Orman ürünleri endüstrisinde kullanılan fenol ve melamin formaldehit tutkallarının paslanmaz çelik (AISI 316L) korozyonuna etkisi

Korozyon genel anlamda, malzemenin bulunduğu ortamda özelliklerini kaybederek parçalanması ve kullanılamaz hale gelmesidir. Au, Pt, Ir ve Pd gibi soy metaller dışındaki tüm metaller bulundukları ortama bağlı olarak korozyona çok daha hızlı uğramaktadırlar. Korozyon olayı endüstrinin her bölümünde kendini göstermektedir. Korozyona uğrayan cihazların bozulması veya arızalanması sonucu endüstri üretiminin azalması, korozyon ürünü malzemelerin insan sağlığı ve çevre açısından son derece zararlı olduğunun iyice anlaşılması, yeraltı maden yataklarının hızla tükeniyor olması gerçekleri korozyonun önemini arttırmaktadır. Tutkal üretimi esnasında kullanılan mikserler, tanklar ve borular ayrıca üretim sonrası yapılan sevkiyatlarda kullanılan sevkiyat kazanları genelde paslanmaz çelikten yapılmıştır. Bu çalışma ile orman endüstrisinde en yaygın kullanılan tutkallar arasında gösterilen fenol ve melamin formaldehit tutkallarının paslanmaz çeliğe olan korozif etkisi, korozyon ölçme metotlarından biri olan Elektrokimyasal empedans yöntemi (EIS) ile belirlenmiş ve sonuçlar tartışılmıştır. Fenol formaldehit tutkalının melamin formaldehite göre daha korozif olduğu tespit edilmiştir. Anahtar kelimeler:Fenol formaldehit, melamin formaldehit, korozyon, paslanmaz çelik (AISI 316L)

The effect of phenol and melamine formaldehyde glues used in the forest product industry on stainless steel (AISI 316L) corrosion

Corrosion generally a means fragments and becomes unusable through the loss of its properties in its environment. All metals except the noble metals such as Au, Pt, Ir and Pd corrode quickly depending on their environment. Corrosion has been observed in all areas of industry. Decreases in industrial production through the breakdown of corroded devices, an understanding that corroded products are extremely harmful in terms of human health and environment and accelerated rate of using underground mineral deposits increases the importance of corrosion. Mixers, tanks and pipes used in the production of glue and shipment tanks used in the shipment of glue are generally made of stainless steel. In this study, the effect of corrosion by phenol and melamine formaldehyde glues which are indicated as the most commonly used glues in the forest industry, on stainless steel (AISI 316L) is determined and discussed through the electrochemical impedance method (EIS) which is one of the methods of measuring corrosion. Phenol formaldehyde glue was found to be more corrosive than melamine formaldehyde glue. Keywords: Phenol formaldehyde, melamine formaldehyde, corrosion, stainless steel (AISI 316L)
Keywords:

-,

___

 • Burdurlu E., 1994. Ahşap kökenli Kaplama ve Levha Üretim - Kullanım Teknolojisi, Hacettepe Üniversitesi, Ağaç İşleri Endüstri Müh. Ankara.
 • Cogger, N.D., Evans, N.J. 1999. An introduction to electrochemical impedance measurement technique report, no.6, Solartron Instrument.
 • Çavuş, V., 2008. I-214 (Populus X euramericana) melez kavak klonundan fenol formaldehit ve üre formaldehit tutkalı kullanılarak üretilmiş paralel şerit kerestelerin (PŞK) bazı fiziksel ve mekanik özellikleri, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, Kahramanmaraş, 7-8-9.
 • Çoban, K., 2006. Ketonik bazlı reçinelerle paslanmaz çelik ve bakırın korozyonunun önlenmesi, İstanbul Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, İstanbul.
 • Fidan, M., 2005. Bazı yıllık lignoselülozik artıklardan fenol formaldehit tipi tutkalların üretimi ve uygulanması, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, Kahramanmaraş, 32-33.
 • Frihart, R.C., 2005. Wood Adhesion and Adhesives, USDA, Forest Service, Forest Product Laboratory, Madison, 250-251. Gamry,
 • Basic of electrochemical impedance spectroscopy, 18.04.2012). (Erişim Tarihi:
 • Gerengi, H., Darowicki, K., Bereket, G., Slepski, P., 2009. Evaluation of corrosion inhibition of brass-118 in artificial seawater by benzotriazole using Dynamic EIS, Corrosion Science, 51, 2573-2579.
 • Gerengi, H., Darowicki, K., Slepski, P., Bereket, G., Ryl, J., 2010. Investigation Effect of Benzotriazole on the Corrosion of Brass MM55 Alloy in Artificial Seawater by Dynamic EIS. J Solid State Electrochem 14:897–902.
 • Gerengi, H., Nas, S., 2011. Effect of nut shell extract on corrosion of low carbon steel” Fırat University, Institute of Sciences Journal; 23, 2, 87-93, ISSN:1308-9064.
 • Gindl, W., Zargar-Yaghubi, F., Wimmer, R., 2003. Impregnation of softwood cell walls with melamine-formaldehyde resin, Bioresource Technology, 87, 325–330.
 • Kayır, Y.Z., Baççıl, E.G., 2008. Türkiye’de Paslanmaz Çelik Üretilmeli Mi?, 14. Uluslarası Metalurji ve Malzeme Konferansı, 16-18 Ekim, Beylikdüzü, İstanbul, 2-3.
 • Kenneth, R.T., 1998. Corrosion for Science Engineering, ISBN 978-0582238695 Longman pup, 125-225.
 • Korucu, T., Mengeloğlu F., 2007. Türkiye tarımsal artık potansiyeli ve alternatif kullanım olanakları, Tarımsal Mekanizasyon 24. Ulusal Kongresi 5-6 Eylül. 297-307.
 • Silverman, D.C., 1984. Rotating cylinder electrode for velocity sensitivity testing, Corrosion, 40, 220.
 • Talbot, J., 1997. CRC Series in Materyal Science and Technology, Corrosion Science and Technology, CRC Press, Boca Roton, Florida, ISBN 0-8493-8224-6.
 • Uhlig, H.H., Revie, R.W., 1985. Corrosiın and Corrosion Control, An Introduction to Corrosion Science and Engineering, John Willey & Sons, 3rd Edition, New York, ISBN :0471078182.
 • Uysal, B., Kurt, Ş., 2005. Dimensional stabilty of laminated veneer lumbers manufactured by using different adhesives after the steam test. G.Ü. Fen Bilimleri Dergisi, 18 (4) 681-691.
 • URL 1: http://www.belgeler.com/blg/9t8/plastik-malzemeler (Erişim Tarihi 01.12.2011).

___

Bibtex @ { tjf224431, journal = {Turkish Journal of Forestry}, eissn = {2149-3898}, address = {}, publisher = {Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi}, year = {2012}, volume = {13}, number = {2}, pages = {155 - 161}, doi = {10.18182/tjf.94444}, title = {Orman ürünleri endüstrisinde kullanılan fenol ve melamin formaldehit tutkallarının paslanmaz çelik (AISI 316L) korozyonuna etkisi}, key = {cite}, author = {Gerengi, Hüsnü and Akçay, Çağlar and Güler, Cengiz and Şahin, Halil} }
APA Gerengi, H. , Akçay, Ç. , Güler, C. & Şahin, H. (2012). Orman ürünleri endüstrisinde kullanılan fenol ve melamin formaldehit tutkallarının paslanmaz çelik (AISI 316L) korozyonuna etkisi . Turkish Journal of Forestry , 13 (2) , 155-161 .
MLA Gerengi, H. , Akçay, Ç. , Güler, C. , Şahin, H. "Orman ürünleri endüstrisinde kullanılan fenol ve melamin formaldehit tutkallarının paslanmaz çelik (AISI 316L) korozyonuna etkisi" . Turkish Journal of Forestry 13 (2012 ): 155-161 <
Chicago Gerengi, H. , Akçay, Ç. , Güler, C. , Şahin, H. "Orman ürünleri endüstrisinde kullanılan fenol ve melamin formaldehit tutkallarının paslanmaz çelik (AISI 316L) korozyonuna etkisi". Turkish Journal of Forestry 13 (2012 ): 155-161
RIS TY - JOUR T1 - Orman ürünleri endüstrisinde kullanılan fenol ve melamin formaldehit tutkallarının paslanmaz çelik (AISI 316L) korozyonuna etkisi AU - HüsnüGerengi, ÇağlarAkçay, CengizGüler, HalilŞahin Y1 - 2012 PY - 2012 N1 - DO - T2 - Turkish Journal of Forestry JF - Journal JO - JOR SP - 155 EP - 161 VL - 13 IS - 2 SN - -2149-3898 M3 - UR - Y2 - 2022 ER -
EndNote %0 Türkiye Ormancılık Dergisi Orman ürünleri endüstrisinde kullanılan fenol ve melamin formaldehit tutkallarının paslanmaz çelik (AISI 316L) korozyonuna etkisi %A Hüsnü Gerengi , Çağlar Akçay , Cengiz Güler , Halil Şahin %T Orman ürünleri endüstrisinde kullanılan fenol ve melamin formaldehit tutkallarının paslanmaz çelik (AISI 316L) korozyonuna etkisi %D 2012 %J Turkish Journal of Forestry %P -2149-3898 %V 13 %N 2 %R %U
ISNAD Gerengi, Hüsnü , Akçay, Çağlar , Güler, Cengiz , Şahin, Halil . "Orman ürünleri endüstrisinde kullanılan fenol ve melamin formaldehit tutkallarının paslanmaz çelik (AISI 316L) korozyonuna etkisi". Turkish Journal of Forestry 13 / 2 (Eylül 2012): 155-161 .
AMA Gerengi H. , Akçay Ç. , Güler C. , Şahin H. Orman ürünleri endüstrisinde kullanılan fenol ve melamin formaldehit tutkallarının paslanmaz çelik (AISI 316L) korozyonuna etkisi. Turkish Journal of Forestry. 2012; 13(2): 155-161.
Vancouver Gerengi H. , Akçay Ç. , Güler C. , Şahin H. Orman ürünleri endüstrisinde kullanılan fenol ve melamin formaldehit tutkallarının paslanmaz çelik (AISI 316L) korozyonuna etkisi. Turkish Journal of Forestry. 2012; 13(2): 155-161.
IEEE H. Gerengi , Ç. Akçay , C. Güler ve H. Şahin , "Orman ürünleri endüstrisinde kullanılan fenol ve melamin formaldehit tutkallarının paslanmaz çelik (AISI 316L) korozyonuna etkisi", , c. 13, sayı. 2, ss. 155-161, Eyl. 2012, doi:10.18182/tjf.94444