Sosyal Hizmet Araştırma Etiği: Bir Sosyal Hizmet Doktora Öğrencisinden Yansımalar

Sosyal bilimler araştırmasında etik ancak 20. Yüzyılın ortalarından itibaren önemli rol oynamaya başlamıştır. Yaygın olan kanıya göre sosyal bilimler araştırmasının en temel kalite ölçütü olarak etik kabul edilmektedir. İyi bir sosyal hizmet araştırması, farklı bağlamlarda farklı anlayışları kabul edebilen kendine özgü etik ilke ve bilimsel yöntemleri barındıran uygulamadır. Araştırma, sosyal hizmet disiplininin en önemli bileşenlerinden biridir. Sosyal hizmetin amaçlarını yerine getirmede önemli bir rolü bulunmaktadır. Sosyal hizmet araştırması, etik sorumluluk gerektiren bir alandır. Bu çalışmada, sosyal hizmet araştırmacılarına araştırmalarının tasarımında süregelen kalıplar dışında bir yaklaşımla öneriler sunulmaktadır

Ethics in Social Work Research: Reflections from a Social Work PhD Student

Ethics in social science research has played important role since the mid 20th century. According to common belief, the basic criteria for quality of social science research is regarded as ethics. A good social work research is kind of practice containing its own ethical principles and scientific methods accepting different concepts in different contexts. Research, on the other hand, is one of the important components of social work discipline. It has utmost importance in realizing aims of social work. Research in social work requires ethical responsibility. In this study, social work researchers are presented with suggestions out of ongoing patterns in social work research.

___

 • Antle, B. J., & Regehr, C. (2003). Beyond individual rights and freedoms: Metaethics in social work research. Social work, 48(1), 135-144.
 • Blaskett, B. (1998). Arguing for a social work role in the promotion of ethical social research. Australian Social Work, 51(4), 19-25.
 • Buz, S., & Akçay, S. (2015). Sosyal Hizmet Araştırmasında Etik. Toplum ve Sosyal Hizmet, 26(1).
 • D'Cruz, H., & Jones, M. (2004). Social work research: Ethical and political contexts. Sage.
 • Drake, G. (2013). The ethical and methodological challenges of social work research with participants who fear retribution: To ‘do no harm’. Qualitative Social Work.
 • Grinnell, R.M., ve Unrau, Y.A. (2011). Social work research and evaluation. New York: Oxford University Press.
 • Guillemin, M., & Gillam, L. (2004). Ethics, reflexivity, and “ethically important moments” in research. Qualitative inquiry, 10(2), 261-280.
 • Hallowell, L., Lawton, J., & Gregory, S. (2005). Reflections on research: The realities of doing research in the social sciences. Berkshire, England: Open UniversitybPress.
 • Hugman, R. (2012). Culture, values and ethics in social work: Embracing diversity. Routledge.
 • Jarldon, M., (2014). The Politics of Research Ethics in Social Work: Reflections From a First-time Researcher. Journal of Social Work Values and Ethics, 11(2), 52-60.
 • Krysik, J., & Finn, J. (2010). Research for effective social work practice (2nd ed.). New York, NY: Routledge.
 • Kuçuradi, İ. (2004, Aralık 20). Felsefe ve Etik. Mimar Yunus Aran Anısına 20. Konferans. Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, İstanbul.
 • Lincoln, Y. S. (1995) Emerging Criteria for Quality in Qualitative and Interpretive Research, Qualitative Inquiry 1(3): 275–89.
 • Macdonald, G., & Macdonald, K. (2001). Ethical issues in social work research. R. Hugman, & D. Smith içinde, Ethical Issues in Social Work (s. 46-61). New York: Routledge.
 • Mertens, D. M., & Ginsberg, P. E. (2008). Deep in Ethical Waters Transformative Perspectives for Qualitative Social Work Research. Qualitative social work, 7(4), 484-503.
 • O’Connor, I., Smyth, I. and Warburton, J. (eds) (2000) Contemporary Perspectives on Social Work and Human Services. Malaysia: Longman.
 • Peled E and Leichtentritt R (2002) The Ethics of Qualitative Social Work Research. Qualitative Social Work 1(2): 145–169.
 • Thompson, N. (2014). Kuram ve Uygulamada Sosyal Hizmeti Anlamak (B. H. Eren, Ö. C. Öntaş, Çev.). Ankara: Dipnot.