"İnanılmazın Enkazından Hazineler" ya da Kurgunun Cazibesi

Damien Hirst, 90'lardan bu yana ses getirmiş sanatçılardandır. Hirst; sanatçı, eser, beğeni, üretim konularının sansasyonel isimlerinden biri olmuştur. Pop Art'ın beslediği sanatta sınırları silikleşmiş olması Hirst'ü de etkilemiştir. Hirst'ün kariyerinin ilk zamanlarından bu yana gerçekliği izleyiciye doğrudan gösterme, onu yaklaştırma amacında olduğu görülür. Pek çok ünlü eserinin özelliği de budur. Bu aynı zamanda çağdaş sanatta gerçekliğin yorumlanışına da bir örnek olmaktadır. Hirst, son büyük sergisi "İnanılmazın Enkazından Hazineler"inde ise kurgunun imkanlarını kullanmayı tercih etmiştir. Bu sergi batık bir gemiden kurtarılan eserlerin sergilendiği sahnelemeye sahiptir. Bu açıdan sergi ilgi çekicidir. Bu çalışma, gerçek ile kurgu arasında çağdaş sanatı, Hirst üzerinden ele alma amacındadır. Bunu gerçekleştirirken önce Hirst'ün sanatçı personasına, onu ünlü yapan eserlerinin karakteristik ortak noktası olan gerçek ile olan ilişkisini anlatacaktır. Devam eden kısımda ise söz konusu sergi ve kurgu üzerine düşünülecek ve Hirst'ün günümüzdeki konumu hakkında bir yorumda bulunulacaktır

"TREASURES FROM THE WRECK OF THE UNBELIEVABLE" OR THE APPEAL OF FICTION

Damian Hirst is an artist who has been making an impact since the 90s as a sensational figure in the concepts of artist, work, acclaim and production. Hirst has been deeply affected by the blurring of the boundaries in the arts in the wake of Pop Art. Since the beginning of his career, he has endeavored to show reality to the audience directly and to come close to the reality in his work. This is a characteristic that can be seen in many of his most well-known works and is also an example of how reality is interpreted in contemporary art. In his latest exhibition, “Treasures from the Wreck of the Unbelievable”, Hirst has chosen to make use of the benefits of fiction. The exhibition is purported of works of art salvaged from a sunken ship, and in this respect, the exhibition is intriguing. This exhibition aims to embrace contemporary art through Hirst at a point that is between reality and fiction, and in doing so, the exhibition first explains Hirst’s artistic persona and his relationship with reality, which is a characteristic common ground of the works that brought him fame. As to the following part of the exhibition, we will be compelled to spare a thought for the exhibition and fiction and to comment on Hirst’s standing in our day

___

Artun, A. (2011). Çağdaş Sanatın Örgütlenmesi. (1. Baskı). İstanbul: İletişim Yayınları.

Banks, I. (2016). Eşekarısı Fabrikası. (çev. Zübeyde Abat). İstanbul: Koridor Yayınları.

Baudrillard, J (2012). Kusursuz Cinayet. (çev. Necmettin Sevil). İstanbul: Ayrıntı Yayınları.

Benjamin, W. (2011). Son Bakışta Aşk. (çev. Nurdan Görbilek). (1. Baskı). İstanbul: Metis Yayınları.

Bernard, E. (2001). Cezanne Üzerine Anılar. (çev. Kaya Özsezgin). (1. Baskı). İstanbul: İmge Yayınları.

Debord, G. (1996). Gösteri Toplumu. (çev. A. Ekmekçi, O. Taşkent). İstanbul: Ayrıntı Yayınlar

Deleuze, G. (2008). Francis Bacon- Duyumsamanın Mantığı. (çev. Can Batukan ve Ece Erbay). (1. Baskı). İstanbul: Norgunk Yayınları.

Foster, H. (2009). Gerçeğin Geri Dönüşü- Yüzyılın Sonunda Avangard. (çev. Esin Hoşsucu). (1 Baskı). İstanbul: Ayrıntı Yayınları.

Hegel, F. (1994). Estetik cilt 1. (çev. Hakkı Hünler, Taylan Altuğ). (1. Baskı). İstanbul: Payel Yayınları. Hirst D. (2010).

Giderer, H.E. (2003). Resmin Sonu. (1. Baskı). Ankara: Ütopya Yayınları.

Jimenez, M. (2008). Estetik Nedir? (çev. Aytekin Karaçoban). (1. Baskı). İstanbul: Doruk Yayınları.

Jones, J. (2015). Sevgililer Gününüz Kutlu Olsun, Kerizler: Damien Hirst Aşk Tanrısını

Paraya Çeviriyor14/2/2015 / skopbülten /, Çeviri: Nur Altınyıldız Artun http://www.e- skop.com/skopbulten/sevgililer-gununuz-kutlu-olsun-kerizler-damien-hirst-ask- tanrisini-paraya-ceviriyor/2322.

Kant, I. (2006). Yargı Gücünün Eleştirisi. (çev. Aziz Yardımlı). ( 2. Baskı). İstanbul: İdea Yayınları.

Kuspit, D. (2006). Sanatın Sonu. (çev. Yasemin Tezgiden). (1. Baskı). İstanbul: Metis Yayınları.

Leppert, R. (2002). Sanatta Anlamın Görüntüsü-İmgelerin Toplumsal İşlevi. (çev. İsmail Türkmen). (2. Baskı). İstanbul: Ayrıntı Yayınları.

Lyotard, J. F. (1994). Postmodern Nedir Sorusuna Cevap. (çev.Dumrul Sabuncuoğlu).

(2. Baskı). Necmi Zeka. (Editör). Postmodernizm içinde. İstanbul: Kıyı Yayınları. s. 57. Marinetti, F. T. (2009), Kuraldan Sıyrılmış İmgelem ve Özgürlüğe Kavuşmuş

Sözcükler. Enis Batur. (Editör). Modernizmin Serüveni. 8. Baskı. İstanbul. Alkım Yayınları, s. 75-82. Otto K. ve Ernst K. (2016). Sanatçı İmgesinin Oluşumu: Efsane Mit ve Büyü. (çev. Sabri Gürses). (1. Baskı). İstanbul: İthaki Yayınları.

Passeron, R. (2000). Sürrealizm Ansiklopedisi. (çev. Sezer Tansuğ). (4. Baskı).

İstanbul: Remzi Kitabevi. Perniola, M. (2015). Sanat ve Gölgesi. (çev. Kemal Atakay). İstanbul: İletişim Yayınları.

Vasari, G. (2016). Sanatçıların Hayat Hikayesi. (çev. Elif Gökteke). İstanbul: Sel Yayınları.

Tao Wu, C. (2005). Kültürün Özelleştirilmesi. (çev. Esin Soğancılar). İstanbul: İletişim Yayınları.

Thompson, D. (2011). Sanat Mezat. (çev. Renan Akman). İstanbul: İletişim Yayınları.

Tzara, T. (2004). Dada Manifestoları. (çev. Efe Gökteke). (1. Baskı). İstanbul: Norgunk Yayınları.

Zizek, S. (2004). Yamuk Bakmak- Popüler Kültürden Jacques Lacan'a Giriş. (çev. Tuncay Birkan). (1. Baskı). İstanbul: Metis Yayınları. http://www.bbc.com/news/uk-england-devon-23778719. http://www.tate.org.uk/art/artworks/hirst-with-dead-head-ar00617