Doğu-Batı İlişkilerinde Ortantalizmin Hz. Muhammed İçin Kullandığı Kavramların Rolü

Bireysel, toplumsal, toplumlararası, kültürlerarası veya medeniyetlerarası ilişkilerin kavramlar üzerinden kurulduğu izahtan varestedir. Kavramlara yüklenen anlamlar ve taraflarca anlaşılma biçimi ilişkilerin de niteliğini belirlemektedir. Uluslararası ilişkilerde, her ne kadar modern dönemlerde din geri plana itilmiş gibi görünse de etkili olmaya devam etmektedir. Doğu-Batı, Müslüman-Hıristiyan ilişkilerinde iki tarafın din, nübüvvet kurumu ve Nebi Hz. Muhammed’e yaklaşımı belirleyici rol oynamaktadır. Batı, asırlardır İslam ve Müslümanları anlamaya, anlamlandırmaya ve tanımlamaya çalışmaktadır. Bu çabalar teolojik polemikler ile başlamış oryantalizm ile neredeyse zirveye ulaşmıştır. Bu yönde oluşturulan literatürde nesnellik iddiası altında Hz. Muhammed için “prophet”, “apostle”, “messenger”, “Arabian prophet” ve “Islamic prophet” gibi kavramlar kullanılmıştır. Bu kavramlarla Hz. Muhammed ve onun görevi olan nübüvvet kastedildiği iddia edilmiştir. Biz bu kavramların sözlük ve terimsel/teolojik boyutlarına Oryantalist literatür esasında eğilerek Batı’nın kastına ışık tutmaya çalışacağız. Böylece Doğu ve Batı’nın birbirlerini daha iyi anlamalarına katkı sağlayacağı düşünülmektedir.

The Role of Orientalist Concepts about Prophet Muhammad in the East-West Relations

It is obvious that individual, social, communal, cultural or civilizational inter-relations based on concepts. The meaning and perceptions of concepts which both sides assume determine the relations. In terms of international relations, although, relatively, religion has put aside in modern era, it still continue to be effective. Approach to religion, prophethood and namely Prophet Muhammad has been playing important decisive role in the East-the West relations. In this regard, through centuries the West has been trying to understand and define Islam and Muslims. This efforts was started by clericals in theological terms and developed by Orientalism in its peak. The extant literature of this subject which claimed objective and unbiased, has some concepts such as “prophet”, “apostle”, “messenger”, “Arabian prophet” and “Islamic prophet” about Muhammad. It is insisted that such terms and concepts refers Muhammad and his prophethood objectively. Focusing such concepts of Orientalism, here, we tried to put light the intentions of the West and expectations of the East. This paper examines the Western Christian understanding of prophethood and draws parallel with the Islamic understanding of it. We believe that such kind of studies make great contribution to understand the East and the West each other and to better future for mankind.

___

 • Aydemir, Abdullah, İslami Kaynaklara Göre Peygamberler, Ankara, 1996.
 • Daniel, Norman, Islam and the West: The Making of an Image, Oxford, 1993.
 • Devellioğlu, Ferit, Osmanlıca-Türkçe Ansiklopedik Lügat, Ankara, 1980.
 • Doğan, D. Mehmet, Büyük Türkçe Sözlük, Ankara, 1981.
 • Harman, Ömer Faruk, “Yahudilikte Peygamberler ve Peygamber”, İslam Tetkikleri Enstitüsü Dergisi, Cilt 9 (1995), ss. 127-161.
 • Harun, Abdüsselam, el-Mu’cemu’l-Vasît, İst., Ty.
 • Hüseyin, Asaf, Batı’nın İslamla Kavgası, çev. Mesut Karaşahan, Pınar Yayınları, Ankara, 2006.
 • Hüseyin, Taha, Alâ Hâmis es-Sîre, Kahire 1934.
 • Kabakçı, Yusuf, Hz. Muhammed’in Hayatına Savunmacı Yaklaşım: Seyyid Emir Ali Örneği, İstanbul, 2017.
 • Kankal, Recep, “Çikolata Paketindeki Şüphe”, Yedikıta Dergisi, Sayı 117, 2018.
 • Kur’an-ı Kerim.
 • Lindblom, J., Prophecy in Ancient Israel, Oxford, Basil Blackwell, 1963.
 • Mahmud Esad Seydişehri, Şeriat-ı İslâmiye ve Mister Karlayl, İstanbul, 1310/189.
 • Mahmud Esad, İki Cihan Devleti Arasında Hz. Muhammed (sas), haz. Seyfetttin Erşahin, Otto Yayınları, Ankara, 2017.
 • Murad, Khurram, “Prophethood: Root Cause of Islam-West Conflict”, Tarjuman al-Quran, July 1992.
 • Nureddin es-Sabuni, el-Bidaye fi Usuli’d-Din, Maturidiye Akaidi, çev. ve yay. Bekir Topaloğlu, DİB Yayınları, Ankara, 1978.
 • Redhouse, W. J, Yeni Türkçe-İngilizce Sözlük, 7. Baskı, İstanbul, 1984.
 • Revees, Minou, Muhammad in Europe: A Thousand Years of Western Myth-Making, London, Garnet Publications, 2001, New York University Press, 2003.
 • Sarıçam, İbrahim, Özdemir, Mehmet, Erşahin, Seyfettin, İngiliz ve Alman Oryantalistlerin Hz. Muhammed Tasavvuru, Nobel Akademik Yayıncılık, Ankara, 2011.
 • Schimmel, Annemaria, And Muhammad Is His Messenger: The Veneration of the Prophet in Islamic Piety, University of North Carolina Press, 1985.
 • Şemseddin Sami/Ch. Samy-Bey Fraschery, Dictionaire Français-Turc Illustrate/Resimli Kamus-ı Fransevi, İstanbul, 1901.
 • Seyid Emir Ali, A Critical Examination of the Life and Teachings of Mohammed, London, 1873 (genişletilmiş versiyonu The Spirit of Islam, 1891).
 • Tayviah, Margaret Makafui, A Comperative Study of Concept of Prophec in Chiristianity and Islam, Faculty of Social Sciences Department of Religious Studies, Kwame Nkrumah University of Science and Technology, 2013.
 • The American Heritage Dictionary of the English Language, 4th Edition, Houghton Mifflin Company, 2003.
 • Watt, William M., Muhammad: Prophet and Statesman, Oxford Uni Press, 1961.
 • https://en.wiktionary.org/wiki/apostle (erişim 09.05.2018).
 • https://en.wiktionary.org/wiki/messenger (erişim 09.05.2018).
 • https://en.wiktionary.org/wiki/muhammad (erişim 09.05.2018).
 • https://youtube/ix1QTcq6w3I (erişim 07.05.2018).
 • http://yedikita.com.tr/cikolata -paketindeki-suphe (erişim 07.05.2018).
 • http://ir.knust.edu.gh/ bitstream/ 123456789/6300/1/Margaret%20Makafui%20 Tayviah.pdf (Erişim 10.05.2018).
 • www.thefreedictionary.com/prophethood+prophethood+in+Christianity (erişim 05.10.2017).

___

Bibtex @araştırma makalesi { ulisa517450, journal = {Ulisa: Uluslararası Çalışmalar Dergisi}, eissn = {2602-3245}, address = {Güvenevler Mah., Cinnah Cad., No 16, Çankaya / ANKARA}, publisher = {Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi}, year = {2018}, volume = {2}, number = {2}, pages = {41 - 59}, title = {Doğu-Batı İlişkilerinde Ortantalizmin Hz. Muhammed İçin Kullandığı Kavramların Rolü}, key = {cite}, author = {Erşahin, Seyfettin} }
APA Erşahin, S. (2018). Doğu-Batı İlişkilerinde Ortantalizmin Hz. Muhammed İçin Kullandığı Kavramların Rolü . Ulisa: Uluslararası Çalışmalar Dergisi , UÇAK | 2018 Özel Sayısı , 41-59 .
MLA Erşahin, S. "Doğu-Batı İlişkilerinde Ortantalizmin Hz. Muhammed İçin Kullandığı Kavramların Rolü" . Ulisa: Uluslararası Çalışmalar Dergisi 2 (2018 ): 41-59 <
Chicago Erşahin, S. "Doğu-Batı İlişkilerinde Ortantalizmin Hz. Muhammed İçin Kullandığı Kavramların Rolü". Ulisa: Uluslararası Çalışmalar Dergisi 2 (2018 ): 41-59
RIS TY - JOUR T1 - Doğu-Batı İlişkilerinde Ortantalizmin Hz. Muhammed İçin Kullandığı Kavramların Rolü AU - SeyfettinErşahin Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - DO - T2 - Ulisa: Uluslararası Çalışmalar Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 41 EP - 59 VL - 2 IS - 2 SN - -2602-3245 M3 - UR - Y2 - 2022 ER -
EndNote %0 Ulisa: Uluslararası Çalışmalar Dergisi Doğu-Batı İlişkilerinde Ortantalizmin Hz. Muhammed İçin Kullandığı Kavramların Rolü %A Seyfettin Erşahin %T Doğu-Batı İlişkilerinde Ortantalizmin Hz. Muhammed İçin Kullandığı Kavramların Rolü %D 2018 %J Ulisa: Uluslararası Çalışmalar Dergisi %P -2602-3245 %V 2 %N 2 %R %U
ISNAD Erşahin, Seyfettin . "Doğu-Batı İlişkilerinde Ortantalizmin Hz. Muhammed İçin Kullandığı Kavramların Rolü". Ulisa: Uluslararası Çalışmalar Dergisi 2 / 2 (Aralık 2018): 41-59 .
AMA Erşahin S. Doğu-Batı İlişkilerinde Ortantalizmin Hz. Muhammed İçin Kullandığı Kavramların Rolü. Ulisa: Uluslararası Çalışmalar Dergisi. 2018; 2(2): 41-59.
Vancouver Erşahin S. Doğu-Batı İlişkilerinde Ortantalizmin Hz. Muhammed İçin Kullandığı Kavramların Rolü. Ulisa: Uluslararası Çalışmalar Dergisi. 2018; 2(2): 41-59.
IEEE S. Erşahin , "Doğu-Batı İlişkilerinde Ortantalizmin Hz. Muhammed İçin Kullandığı Kavramların Rolü", , c. 2, sayı. 2, ss. 41-59, Ara. 2018