Varikoselektomi sonrası gelişen testis torsiyonu

Testis torsiyonu, çocukluk dahil her yaşta görülür. Etyolojide travma, testis ve eklerinin konjenital anomalileri, inmemiş testis gibi faktörler yer alabilir. Bu vakada, 34 yaşında infertilite tanısı olan bilateral subinguinal varikoselektomiyi takiben gerçekleşen sol testis torsiyonu anlatılmıştır.

Testicular torsion after varicocelectomy

Testicular torsion is a real urological emergency which can occur at any age including childhood; and the factors such as trauma, congenital abnormalities of the testes and adds, Undescended testicles are involved in the etiology. In the present study, a 34 years old patient diagnosed with infertility and following bilateral subinguinal varicocelectomy an actual torsion on the left testicular was aimed to present.

Kaynakça

1. Davenport M. ABC of general surgery in children: acute problems of the scrotum.  The British Medical Journal 1996;312:435-437.

2. Barker K, Raper FP: Torsion of testis. Br J Urol 1964;36: 35.

3. Abber JC, Lue TF: Extravaginal torsion of spermatic cord in adult. Urology 1991;38:79-81.

4. Anafarta K,Arıkan N,Bedük Y :Basic Urology:Urolojical surgery for emergency management 2011;1030-1031.

5. Watkin N. A., Reiger N. A., Moisey C. U. Is the conservative management of the acute scrotum justified on clinical grounds? British Journal of Urology 1996;78:623-627.

6.Hajji F., Janane A. Images in clinical medicine. Torsion of undescended testis. The New England Journal of Medici-ne 2012;366:p. 1625.

7. Jacob Rajfer: Congenital anomalies of the testis and scro-tum; in Walsh PC, Retik AB, Vaughan ED, Wein AJ, (eds). Campell’s Urology. 1998;3:2172-92.

8. Nöske HD and et al: Historical milestones re-garding torsi-on of the scrotal organs. J of Urol 1998;159: 13-16.

9. Ringdahl E, Teague L: Testicular torsion. Am Fam Physician 2006; 74:1739.

Kaynak Göster

Yeni Üroloji Dergisi
  • ISSN: 1305-2489
  • Yayın Aralığı: Yılda 3 Sayı
  • Başlangıç: 2005

56364

Sayıdaki Diğer Makaleler

Varikoselektomi sonrası gelişen testis torsiyonu

Güner Kemal ÖZGÜR, Hasan TURGUT

Fournier gangreni tedavisinde çok basamaklı yaklaşım: Seri cerrahi debridman, koruyucu kolostomi, vakum yardımlı kapatma ve hiperbarik oksijen tedavisi

ENGİN KAYA, Sercan YILMAZ, Turgay EBİLOĞLU, Kubra Ozgok KANGAL, SELAHATTİN BEDİR, MURAT ZOR

Perkütan nefrolitotomi yapılan hastalarda preoperatif nefrostomi ve double j stent yerleştirilmesinin infeksiyöz sonuçlara etkisi: Tek merkezli çalışma

Özgü AYDOĞDU, SALİH POLAT, İBRAHİM HALİL BOZKURT, Tarık YONGUÇ, Serkan YARIMOĞLU, Deniz BOLAT, TANSU DEĞİRMENCİ, Çetin DİNÇEL, Ertuğrul ŞEFİK

Genitoüriner cerrahide kullanılan povidon iyodürün tiroid hormonları üzerine etkisi var mıdır?

ALİ ASAN, Ali Rıza TÜRKOĞLU, Muhammet GUZELSOY, Yasemin ÜSTÜNDAĞ, MURAT ÖZTÜRK, HAKAN DEMİRCİ, Soner COBAN

Adrenal kitleyi taklit eden fokal ksantogranülomatöz pyelonefrit

Demet DOĞAN, ÖZGÜR ÇAKIR, Nagihan İNAN, Hasan Tahsin SARISOY, ALİ DEMİRCİ, Nuri GÖNÜLLÜ, Bahar MÜEZZİNOĞLU, Doğukan SÖKMEN, MESUDE TOSUN

Artifisyel üriner sfinkter implantasyonunun başarı ve komplikasyonunu etkileyen faktörler ve uzun dönem sonuçlarımız (25 yıllık deneyim)

Muhammed Abdurrahim İMAMOĞLU, AHMET NİHAT KARAKOYUNLU, CAN TUYGUN, Fevzi ÖZER, VOLKAN SELMİ, UFUK ÖZTÜRK, İsmail NALBANT

Nötrofil lenfosit oranının lokalize böbrek tümörlerinde tümör özellikleri ile ilişkisi

SEMİH TANGAL, Kutsal ONAL, Ahmet Hakan HALİLOĞLU, Metin YIĞMAN

Asistanlık eğitimi sırasında edinilmeyen Radikal Prostatektomi (RRP) eğitimi için her şey bitmiş midir?

ABDULLAH ÇIRAKOĞLU, Ahmet YÜCE, ERDAL BENLİ

Cinsel memnuniyet amacıyla penil cilt altına tesbih boncuğu yerleştirilmesi: Nadir bir olgu sunumu

Önder KAYIGİL, EMRAH OKULU, FATİH AKDEMİR

Rektoüretral fistül tedavisinde arka üretraya perineal yaklaşım

Bülent ERKURT, Mustafa Yücel BOZ, Selami ALBAYRAK, BÜLENT ALTAY