TÜRKİYE’DE DİJİTAL GAZETECİLİĞE GEÇİŞ: HABERTÜRK GAZETESİ ÖRNEĞİ

İnternetin Türkiye’de yaygınlaşmaya başladığı milenyum çağıyla diğer basın organlarıyla birliktegazeteler de kendilerini bu ortama entegre etmek adına çeşitli çalışmalar yapmıştır. İlk olarak küçük çaptabaşlayan bu çalışmalar günümüzde yerini bu basın mecralarının sadece dijital ortama özel hazırladığıyayınlara bırakmıştır. Bununla birlikte bazı yayıncılar da sadece dijital ortama özel yayınlar hazırlamıştır.Gazeteler yerini internet haber sitelerine bırakmaya başlamıştır. Türkiye’de Dijital Gazeteciliğe Geçiş:Habertürk Gazetesi Örneği başlıklı bu çalışmada amaç Türkiye’de milenyum çağıyla başlayıp günümüzedeğin devam eden dijital yayıncılık çağının gazetelere ne doğrultuda ve nasıl etki edeceğini ortayakoymaktır. Bu çalışmada literatür taraması yöntemi kullanılmıştır.

___

  • Dereli, M. (2006), İnternet gazeteciliğinin gazete tirajlarına etkisi (2002-2005), Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi. Ankara. Değirmencioğlu, G. Yerel Basında Yeni Medya Ve Sosyal Paylaşım Sitelerinin Kullanımı: Kocaeli’de Yayımlanan Yerel Gazetelerin İnternet Siteleri Üzerine Bir İnceleme, Online Academic Journal of Information Technology, 2(5). Girgin, A. Türkiye'de Yerel Basın, Der Yayınları, 2009. Gürcan, H. İ. Sanal Gazetecilik, Eskişehir, Anadolu Üniversitesi Basımevi, 1999. İnuğur, M. N. Basın ve Yayın Tarihi, İstanbul: Der Yayınları, 1993. Karaduman, M. (2003), İnternet ve Gazetecilik, Yeni İletişim Teknolojileri ve Medya, der: S. Alankuş, İstanbul: IPS İletişim Vakfı Yayınları, Sezen, A. (2007), Bir İnternet Gazetesinin Kuruluşu Ve Gazeteport Örneği, İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi. İstanbul. Tokgöz, O. (2003), Temel Gazetecilik, Ankara: İmge Kitabevi. İnternet Kaynakları URL-1: https://onedio.com/haber/kuvayi-milliye-muhalifi-gazeteci-ali-kemal-in-oldurulmeden-onceki-sonkose- yazisi-816690 URL-2: https://journo.com.tr/new-york-times-dijitalde-kazandi URL-5: https://www.haberturk.com/yazarlar/fatih-altayli-1001/934066-bu-bir-veda-yazisi-degildir URL-6: https://www.ntv.com.tr/ekonomi/haberturk-gazetesi-cuma-kapaniyor-yazili-basin-dijitaleyeniliyor, NVcwzAGHQEmRWtvB4VXqqQ

___

APA Kılıç, O. & Övür, A. (2019). TÜRKİYE’DE DİJİTAL GAZETECİLİĞE GEÇİŞ: HABERTÜRK GAZETESİ ÖRNEĞİ . Yeni Medya Elektronik Dergisi , 3 (2) , 119-126 .