Üç Nesil Bir Arada

Müzeler;  toplumda geçmiş, bugün, gelecek arasında bağlantı kuran kurumların başında gelir. Çağdaş müzecilik anlayışında müze ziyaretçisi büyük önem taşır. Müze, ziyaretçisi ile anlam kazanır. Günümüz müze anlayışında müzeler, müze eğitimi misyonunu da üstlenmiştir. Müzelerde eğitim; merak etmek, sorgulamak, ucu açık sorulara cevap vermek üzere kurguludur. Müze eğitiminde katılımcı aktiftir. Tüm dünyada müzeler yaşam boyu öğrenmenin ayrılmaz bir parçasıdır. Aşağıda müze eğitiminin yaşam boyu öğrenmede önemi farklı yönleriyle ele alınmaktadır. 

Three Generations Together

Museums are one of the institutions that connect the past, present, and future in society. Museum visitors are of great importance in today's museum understanding. The museum gains meaning with its visitors. In today's museum understanding, museums also undertake the mission of museum education. Museum education is open to curiosity, questioning and, open-end  questions. Participants are active in museum training. Museums all over the world are an integral part of lifelong learning. The following article is a study of the importance of museum education in lifelong learning.

___

  • 1. Bozkurt,A., 2009, Mitolojide Hukuk, Hukuk Gündemi Dergisi, 08.05.2019 tarihinde http://www.ankarabarosu.org.tr/siteler/ankarabarosu/hgdmakale/2009-1/14.pdf adresinden alınmıştır.
  • 2. Feyzioğlu, B. 2017, Yetişkinlerle Müzede Eğitim, Pera Müzesi Örneği, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Projesi, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara. 3. Hitit Color,1972, Bergama, İstanbul, Orient Matbaacılık.
  • 4. Tan, M.,G., 2018, Bir Çocuk, Bir Kadın, Bir Hoca, Ankara, Turhan Kitapevi Yayınları.
  • 5. Topçuoğlu, H. 1998, Ankara Üniversitesinin Bir Eğitim Fakültesi Vardır!, Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, Cilt:1, Sayı:1, sayfa no:VII-L,07.05.2019 tarihinde http://acikarsiv.ankara.edu.tr/browse/12351/ adresinden alınmıştır.
  • 6. Topçuoğlu H., 2008, 10. Yıl 10. Sınıf, Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi,Cilt:41, s.053-064, 7.05.2019 tarihinde http://dergiler.ankara.edu.tr/detail.php?id=40&sayi_id=2248 veri tabanından alınmıştır.