NALLIHAN İĞNE OYALI BEZ DOKUMACILIĞI

Nallıhan tarihi boyunca birçok uygarlığa ev sahipliği yapmıştır. Bu uygarlıklar bölgeye özgü birtakım unsurların gelişmesine neden olmuştur. Nallıhan ipek iğne oyalarının tarihçesi de tarihi İpek Yolu`nun bu bölgeden geçme zamanına kadar dayanmaktadır. Bu özellik zamanla ilçenin simgesi haline gelmiştir. İpek iğne oyalarını geliştirme ve farklı ürünlerle birleştirme amacıyla o bölgede yaşayan Hamiyet GÜRELLİ 2008 yılında Nallıhan Kaymakamlığı ve Halk Eğitimi Merkezi desteğiyle iğne oyalı bez dokumacılığı projesini geliştirmiş ve uygulamaya başlamıştır. Bu araştırma Nallıhan ilçesine özgü `iğne oyalı bez dokumacılığı´nı teknik, motif, kompozisyon özellikleri ve üretim süreci kapsamında belgelemeye yönelik olarak hazırlanmıştır. Araştırmada tarama yöntemi kullanılmıştır.

NALLIHAN CLOTH WEAVING WITH NEEDLE LACE

Nallıhan has hosted many civilizations throughout its history. This civilizations has led to the development of a number of zonal elements. The history of Nallıhan silk needles is based the historic Silk Road which passing through this area. This feature has become a symbol of the district. In order to develop silk needles and combine different products Hamiyet GÜRELLİ who living in this area developed cloth weaving with needle lace project and started to practice with the support of District Government and Public Education Center in 2008.This research intended to promote witht herecognition and construction process of ´cloth weaving with needle lace and their features`. Screening method is used in this research.

___

  • http://www.nallihan.gov.tr. (Erişim Tarihi: 19.12.2013) (Erişim Tarihi: 20.01.2014).
  • Ayhan, A., (2007). Görünenin Arkası: Yerel Kültür ve Folklorda Oya Simgeciliği. aisv2007.zxq.net/2G (Erişim Tarihi: 19.01.2014)
  • Karakaş, R., (2013). Geçmişten Günümüze Çermik Yöresi İğne Oyacılığı. Bilim ve Kültür Uluslararası Kültür Araştırmaları Dergisi, Sayı: 2. www. bilimvekultur.com (Erişim Tarihi: 02014).
  • Yetim, F., (2006). Nallıhan Yöresi İğne Oyaları ve Günümüzde Kullanım Alanları. Karadeniz Bölgesi I. El Sanatları Sempozyumu. Oyman, R.,(2005). Burdur İli Geleneksel Dokumaları ve Günümüzdeki Durumu. sempozyum.mehmetakif.edu.tr/1burdursempozyumu/cilt1/1.12.pdf (Erişim Tarihi: 20.01.2014).
  • Ergenekon, C. ve Başaran, F.N., (1999). Oyaların El Dokumalarında Değerlendirilmesi. 2000’li Yıllarda Türkiye’de Geleneksel Türk El Sanatlarının Sanatsal, Tasarımsal ve Ekonomik Boyutu Sempozyumu Bildirileri. Kültür Bakanlığı Yayınları.
  • Hamiyet GÜRELLİ ile Hg El Sanatları Sosyal Dayanışma ve Yardımlaşma Vakfında 09.11.2013 tarihinde yapılan görüşmeler sonucu elde edilmiştir.
Vocational Education-Cover
  • Başlangıç: 2009
  • Yayıncı: Cevdet Emin EKİNCİ