El Kaide’den Post-Kaide’ye Dönüşüm: IŞİD

Öz ZOII ’den bıı yana lıern Sıırıye Iç Savaşı’nda lıem de Irakta ıç savaşa evrılme potansıyelı olan kaos ortamında aykırı bır aktör olarak gündeme otııran Irak— Şam Islam Devleıı' ’nın (IŞID) etkın bır konııma salııp olması, kanımızoa sebep ve sonuçları ıle analı: edılmesı gereken bır vakadıı: Bıı bağlamda, 2003 Irak Işgalı ’nden başlayarak günümüze kadar gelen süreoı lıem yakın dönem sı'yası tarılı okuması yaparak lıem de IŞID ’ın güncel gelışım seyrı'nde bölge polıtı'kala— rındakı etkısı üzerınden analı: yapılması geıeklı görı'ılmı'ı'ştüı: Bıı çalışma kap— samında dalıa sonra lŞID adını alacak olan Iraktakı el—Kaıde yapılanmasının 2003 Irak Işgalı' ’nden ıtıbaren bölgede örgütlenmesı, Irak merkezı” lıı'ıkıımetı ve Sünnı Salıva bırlı'kleı'ıyle gırdığı mücadele, :ayııfdüşı'ılen 2008—2OII arası döne— mın ardından ABD bı'rlıklerı'nın Irak tan çekılmesı ıle bırlıkte lıaı'eketın yenıden güç kazanmasının nedenlerı ele alınırken bıryandan da el—Kaıde ıle IŞID arasın— da yaşanacak ayrışma süreoının başlangıcı olan Irak Islam Deyletı 'nın IŞID’e dönüşüm süreoı' ve Sıırıye Iç: Savaşı ’ndakı rolü ele alınmaktadır

Kaynak Göster

Bibtex @ { tocd179407, journal = {Türkiye Ortadoğu Çalışmaları Dergisi}, issn = {2147-7523}, eissn = {2630-5631}, address = {}, publisher = {Sakarya Üniversitesi}, year = {2014}, volume = {1}, pages = {113 - 154}, doi = {}, title = {El Kaide’den Post-Kaide’ye Dönüşüm: IŞİD}, key = {cite}, author = {Gürler, Recep Tayyip and Özdemir, Ömer Behram} }
APA Gürler, R , Özdemir, Ö . (2014). El Kaide’den Post-Kaide’ye Dönüşüm: IŞİD . Türkiye Ortadoğu Çalışmaları Dergisi , 1 (1) , 113-154 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/tocd/issue/17161/179407
MLA Gürler, R , Özdemir, Ö . "El Kaide’den Post-Kaide’ye Dönüşüm: IŞİD" . Türkiye Ortadoğu Çalışmaları Dergisi 1 (2014 ): 113-154 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/tocd/issue/17161/179407>
Chicago Gürler, R , Özdemir, Ö . "El Kaide’den Post-Kaide’ye Dönüşüm: IŞİD". Türkiye Ortadoğu Çalışmaları Dergisi 1 (2014 ): 113-154
RIS TY - JOUR T1 - El Kaide’den Post-Kaide’ye Dönüşüm: IŞİD AU - Recep Tayyip Gürler , Ömer Behram Özdemir Y1 - 2014 PY - 2014 N1 - DO - T2 - Türkiye Ortadoğu Çalışmaları Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 113 EP - 154 VL - 1 IS - 1 SN - 2147-7523-2630-5631 M3 - UR - Y2 - 2021 ER -
EndNote %0 Türkiye Ortadoğu Çalışmaları Dergisi El Kaide’den Post-Kaide’ye Dönüşüm: IŞİD %A Recep Tayyip Gürler , Ömer Behram Özdemir %T El Kaide’den Post-Kaide’ye Dönüşüm: IŞİD %D 2014 %J Türkiye Ortadoğu Çalışmaları Dergisi %P 2147-7523-2630-5631 %V 1 %N 1 %R %U
ISNAD Gürler, Recep Tayyip , Özdemir, Ömer Behram . "El Kaide’den Post-Kaide’ye Dönüşüm: IŞİD". Türkiye Ortadoğu Çalışmaları Dergisi 1 / 1 (Haziran 2014): 113-154 .
AMA Gürler R , Özdemir Ö . El Kaide’den Post-Kaide’ye Dönüşüm: IŞİD. Türkiye Ortadoğu Çalışmaları Dergisi. 2014; 1(1): 113-154.
Vancouver Gürler R , Özdemir Ö . El Kaide’den Post-Kaide’ye Dönüşüm: IŞİD. Türkiye Ortadoğu Çalışmaları Dergisi. 2014; 1(1): 113-154.
IEEE R. Gürler ve Ö. Özdemir , "El Kaide’den Post-Kaide’ye Dönüşüm: IŞİD", Türkiye Ortadoğu Çalışmaları Dergisi, c. 1, sayı. 1, ss. 113-154, Haz. 2014