GÖZETİM VE MAHREMİYET TOPLUMU

Gözetim ve mahremiyetinin toplumsal ve hukuksal zeminin incelendiği bu çalışmada öncelikle “Gözetim Toplumu” ve “Mahremiyet Toplumu” kavramları üzerinde durulmuştur. Bu kavramların teorik incelemesinin ardından ise toplumsal anlamda yarattığı sorunsalın üzerinde durulmuştur. Konunun hukuksal çerçevesinin çizildiği ikinci başlıkta; Anayasal, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu, diğer kanunlar ve uluslararası düzlemde gerekli inceleme yapılmıştır. Ayrıca kişisel verilerin korunmasına yönelik oluşturulan kurum da kurumsal bir çerçevede dile getirilmiştir. Son olarak ise ilgili inceleme içtihat zemininde mercek altına alınmış ve Anayasa Mahkemesi, Yargıtay ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarından birkaç örnek ile somutlaştırılmıştır.

___

 • Altındere, Murat: Kişisel Verilerin Korunması Hukuku ve Uygulanması, 1. Baskı, Adalet Yayınevi, Ankara, 2020.
 • Baysal, Mustafa: Kişisel Verilerin Korunması Kanunu El Kitabı, 2. Baskı, Seçkin Yayınları, İstanbul, 2020.
 • Bogdanor: Blackwell’in Siyaset Bilimi Ansiklopedisi, C.II, Çev. Erhan Yükselci, Sema Yükselci, Bülent Peker, Ankara, Ümit Yayıncılık, 2003, s. 426.
 • Dolgun, Uğur: Enformasyon Toplumundan Gözetim Toplumuna, 1. Baskı, Ekin Basım Yayın, Bursa, 2005.
 • Dülger, Murat Volkan: Kişisel Verilerin Korunması Hukuku, 2. Baskı, Hukuk Akademisi, İstanbul, 2019.
 • Hafızoğulları, Zeki / Özen, Muharrem: Türk Ceza Hukuku Özel Hükümler – Kişilere Karşı Suçlar, 1. Baskı, Us- A Yayıncılık, 2010.
 • Korkmaz, İbrahim: Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Hakkında Bir Değerlendirme, TBB Dergisi, sayı 124, 2016, ss. 81-152.
 • Nardell, Gordon: levelling up: Data Privacy and the European Cour of Human Rights’’, Data protection in a Profiled World, ed: Serge gutwirth/yves Poullet/Paul De Hert, Heidelberg, Springer, 2010.
 • Solove, Daniel/Rotenberg, Marc /Schwartz, Paul: Information Privacy Law, 2. Baskı, Aspen Publishers, New York, 2006.
 • Turan, Metin: Kişisel Verilerin Korunması, 3. Baskı, Seçkin Yayıncılık, İstanbul, 2020.
 • Wacks, Raymond: Personal Information Privacy and the Law, 1. Baskı, Clarendon Press, Oxford, 1993.
 • Kişisel Verilerin Otomatik İşleme Tabi Tutulması Karşısında Bireylerin Korunması Sözleşmesinin Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Gerekçesi, https://www2.tbmm.gov.tr/d26/1/1-0320.pdf (Erişim Tarihi: 19.05.2021).
 • https://www.kisiselverilerinkorunmasi.org/kanunu-6698-sayili/ (Erişim Tarihi: 19.05.2021).
 • https://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.6698.pdf (Erişim Tarihi: 19.05.2021).
 • KVKK Rehberi. https://kvkk.gov.tr/Icerik/2030/Rehberler?&page=3 19.05.2021 tarihinde erişilmiştir.
 • Dolar Annually, http://www.nortoninternetsecurity.cc/2011/09/norton-study-calculates-cost-of-global.html (Erişim Tarihi: 19.05.2021).

___

Bibtex @araştırma makalesi { yhd1150267, journal = {Yaşar Hukuk Dergisi}, eissn = {2667-6621}, address = {hukukdergi@yasar.edu.tr}, publisher = {Yaşar Üniversitesi}, year = {2022}, volume = {4}, number = {2}, pages = {60 - 82}, title = {GÖZETİM VE MAHREMİYET TOPLUMU}, key = {cite}, author = {Yavuz, Baturalp} }
APA Yavuz, B. (2022). GÖZETİM VE MAHREMİYET TOPLUMU . Yaşar Hukuk Dergisi , 4 (2) , 60-82 .
MLA Yavuz, B. "GÖZETİM VE MAHREMİYET TOPLUMU" . Yaşar Hukuk Dergisi 4 (2022 ): 60-82 <
Chicago Yavuz, B. "GÖZETİM VE MAHREMİYET TOPLUMU". Yaşar Hukuk Dergisi 4 (2022 ): 60-82
RIS TY - JOUR T1 - GÖZETİM VE MAHREMİYET TOPLUMU AU - BaturalpYavuz Y1 - 2022 PY - 2022 N1 - DO - T2 - Yaşar Hukuk Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 60 EP - 82 VL - 4 IS - 2 SN - -2667-6621 M3 - UR - Y2 - 2022 ER -
EndNote %0 Yaşar Hukuk Dergisi GÖZETİM VE MAHREMİYET TOPLUMU %A Baturalp Yavuz %T GÖZETİM VE MAHREMİYET TOPLUMU %D 2022 %J Yaşar Hukuk Dergisi %P -2667-6621 %V 4 %N 2 %R %U
ISNAD Yavuz, Baturalp . "GÖZETİM VE MAHREMİYET TOPLUMU". Yaşar Hukuk Dergisi 4 / 2 (Temmuz 2022): 60-82 .
AMA Yavuz B. GÖZETİM VE MAHREMİYET TOPLUMU. Yaşar Hukuk Dergisi. 2022; 4(2): 60-82.
Vancouver Yavuz B. GÖZETİM VE MAHREMİYET TOPLUMU. Yaşar Hukuk Dergisi. 2022; 4(2): 60-82.
IEEE B. Yavuz , "GÖZETİM VE MAHREMİYET TOPLUMU", , c. 4, sayı. 2, ss. 60-82, Tem. 2022
Yaşar Hukuk Dergisi
 • Yayın Aralığı: Aylık
 • Yayıncı: Yaşar Üniversitesi

6.2b606