KAMU BORCUNUN EKONOMİK BÜYÜME ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: AB ÜLKELERİ ÜZERİNE BİR ANALİZ

Devlete yüklenen fonksiyonların zamanla artış göstermesi, kamu borçlanmasını olağan bir kamu geliri haline getirmiştir. Devletin çeşitli amaçlar ile borçlanması makroekonomik göstergeler üzerinde etkiler meydana getirmektedir. Bu kapsamda çalışmanın amacını, AB ülkeleri özelinde kamu borçlanmasının ekonomik büyüme üzerindeki etkisinin incelenmesi oluşturmaktadır. Çalışmada 25 AB ülkesi ve 2004-2019 zaman dilimi dikkate alınarak kamu borcunun ekonomik büyüme üzerindeki etkisi panel veri yöntemi ile incelenmiştir. Elde edilen ampirik bulgulara göre kamu borç yükünün artışı ekonomik büyümeyi azaltmaktadır.

___

APA Malak, M. (2022). KAMU BORCUNUN EKONOMİK BÜYÜME ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: AB ÜLKELERİ ÜZERİNE BİR ANALİZ . Turkuaz Uluslararası Sosyo-Ekonomik Stratejik Araştırmalar Dergisi , 4 (2) , 13-28 .