: 9786058294219

Damla GÜRKAN-ANAR

Roland Betancourt and Maria Taroutina, eds., Byzantium/Modernism: The Byzantine as Method in Modernity. Leiden: Brill, 2015. xxiv + 369 pages. ISBN: 9789004292208

Przemysław MARCINIAK

Hapishanede Ayasofya’yı Düşünmek: El-Ömerî ile Balaban’ın Kostantiniyye’deki Ulu Kilise Üzerine Sohbeti

Koray DURAK

İki Şehrin Şiiri: Gazelde İstanbul ve Galata İkilisi

Selim Sırrı KURU

Şehri Hayal Etmek: İstanbul Tahayyülleri

Olcay AKYILDIZ, Zeynep UYSAL

Hangi İstanbul? Ahmet Hamdi Tanpınar ve Orhan Kemal’in Gözünden Şehre Bakmak

Handan İNCİ

Florin Leonte, Imperial Visions of Late Byzantium: Manuel II Palaiologos and Rhetoric in Purple. Edinburgh: Edinburgh University Press, 2020. x+334 pages. ISBN: 9781474441032

Paul MAGDALINO