Suudi Arabistan’ın Dış Politikasını Belirleyen Kimliklerin Sosyal İnşacılık Teorisi Kapsamında İncelenmesi

Uluslararası ilişkiler alanının teorilerinden biri olan sosyal inşacılık teorisi modern hayatın güncel sorunlarıyla ilgilenmekte ve onlara çözüm önerileri sunmaktadır. Bu teorinin temel düşüncesi kimliklerin çıkarları, çıkarların da politikaları belirlediğidir. Ulus inşa sürecindeki kimlik yapılanması ve kimliği olusturan unsurlar sosyal insacıların temel çalışma konularından birini oluşturmaktadır. Bu bağlamda, Suudi Arabistan’ın kurulması ve Ortadoğu’nun lideri pozisyonunda politikalar üretmesinde kimliğinin incelenmesi oldukca önemli görünmektedir. Bu çalışmada Suudi Arabistan’ın dış politika belirleme sürecinde etkili olan İslam, vahabilik, bedevilik, bölge liderliği, enerji jeopolitiği konuları Suudi kimliğini belirleyen temel etkenler olarak inşacılık teorisi üzerinden açıklanmaya çalışılacaktır. Suudi kimliğinin geçmişten bu yana Suudi Arabistan için ifade ettiği anlamsal değisimlerle birlikte güncel politikadaki etkisi tespit edilerek, Suudi Arabistan’ın bulunduğu jeopolitik konum ve bu konumun doğurduğu stratejik yönelimler tartışılacaktır. Bununla birlikte Arap Baharı sonrası süreçte Suudi Arabistan’ın izlemeye başladığı politikalar özellikle İslam kimliği ile ilişkisi üzerinde durularak irdelenecektir. Söz konusu süreçte Arap baharı sonrası izlenen politikalar ve bu politikaların sosyoekonomik, sosyo-kültürel boyutları incelenecektir. Makalede sözü edilen kimliklere ilişkin çeşitli yaklaşımlar sıralanarak Suudi Arabistan’ın dış politikasına ilişkin bütüncül bir çerçeve çizilecektir. Ayrıca Suudi Arabistan’ın dış politika kimliklerinin oluşmasında önemli olan iç dinamiklerin neler olduğu üzerinde de durulacaktır.

Examination of the Identities that Define Saudi Arabia's Foreign Policy within the Theory of Social Construction

Social constructivism theory, one of the theories of the field of international relations, deals with the current problems of modern life and offers solutions to them. Identity structuring in the nation-building process and the elements that make up identity constitute one of the main working subjects of social constructionists. In this study, Islam, Wahhabism, Bedouinism, regional leadership, energy geopolitics, which are effective in the foreign policy determination process of Saudi Arabia, will be tried to be explained through the constructivism theory as the main factors that determine the Saudi identity. Along with the semantic changes that Saudi identity has expressed for Saudi Arabia from the past, its effect on current politics is determined, and the geopolitical position of Saudi Arabia and the strategic orientations caused by this position are discussed. In addition, the policies that Saudi Arabia started to follow in the post-Arab Spring period are examined, especially with an emphasis on its relationship with the Islamic identity. A holistic framework for Saudi Arabia's foreign policy will be drawn by listing various approaches to the identities mentioned in the article. It will also focus on the internal dynamics that are important in the formation of Saudi Arabia's foreign policy identities.

___

  • Al-Fandy, Mamoun H. “State Islam and State Violence: The Case of Saudi Arabia.” PhD diss., Southern Illinois University, 1993.
  • Al-Rasheed, Madawi. Kingdom without borders: Saudi Arabia’s political, religious and media frontiers. London: C. Hurst & Co Publishers, 2008.
  • The History of Saudi Arabia. UK, Cambridge: Cambridge University Press, 2002.
  • Alharbi, Majed. “Reimagining the Ever-Changing Construct of Saudi Writerly Identity: A Heuristic Approach,” Arab World English Journal 11. no. 4 (December 2020): 254-71. doi: 10.24093/awej/vol11no4.17.
  • Alpman, Polat S. “Sosyal Teorinin Konusu olarak Kimlik: sosyal İnşaacı Yaklaşım,” Sosyoloji Araştırmaları Dergisi 21, no. 2 (October, 2018): 1- 28. https://doi.org/10.18490/sosars.47580

___

Bibtex @araştırma makalesi { tocd1264240, journal = {Türkiye Ortadoğu Çalışmaları Dergisi}, issn = {2147-7523}, eissn = {2630-5631}, address = {}, publisher = {Sakarya Üniversitesi}, year = {2023}, volume = {10}, number = {1}, pages = {15 - 43}, doi = {10.26513/tocd.1264240}, title = {Examination of the Identities that Define Saudi Arabia's Foreign Policy within the Theory of Social Construction}, key = {cite}, author = {Özoral, Başak} }
APA Özoral, B. (2023). Examination of the Identities that Define Saudi Arabia's Foreign Policy within the Theory of Social Construction . Türkiye Ortadoğu Çalışmaları Dergisi , 10 (1) , 15-43 . DOI: 10.26513/tocd.1264240
MLA Özoral, B. "Examination of the Identities that Define Saudi Arabia's Foreign Policy within the Theory of Social Construction" . Türkiye Ortadoğu Çalışmaları Dergisi 10 (2023 ): 15-43 <
Chicago Özoral, B. "Examination of the Identities that Define Saudi Arabia's Foreign Policy within the Theory of Social Construction". Türkiye Ortadoğu Çalışmaları Dergisi 10 (2023 ): 15-43
RIS TY - JOUR T1 - Suudi Arabistan’ın Dış Politikasını Belirleyen Kimliklerin Sosyal İnşacılık Teorisi Kapsamında İncelenmesi AU - BaşakÖzoral Y1 - 2023 PY - 2023 N1 - doi: 10.26513/tocd.1264240 DO - 10.26513/tocd.1264240 T2 - Türkiye Ortadoğu Çalışmaları Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 15 EP - 43 VL - 10 IS - 1 SN - 2147-7523-2630-5631 M3 - doi: 10.26513/tocd.1264240 UR - Y2 - 2023 ER -
EndNote %0 Türkiye Ortadoğu Çalışmaları Dergisi Examination of the Identities that Define Saudi Arabia's Foreign Policy within the Theory of Social Construction %A Başak Özoral %T Examination of the Identities that Define Saudi Arabia's Foreign Policy within the Theory of Social Construction %D 2023 %J Türkiye Ortadoğu Çalışmaları Dergisi %P 2147-7523-2630-5631 %V 10 %N 1 %R doi: 10.26513/tocd.1264240 %U 10.26513/tocd.1264240
ISNAD Özoral, Başak . "Examination of the Identities that Define Saudi Arabia's Foreign Policy within the Theory of Social Construction". Türkiye Ortadoğu Çalışmaları Dergisi 10 / 1 (Haziran 2023): 15-43 .
AMA Özoral B. Examination of the Identities that Define Saudi Arabia's Foreign Policy within the Theory of Social Construction. TJMES. 2023; 10(1): 15-43.
Vancouver Özoral B. Examination of the Identities that Define Saudi Arabia's Foreign Policy within the Theory of Social Construction. Türkiye Ortadoğu Çalışmaları Dergisi. 2023; 10(1): 15-43.
IEEE B. Özoral , "Examination of the Identities that Define Saudi Arabia's Foreign Policy within the Theory of Social Construction", , c. 10, sayı. 1, ss. 15-43, Haz. 2023, doi:10.26513/tocd.1264240