Çevrim İçi Kitlesel Bireyselleştirilmiş Tişört Tasarımı

Kişiye özel giysi tasarımı, tüketicinin giysiden kaynaklanan ihtiyaç ve isteklerini en yüksek düzeyde karşılamayı amaçlar. Bu nedenden dolayı da tüketiciler tarafından öncelikli olarak tercih edilir. Günümüzde internet teknolojilerinin kişiye özel giysi tasarımında kullanılmasıyla çevrim içi kişiye özel giysi tasarımı ortaya çıkmıştır. Bu çalışmada, giysiyi tasarlayan tüketicinin kendisidir. Fakat genellikle tüketicilerin giysi tasarlayabilecek bilgi birikimine sahip olmadığından tasarım süreci kendisine sunulan seçenekler kullanılarak gerçekleştirilmektedir. Yani tasarım sınırlı şekilde gerçekleştirilmekte olan çevrimiçi kitlesel bireyselleştirilmiş giysi tasarımıdır. Çalışmaya tüketicinin giysiyi tasarlayabilmesi için web sitesinde bulunması gereken seçenekleri belirleyerek başlanmıştır. Daha sonra bu seçeneklerin hem tüketicilere hem de üretici işletme için en anlaşılır şekle getirilmesi sürecine geçilmiştir. Bu amaçla da bir moda tasarımcısı, üç giyim üretim uzmanı, bir grafik tasarımcısı ve bir e-ticaret uzmanın görüşüne başvurulmuştur. Sonuç olarak; tüketicinin giysiyi aşama aşama tasarlamasının kullanışlı olduğu kanaatine varılmıştır. Ayrıca web sitesinin tüketiciye; Yaka Tipi, Beden Ölçülerinin Oluşturma, Dikiş, Dikiş İpliği ve Dikiş İpliği Rengi, Kumaş Türü ve Rengi ve Özgünlük seçeneklerini nasıl sunabilecekleri tartışılmıştır. 

___

 • • Şahin, A., (2009). Giysi Alışverişinde Tüketicilerin Haute Couture Ve Hazır Giyim Tercihleri İstanbul-Konya İllerinde Örnek Bir Araştırma (Yüksek Lisans Tezi). Konya: Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • • Koca, E. and Koç, F., (2009). Creativity in Clothing Design, e-Journal of New World Sciences Academy, 4(1):33-44.
 • • Elçiçek Güneş, P. ve Çavdar, E., (2016). Kişiye Özel Lüks Giysiler Üreten Bir Konfeksiyon Mağazasında Çok Kriterli Karar Verme Teknikleri Kullanılarak Tedarikçi Seçimi, The Journal of Social Sciences Institute, 30, 217-245.
 • • Yücel Damar, D., (2016). Kişiye Özel Giysi Tasarımı ve Üretiminde Keçe Sanatının Yeni Yaklaşımlarla Uygulanması, (Yüksek Lisans Tezi). İzmir: Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü.
 • • Lu, J.M. and Wang, M.J., (2011). A Computer-Aided Production System for Mass Customization in Fashion. Scientific Journal of Riga Technical University. Computer Sciences, 43(1):104-109.
 • • Molla, A., (2007). Giysi Tasarımı Aşamalarının İncelenmesi ve Hazır Giyim İşletmelerindeki Tasarımcı Performansının Değerlendirilmesi, (Yüksek Lisans Tezi). Konya: Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • • Tangchaiburana, S. and Techametheekul, K.W., (2017). Development model of Web Design Element For Clothing e-Commerce based on the Concept of Mass Customization, Kasetsart Journal of Social Sciences, 38(3):242-250.
 • • Koca, D.E. ve Balkış, M., (2018). Hazır Giyim İşletmelerindeki Tasarımcıların Kullanıcı Odaklı Yaklaşımlarının Değerlendirilmesi, 2. Uluslararası Sosyoloji ve Ekonomi Kongresi, 28/30 Eylül 2018 Tam Metin Kitabı, 280, Kayseri.
 • • Wu, J., Kang, J.Y.M., Damminga, C., Kim, H.Y., and Johnson, K.K., (2015). MC 2.0: testing an apparel co-design experience model, Journal of Fashion Marketing and Management, 19(1):69-86.
 • • Yıldıran, M., (2016). Üç Boyutlu Yazıcılarla Moda Ürünlerinde Kitlesel Kişiselleştirme, Akdeniz Sanat Dergisi, 9(19).
 • • Canarslan, N.Ö, (2017). Kitlesel Bireyselleştirilmiş Ürünler İçin Ödeme İstekliliği: Kadın Müşteriler Üzerine Bir Araştırma, Journal of Consumer and Consumption Research, 9(1):95-115.
 • • Son, J., Sadachar, A., Manchiraju, S., Fiore, A.M., and Niehm, L.S., (2012). Consumer Adoption of Online Collaborative Customer Co-Design, Journal of Research in Interactive Marketing, 6(3):180-197.
 • • Kawala-Bulas, S., (2016). Consumer Purchase Intention of Online Mass Customised Female Apparel: An Explorative Study of the Influence of Perceived Risk and Trust Antecedents (Doctoral Dissertation, University of Surrey).
 • • TUİK, (2019). Hanehalkı Bilişim Teknolojileri (BT) Kullanım Araştırması, http://www.tuik.gov.tr/PreHaberBultenleri.do?id=27819, Erişim Tarihi: 21.03.2019.
 • • Li, P. and Chen, J.H., (2018). A Model of an e-customized co-design Aystem on Garment Design, International Journal of Clothing Science and Technology, 30(5):628-640.
 • • Tangchaiburana, S. and Techametheekul, K.W., (2017). Development Model of Web Design Element for Clothing e-commerce Based on the Concept of Mass Customization, Kasetsart Journal of Social Sciences, 38(3):242-250.
 • • Akay, D. ve Kurt, M., (2008). Kullanıcı Merkezli Tasarım ve Ürün Kullanılabilirliği Üzerine Bir Literatür Araştırması, Gazi Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dergisi, 2, 295-304.
 • • Şişmanoğlu, E., (2013). Kullanıcı Odaklı Tasarım; Türkiye’de Çocuk Mobilya Sektörü Üzerine Bir İnceleme, (Yüksek Lisans Tezi). İstanbul: Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
 • • Şen, A.K., (2015). Kullanıcı Odaklı Tasarım İçin Bulanık AHS İle Bir Model Önerisi: Poliklinikler Üzerinden Bir Değerlendirme, Doktora Tezi: İstanbul. İstanbul Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
 • • Ulrich, P.V., Jo Anderson-Connell, L., and Wu, W., (2003). Consumer Co-design of Apparel for Mass Customization, Journal of Fashion Marketing and Management: An International Journal, 7(4):398-412.
 • • Erkek Magazin, (2014). Erkek Giyim Ansiklopedisi: Tişört, http://www.erkekmagazin.com/erkek-giyim-ansiklopedisi-tisort/, Erişim Tarihi: 19.12.2018.
 • • Marmaralı, A., Özdil, N. ve Dönmez Kretzschmar, S., (2007). Elastik İplikli Düz Örme Kumaşların Isıl Konfor Özellikleri, Tekstil ve Konfeksiyon, 3, 178-182.
Vocational Education-Cover
 • Başlangıç: 2009
 • Yayıncı: Cevdet Emin EKİNCİ