STRATEJİK LİDERLİKTEN DİJİTAL STRATEJİK LİDERLİĞE: KAVRAMSAL VE KURAMSAL BİR TARTIŞMA

Dijital teknolojiler hızlı bir şekilde tüm işletmeler tarafından benimsenmeye devam etmektedir. Dijitalleşme sürecinin başarısını veya başarısızlığını örgütsel liderliğe atayan yeni oluşmaya başlamış bir literatür bulunmaktadır. Dijitalleşme ve dijital dönüşüm tercihe ya da isteğe bağlı değildir. İş süreçlerini ve uygulamalarını bu dönüşüme uyarlamak için devamlı meşgul olan liderler, bu dönüştürücü zihin değişimini yapma sanatını ve stratejik hedeflere ulaşmak için doğru araçları uygulama bilimini benimseyecektir. Stratejik liderlikle dijitalleşme sürecine hâkim olan dijital stratejileri benimseyen liderliğin birleşimi olarak kavramlaştırılabilen “stratejik dijital liderlik” kavramı daha fazla önem kazanacaktır. Bu çalışma yeni oluşmaya başlamış bir literatür için kavramsal bir ön araştırma sunmayı amaçlamıştır. Günümüzde dijitalleşmenin ve dijital dönüşümün iş hayatının merkezinde konumlandığı söylenebilir. Lider ve liderlik çalışmaları için bütünleşmesi gereken kavramlar olarak literatürde yerini almaya başlamıştır. Bu çalışmada kavramsal olarak açıklanan ifadelerin kuramsal boyutta temelleri vurgulanmış ve kavramdan kurama ve geleceğe doğru bir ilerleme planı kapsamında çalışma hazırlanmıştır. Çalışmanın sonucunda, dijital dönüşüm sürecinde hem stratejiyi hem de dijitalleşmeyi ve gereğini bütünleştiren liderlik çalışmalarının ve liderlerin başarılı ve önemli olduğu sonucuna varılmıştır. Başarılı organizasyon liderleri, güçlü bir vizyon oluşturmak, yeni iş yapma biçimlerini benimsemek, çalışanları değişim için hizalamak ve harekete geçirmek için teknolojinin ve bilimin sunduğu imkanları ve gelişmeleri stratejilerine dahil etmeli, dijitalleşme ve teknolojinin sunduğu gelişmelere, ilgili çalışma sonuçlarına ve mevcut literatürü yakından takip edilmesi ve gerisinde kalınmaması önerilmektedir.

___

 • Acuña, M. I. G. (2014). Emergence of Strategic Direction, Organizational Structure and Employee Integration: A Framework for the Dialectic Organization (Doctoral dissertation, Massachusetts Institute of Technology, Sloan School of Management).
 • Ajjan, H., Kumar, R. L. ve Subramaniam, C. (2016). Information technology portfolio management implementation: A case study. Journal of Enterprise Information Management, 29(6), 841-859.
 • Ansoff, H. I. (1979). Strategic management. London, England: Macmillan
 • Appiah-Adu, K. ve Aming, S. (2016). Strategic thinking and economic development: the case of a developing country, in Appiah-Adu, K. and Bawumia, M. (Eds), Key Determinants of National Development: Historical Perspective and Implication for Developing Economies, Routledege, London, s. 1-10.
 • Arvidsson, V., Holmstrom, J. ve Lyytinen, K. (2014). Information systems use as strategy practice: A multi-dimensional view of strategic information system implementation and use. Journal O f Strategic Information Systems, 23 (Information Systems Strategy-as-Practice), 45-61.
 • Browning, J. W. (2013). Leading at the strategic level in an uncertain world / by James W. Browning. National Defense University, Washington D.C.: NDU Press. Time, resource, impact, complex, synergy
 • Barney, J. B. (1986). Organizational culture: can it be a source of sustained competitive advantage?. Academy of management review, 11(3), 656- 665. Bathallath, S., Smedberg, Å. ve Kjellin, H. (2016). Project interdependency management in IT/IS project portfolios: From a systems perspective. Procedia Computer Science, 100, 928-934.
 • Califf, C. B., Sarker, S., Sarker, S. ve Skilton, M. (2016). The role and value of a cloud service partner. MIS Quarterly Executive, 15, 231-242.
 • Carlyle, T. (2001). On heroes, hero worship, and the heroic in history. London, England: Electric Book Co.
 • Ceric, A. (2015). Bringing together evaluation and management of ICT value: A systems theory approach. The Electronic Journal of Information Systems Evaluation, 18, 19‐35.
 • Collin, J., Hiekkanen, K., Korhonen, J.J., Halén, M., Itälä, T., Helenius, M., (2015). IT leadership in transitionthe impact of digitalization on Finnish organizations. Research rapport, Aalto University. Department of Computer Science.
 • Drack, M. (2015). Ludwig von Bertalanffy’s organismic view on the theory of evolution. Journal of Experimental Zoology Part B: Molecular and Developmental Evolution, 324, 77-90
 • Donnelly, T. W. (2006). Knowledge Management and the strategic leader. Journal of Knowledge Management.
 • El Sawy, O. A., Kræmmergaard, P., Amsinck, H. ve Vinther, A. L. (2016). How LEGO built the foundations and enterprise capabilities for digital leadership. MIS Quarterly Executive, 15, 141-166.
 • Fitzgerald, M., Kruschwitz, N., Bonnet, D. ve Welch, M. (2015). Embracing digital technology: A new strategic imperative. Sloan Management Review, 1-13.
 • Franken, A., Edwards, C. ve Lambert, R. (2009). Executing strategic change: Understanding the critical management elements that lead to success. California Management Review, 51(3), 49-73.
 • Gavetti, G. (2011). The new psychology of strategic leadership, Harvard Business Review, July-August, s. 118-25.
 • Gbangou, L. P. D. ve Rusu, L. (2016). Factors hindering business-IT alignment in the banking sector of a developing country. Procedia Computer Science, 100, 280- 288.
 • Graetz, F. (2012). Strategic thinking versus strategic planning: towards understanding the complementarities”, Management Decision, Vol. 40 No. 5, pp. 456-62.
 • Goldman, E.F., Scott, A.R. ve Follman, J. (2015). Organizational practices to develop strategic thinking, Journal of Strategy and Managament, 8 (2), 155-75.
 • Guillot, W. M. (2003). Strategic Leadership, Air & Space Power Journal 17, Issue 4, 67-75. Air University. Montgomery, Alabama
 • Gupta, S. (2018). Driving Digital Strategy: A Guide to Reimagining Your Business. Boston, MA: Harvard Business Press.
 • Hambrick, D. C. ve Mason, P. A. (1984). Upper echelons: The organization as a reflection of its top managers. Academy of management review, 9(2), 193-206.
 • Hamel, G. ve Prahalad, C. K. (1989). Strategic intent, harvard business rewiev.
 • Hamel, G. ve Prahalad, C. K. (1993). Strategy as stretch and leverage. Harvard business review, 71(2), 75-84.
 • Hitt, M., Ireland, R. D. ve Hoskisson, R. (2007). Strategic management: Concepts and cases. Cengage Learning.
 • Hess, T., Matt, C., Benlian, A. ve Wiesböck, F. (2016). Options for formulating a digital transformation strategy. MIS Quarterly Executive, 15(2). 123-139.
 • Ireland, R. D. ve Hitt, M. A. (1999). Achieving and maintaining strategic competitiveness in the 21st century: The role of strategic leadership. The Academy of Management Executive, 13(1), 43-57.
 • Kane, G., Palmer, D., Phillips, A. N., Kiron, D. ve Buckley, N. (2015). Strategy, not technology, drives digital transformation. MIT Sloan Management Review, 14, 1- 25.
 • Kostić, Z. (2018). Innovations and digital transformation as a competition catalyst. Ekonomika, 64(1), 13-23.
 • Kotarba, M. (2018). Digital transformation of business models. Foundations of Management, 10, 123-142. doi:10.2478/fman-2018-0011
 • Leonardi, P. M., Bailey, D. E., Diniz, E. H., Sholler, D. ve Nardi, B. (2016). Multiplex appropriation in complex systems implementation: The case of Brazil’s correspondent banking system. MIS Quarterly, 40, 461-474.
 • Loosemore, M. ve Cheung, E. (2015). Implementing systems thinking to manage risk in public, private partnership projects. International Journal of Project Management, 33, 1325-1334. doi:10.1016/j.ijproman.2015.02.005
 • McLeod, R. (2007). Leading for a purpose-Managerial leadership and strategic performance in public organizations. Victoria University of Wellington Institute of Policy Studies Working Paper 07/02
 • Mintzberg, H. (1994). The rise and fall of strategic planning, Harvard Business Review, January-February, s. 107-14.
 • Morrill, R. L. (2007). Strategic Leadership - Integrating Strategyu and Leadership in Colleges and Universities. Rowman & Littlefield Publishers, Inc. New York, New York.
 • Nambisan, S., Lyytinen, K., Majchrzak, A. ve Song, M. (2017). Digital innovation management: Reinventing innovation management research in the digital world. MIS Quarterly, 41, 223-238. doi:10.25300/misq/2017/41:1.03
 • Nuntamanop, P., Kauranen, I. ve Igel, B. (2013). A new model of strategic thinking competency, Journal of Strategy and Management, 6 (3), 242-64.
 • Sebastian, I. M., Ross, J. W., Beath, C., Mocker, M., Moloney, K. G., & Fonstad, N. O. (2017). How big old companies navigate digital transformation. MIS Quarterly Executive, 16, 197-213.
 • Segars, A. H. (2018). Seven technologies remaking the world. MIT Sloan Management Review, 58,1-21.
 • Sheninger, E. C. (2014). Digital leadership: Changing technology for change-savvy school leaders. Thousand Oaks, CA: Corwin.
 • Sia, K. S., Soh, C. ve Weill, P. (2016). How DBS bank pursued a digital business strategy. MIS Quarterly Executive, 15, 105-121
 • Stigter, M. ve Cooper, C.L. (2015). Solving the Strategu Delusion: Mobilizing People and Realizing Distincitve Strategies, Palgrave, London.
 • Quong, T. ve Walker, A. (2010). Seven principles of strategic leadership. International Studies in Educational Administration (Commonwealth Council for Educational Administration & Management (CCEAM)), 38(1).
 • Vanderslice, G. (2015). Strategic optimization of organizaional learning ba and tacit knowledge sharing behavior in knowledge intensive organizations (Order No. 3681782). Available from ProQuest Dissertations & Theses Global. (1656168663)
 • Vera, D. ve Crossan, M. (2004). Strategic leadership and organizational learning. Academy of management review, 29(2), 222-240.
 • Westerman, G. (2018). Your company doesn’t need a digital strategy. MIT Sloan Management Review, 59(3), 1-5.

___

APA Alan, H. & Köker, A. R. (2021). STRATEJİK LİDERLİKTEN DİJİTAL STRATEJİK LİDERLİĞE: KAVRAMSAL VE KURAMSAL BİR TARTIŞMA . Türkiye Siyaset Bilimi Dergisi , 4 (2) , 235-252 .