Karbon Vergisinin Türkiye'de Uygulanabilirliği

İklim değişikliğinin önlenmesinde ve karbondioksit emisyonlarının azaltılmasında karbon vergisi önemli bir politika aracıdır. Karbon vergisinin uygulanmasının ana nedeni özellikle karbondioksit emisyonlarının azaltılması gibi çevresel iyileştirme amaçlarına ulaşmanın yanı sıra ekonomik etkinlik sağlamaktır. Bu bağlamda karbon yoğun mallar üzerine bir vergi konularak bu malların fiyatı artmaktadır ve fiyatı artan karbon yoğun mallardan daha az tüketilmektedir. Bu şekilde yenilenebilir enerji kullanımı teşvik edilmeye çalışılmaktadır. Karbon vergisinde etkinliği sağlamak için elde edilen gelirlerin hangi alanlarda kullanılacağı önemlidir.

___

 • 1. Akkaya, Şahin (2001), An Instrument Of Limiting Carbon Emissions: Carbon Tax, I.Ü.Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi, No: 23-24.
 • 2. Bavbek, Gökşin (2016b), Design Options for Employing a Carbon Tax in Turkey, EDAM Energy and Climate Change Climate Action Paper Series 2016/5.
 • 3. Bruvoll, Annegrete and Larsen, Bodil Merethe (t.y.), Greenhouse Gas Emissions - Do Carbon Taxes Work? https://econweb.ucsd.edu/~carsonvs/papers/632.pdf (7.12.2020).
 • 4.Cuervo, Javier and Gandhi, Ved P. (1998), Carbon Taxes: Their Macro Economic Effects and Prospects for Global Adaption- A Survey of the Literature, IMF Working Paper 98.
 • 5. Centre for Public Impact (CPI) (2017), The Carbon Tax in Australia, https://www.centreforpublicimpact.org/case-study/carbon-tax-australia/. Erişim Tarihi: 26.12.2022..
 • 6. Committee of Experts on International Cooperation in Tax Matters Eighteenth session (2019), Handbook on Carbon Taxation – Chapters for discussion, New York, 23-26 April 2019 Item 3(c)(i) of the provisional agenda Environmental tax issues.
 • 7. Çiçek, H. Güçlü ve Çiçek, Serdar (2012), Karbon Vergisi ile Karbon Ticareti İzinlerinin Karşılaştırılması, İ.Ü. Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi ,No:47. (Ekim 2012). ss.95-119.
 • 8. Duff, D. & S. Hsu (2010), Carbon Taxation in Theory and in Practice, Critical Issues in Environmental Taxation, Oxford Press, Vol. VII, ss. 261-276..
 • 9. Goldberg, Donald and Grossman, Dave (2017), Carrot and Stıck: Usıng Both Carbon Prıces & Revenues To Drıve Emıssıon Reductıons, Climate Law and Policy Project, www.clpproject.org (14.12.2020) .
 • 10. Hotunoğlu, Hakan (2007), Karbon Vergisi Teorisi ve Uygulaması, Yüksek Lisans Tezi, Adnan Menderes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü: Aydın.
 • 11. Hotunluoğlu, H. Ve Tekeli, R. (2007), Karbon Vergisinin Ekonomik Analizi ve Etkileri: Karbon Vergisinin Emisyon Azaltıcı Etkisi Var Mı? , Sosyoekonomi Dergisi. Temmuz-Aralık.
 • 12. Jorgenson, Dale W. vd. (1992), Carbon Taxes and Economic Welfare, Brookings Papers on Economic Activity. Microeconomics, Vol. 1992 (1992), pp. 393-454 .
 • 13. Kovancılar, B. (2001), Küresel Isınma Sorunun Çözümünde Karbon Vergisi ve Etkinliği, Celal Bayar Üniversitesi İ.İ.B.F. Yönetim ve Ekonomi, 8(2).
 • 14. Marron, Donald and Toder, Eric (2013), Carbon Taxes and Corporate Tax Reform, The Urban Institute and Urban-Brookings Tax Policy Center February 11, 2013 https://www.researchgate.net/publication/283801417_Carbon_Taxes_and_Corporate_Tax_Reform (7.12.2020).
 • 15. Marron, Donald and Toder, Eric (2014), Tax Policy Issues in Designing a Carbon Tax, American Economic Review: Papers & Proceedings 2014, 104(5): 563–568.
 • 16. Marron, Donald and Morris, Adele C. (2016), How To Use Carbon Tax Revenues, Tax PolicyCenter,https://www.brookings.edu/wpcontent/uploads/2016/07/howtousecarbontaxrevenuemarronmorris-1.pdf (7.12.2020).
 • 17. Orkunoğlu Şahin, Işıl F. Ve Çiftçi T. Emre (2021), İklim Değişikliği İle Mücadelede Türkiye İçin Karbon Vergisi Önerisi, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi. Aralık, s. 254-269.
 • 18. Poterba, James M. (1991), Tax Policy To Combat Global Worming: On Designing A Carbon Tax, Lıttauer Lıbrary North Yard Harvard Unıversıty, NBER Working Paper Series No: 3649.
 • 19. PMR (Partnership For Market Readines), (2017), Carbon Tax Guıde A Handbook for Policy Makers, https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/26300 (7.12.2020).
 • 20. Uğur, Sibel (2014), Sera Gazı Emisyonlarının Azaltımında Karbon-Enerji Vergilerinin Rolü, FSM İlmî Araştırmalar İnsan ve Toplum Bilimleri Dergisi sayı 3, Bahar.
 • 21. URL, TÜİK (2020), https://data.tuik.gov.tr/Bulten/Index?p=Sera-Gazi-Emisyon-Istatistikleri-1990-2020-45862 Erişim Tarihi: 14.12.2020. .
 • 22. URL, İklim Değişikliği, https://www.wwf.org.tr/ne_yapiyoruz/iklim_degisikligi_ve_enerji/iklim_degisikligi/, Erişim Tarihi: 26.12.2022.
 • 23. Yaylı, Gizem (2019), Karbon Vergisi Teorisi: Türkiye Üzerine Bir Değerlendirme, Yükseklisans Tezi, Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü: Bursa.
 • 24. Winkler, Harald and Marquard Andrew (2011), Analysis of the Economic Implications of A Carbon Tax, Journal of Energy in Southern Africa Vol 22 No 1.
 • 25. Williams III, Roberton C. (2016), Environmental Taxation, NBER Working Paper No. 22303.
 • 26. Wang, Rong vd. (2017), Will the Use Of A Carbon Tax For Revenue Generation Produce An İncentive To Continue Carbon Emissions? , Environmental Resarch Letter, 12.