Rektoüretral fistül tedavisinde arka üretraya perineal yaklaşım

Rektoüretral fistüllerin tedavisinde en uygun yaklaşımın ne olması gerektiği halen tartışmalı bir konu olmayı sürdürmektedir. Bu çalışmada, özellikle prostat kanserinin tedavisi için uygulanan cerrahi ve radyoterapi uygulamalarının bir komplikasyonu olarak ortaya çıkan rektoüretral fistüllerin tedavisinde uygulanan tedavi seçeneklerini derlemeyi amaçladık.

Perineal approach to posterior urethra in the management of rectourethral fistula

The most appropriate therapeutic approaches in the management of rectourethral fistulas are still controversial. In this study, we aim to rewiev the most effective treatment options of rectouretrhral fistulas, most particularly seen as a complication of prostate cancer treatments such as definitive surgery or radiotheraphy.

Kaynakça

1. McBeath RB, Schiff M Jr, Allen V, Bottaccini MR, Miller JI, Ehreth JT. A 12-year experience with enterovesical fistulas. Urology 1994;44:661-5.

2. Gupta G, Kumar S, Kekre NS, Gopalakrishnan G. Surgical management of rectourethral fistula. Urology 2008;71:267- 71.

3. Buckley JC. Complications after radical prostatectomy: anastomotic stricture and rectourethral fistula. Curr Opin Urol 2011;21:461-4.

4. Vanni AJ, Buckley JC, Zinman LN. Management of surgical and radiation induced rectourethral fistulas with an interposition muscle flap and selective buccal mucosal onlay graft. J Urol 2010;184:2400-4.

5. Bukowski TP, Chakrabarty A, Powell IJ, Frontera R, Perlmutter AD, Montie JE. Acquired rectourethral fistula: methods of repair. J Urol 1995;153:730-3.

6. Moss RL, Ryan JA Jr. Management of enterovesical fistulas. Am J Surg 1990;159:514-7.

7. Chrouser KL, Leibovich BC, Sweat SD, Larson DW, Davis BJ, Tran NV, Zincke H, Blute ML. Urinary fistulas following external radiation or permanent brachytherapy for the treatment of prostate cancer. J Urol 2005;173:1953-7.

8. Hu K, Wallner K. Clinical course of rectal bleeding follo wing I-125 prostate brachytherapy. Int J Radiat Oncol Biol Phys 1998;41:263-5.

9. Keller DS, Aboseif SR, Lesser T, Abbass MA, Tsay AT, Abbas MA. Algorithm-based multidisciplinary treatment approach for rectourethral fistula. Int J Colorectal Dis 2015;30:631-8.

10. McLaren RH, Barrett DM, Zincke H. Rectal injury occurring at radical retropubic prostatectomy for prostate cancer: etiology and treatment. Urology 1993;42:401-5.

11. Thomas C, Jones J, Jäger W, Hampel C, Thüroff JW, Gillitzer R. Incidence, clinical symptoms and management of rectourethral fistulas after radical prostatectomy. J Urol 2010;183:608-12.

12. Uchida T, Sanghvi NT, Gardner TA, Koch MO, Ishii D, Minei S, Satoh T. Transrectal high-intensity focused ultrasound for treatment of patients with stage T1b-2n0m0 localized prostate cancer: a preliminary report. Urology 2002;59:394-8.

13. Lane BR, Stein DE, Remzi FH, Strong SA, Fazio VW, Angermeier KW. Management of radiotherapy induced rectourethral fistula. J Urol 2006;175:1382-7.

14. Mouraviev V, Spiess PE, Jones JS. Salvage cryoablation for locally recurrent prostate cancer following primary radiotherapy. Eur Urol 2012;61:1204-11.

15. Acher PL, Hodgson DJ, Murphy DG, Cahill DJ. Highintensity focused ultrasound for treating prostate cancer. BJU Int 2007;99:28-32.

16. Daniels IR, Bekdash B, Scott HJ, Marks CG, Donaldson DR. Diagnostic lessons learnt from a series of enterovesical fistulae. Colorectal Dis 2002;4:459-62.

17. Choi JH, Jeon BG, Choi SG, Han EC, Ha HK, Oh HK. Rectourethral fistula: systemic review of and experiences with various surgical treatment methods. Ann Coloproctol 2014;30:35-41.

18. Fiaschetti V, Manenti G, Di Poce I, Fornari M, Ricci A, Finazzi Agrò E. A Rectourethral Fistula due to Transrectal High-Intensity Focused Ultrasound Treatment: Diagnosis and Management. Case Rep Radiol 2012;2012:962090.

19. Keller DS, Aboseif SR, Lesser T, Abbass MA, Tsay AT, Abbas MA. Algorithm-based multidisciplinary treatment approach for rectourethral fistula. Int J Colorectal Dis 2015;30:631-8.

20. Hanna JM, Turley R, Castleberry A, Hopkins T, Peterson AC, Mantyh C. Surgical management of complex rectourethral fistulas in irradiated and nonirradiated patients. Dis Colon Rectum 2014;57:1105-12.

21. Ramírez-Martín D, Jara-Rascón J, Renedo-Villar T, Hernández-Fernández C, Lledó-García E. Rectourethral Fistula Management. Curr Urol Rep 2016;17:22.

22. Mundy AR, Andrich DE. Posterior urethral complications of the treatment of prostate cancer. BJU Int 2012;110:304-25

23. Venkatesan K, Zacharakis E, Andrich DE, Mundy AR. Conservative management of urorectal fistulae. Urology 2013;81:1352-6.

24. Ghoniem G, Elmissiry M, Weiss E, Langford C, Abdelwahab H, Wexner S. Transperineal repair of complex rectourethral fistula using gracilis muscle flap interposition--can urinary and bowel functions be preserved? J Urol 2008;179:1882-6.

25. Bevan AD. Carcinoma of the rectum. Treatment by local excision. Surg Clin Chic 1917;1:1233.

26. Dal Moro F, Mancini M, Pinto F, Zanovello N, Bassi PF, Pagano F. Successful repair of iatrogenic rectourinary fistulas using the posterior sagittal transrectal approach (YorkMason): 15-year experience. World J Surg 2006;30:107-13.

27. Renschler TD, Middleton RG. 30 years of experience with York-Mason repair of recto-urinary fistulas. J Urol 2003;170:1222-5.

28. Voelzke BB, McAninch JW, Breyer BN, Glass AS, GarciaAguilar J. Transperineal management for postoperative and radiation rectourethral fistulas. J Urol 2013;189:966-71.

29. Solomon MJ, Tan KK, Bromilow RG, Wong JC. Bilateral puborectalis interposition repair of rectourethral fistula. Dis Colon rectum 2014;57:133-9.

30. Voelzke BB, Garcia-Aguilar J, McAninch JW. Perineal management of complex rectourethral fistulae after prostate cancer theraphy. J Urol 2009;181:1185.

31. Sotelo R, Mirandolino M, Trujillo G, Garcia A, de Andrade R, Carmona O. Laparoscopic repair of rectourethral fistulas after prostate surgery. Urology 2007;70:515-8.

32. Atallah S, Drake J, Martin-Perez B, Kang C, Larach S. Robotic transanal total mesorectal excision with intersphincteric dissection for extreme distal rectal cancer: a video demonstration. Tech Coloproctol 2015;19:435.

33. Hechenbleikner EM, Buckley JC, Wick EC. Acquired rectourethral fistulas in adults: a systematic review of surgical repair techniques and outcomes. Dis Colon Rectum 2013;56:374-83.

Kaynak Göster

Yeni Üroloji Dergisi
  • ISSN: 1305-2489
  • Yayın Aralığı: Yılda 3 Sayı
  • Başlangıç: 2005

40231

Sayıdaki Diğer Makaleler

Nötrofil lenfosit oranının lokalize böbrek tümörlerinde tümör özellikleri ile ilişkisi

SEMİH TANGAL, Kutsal ONAL, Ahmet Hakan HALİLOĞLU, Metin YIĞMAN

Fournier gangreni tedavisinde çok basamaklı yaklaşım: Seri cerrahi debridman, koruyucu kolostomi, vakum yardımlı kapatma ve hiperbarik oksijen tedavisi

ENGİN KAYA, Sercan YILMAZ, Turgay EBİLOĞLU, Kubra Ozgok KANGAL, SELAHATTİN BEDİR, MURAT ZOR

Alt üriner sistem semptomları ile tarafımıza başvuran hastadaki mesane leiyomiyomunun başarılı rezeksiyonu: Olgu Sunumu

Bülent EROL, Pınar Engin ZERK, Berrin GÜÇLÜER, Asıf YILDIRIM, Turhan ÇAŞKURLU, Yavuz Onur DANACIOĞLU

Cinsel memnuniyet amacıyla penil cilt altına tesbih boncuğu yerleştirilmesi: Nadir bir olgu sunumu

Önder KAYIGİL, EMRAH OKULU, FATİH AKDEMİR

Rektoüretral fistül tedavisinde arka üretraya perineal yaklaşım

Bülent ERKURT, Mustafa Yücel BOZ, Selami ALBAYRAK, BÜLENT ALTAY

Artifisyel üriner sfinkter implantasyonunun başarı ve komplikasyonunu etkileyen faktörler ve uzun dönem sonuçlarımız (25 yıllık deneyim)

Muhammed Abdurrahim İMAMOĞLU, AHMET NİHAT KARAKOYUNLU, CAN TUYGUN, Fevzi ÖZER, VOLKAN SELMİ, UFUK ÖZTÜRK, İsmail NALBANT

Aşırı Aktif Mesane hastalarında semptomları gidermede hangisi daha etkili: Trospium 30 mg 2x1 ya da solifenasin 5 mg 1x1

Ali Rıza TÜRKOĞLU, Muhammet GUZELSOY, Soner COBAN, HAKAN DEMİRCİ

Asistanlık eğitimi sırasında edinilmeyen Radikal Prostatektomi (RRP) eğitimi için her şey bitmiş midir?

ABDULLAH ÇIRAKOĞLU, Ahmet YÜCE, ERDAL BENLİ

Perkütan nefrolitotomi yapılan hastalarda preoperatif nefrostomi ve double j stent yerleştirilmesinin infeksiyöz sonuçlara etkisi: Tek merkezli çalışma

Özgü AYDOĞDU, SALİH POLAT, İBRAHİM HALİL BOZKURT, Tarık YONGUÇ, Serkan YARIMOĞLU, Deniz BOLAT, TANSU DEĞİRMENCİ, Çetin DİNÇEL, Ertuğrul ŞEFİK

Varikoselektomi sonrası gelişen testis torsiyonu

Güner Kemal ÖZGÜR, Hasan TURGUT