TÜRKİYE’NİN İLK VE EN ZENGİN KOLEKSİYONUNA SAHİP: MİLLİ SARAYLAR BEYKOZ CAM VE BİLLUR MÜZESİ

Bu makale Türk cam sanatının ve Avrupa camlarının 13.yüzyıldan 20. yüzyıla kadar uzanan tarihsel gelişiminin bin 500 eşsiz eserle sergilendiği, Türkiye’nin en geniş kapsamlı ilk cam müzesi olan Beykoz Cam ve Billur Müzesi ve koleksiyonu hakkında detaylı bilgiler içermektedir. Müzede yer alan eserler, Türk cam sanatının gelişim aşamaları ve Osmanlı Sarayında Avrupa camlarının örneklerini yansıtması açısından son derece önemlidir.

TURKEY'S FIRST AND RICHEST COLLECTION: NATIONAL PALACES BEYKOZ GLASS AND CRYSTAL MUSEUM

This article contains detailed information about the Beykoz Glass and Crystal Museum and its collection, which is the first glass museum in Turkey, where the historical development of Turkish glass art and European glass from the 13th to the 20th century is exhibited with 1,500 unique works. The works in the museum are It is extremely important in terms of its stages and reflecting the examples of European glass in the Ottoman Palace.

___

  • (2021), Glass Art in Palaces. Istanbul: National Palaces Presidency Publication, Publication No: 153.
  • Uysal, Z. (2009). Anatolian Seljuk Period Glasswork According to Historical Sources. Erdem, (54), 201-216.
  • Erbay, F. (2009). The ABC of Museum Science.
  • (2021) Beykoz Glass and Crystal Museum, National Palaces Presidency Publications, Publication No: 154.
  • (2011) Palace Collections Museum Traces of Everyday Life in the Late Ottoman Palace, Istanbul: Publication of the Presidency of the National Palaces