Usability of Terrestrial Laser Technique in Forest Management Planning

Studies in forestry in Turkey have great importance between humanity and life. In this direction, many forestry studies are carried out. The purpose of these studies is to protect forest areas and to ensure their continuity. The forestry organization continues to work urgently in line with this purpose. As a result of the researches, it is seen that old methods are lacking in time and cost in the forest management plan and many forestry studies. Nowadays, researches have been made on the use of the old methods, the use of terrestrial laser technology, which is seen as costly but actually offers positive opportunities at a low cost in line with the purpose to be used. In this study, how the methods used in forest management plans can contribute to the forestry sector with terrestrial laser scanning, which is one of today's technologies, and the sensitivity of devices and software that can be used in this direction are scrutinized. The data obtained as a result of the study were compared with the old methods and the usability of the terrestrial laser scanning method was examined.

___

 • Buğday E (2016), Ormancılıkta Üretimin Planlaması ve Hassas Ormancılık Anlayışı. Anadolu Orman Araştırmaları Dergisi, 2(1-2), 54-57.
 • Buğday E (2019), Orman yönetiminde insansız hava aracı uygulamaları. 2nd International Eurasian Conference on Biological and Chemical Sciences (EurasianBioChem 2019), June 28-29
 • Çelik M Ö, Hamal S N G & Yakar İ (2020). Yersel Lazer Tarama (Ylt) Yönteminin Kültürel Mirasın Dokümantasyonunda Kullanımı: Alman Çeşmesi Örneği. Türkiye Lidar Dergisi, 2(1), 15-22.
 • Eker M & Özer D (2015). Üretim işlerinde hassas ormancılık yaklaşımı: Kavramsal çerçeve. Türkiye Ormancılık Dergisi, 16(2), 183-194.
 • Kaplan S Y & Şaylan (2007). G. T. D. Yerleşim Alanları Civarındaki Ormanların Yerinden Yönetimi Sorunu (Doctoral dissertation, Ankara Üniversitesi
 • Kaya Y & Polat N (2021). Bitki İndeksleri Kullanarak Buğday Bitkisinin Rekolte Tahmini. Dicle Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Mühendislik Dergisi, 12(1), 99-110.
 • Kaya Y, Yiğit A Y, Ulvi A & Yakar M (2021). Arkeolojik Alanların Dokümantasyonununda Fotogrametrik Tekniklerinin Doğruluklarının Karşılaştırmalı Analizi: Konya Yunuslar Örneği.Harita Dergisi, 165, 57-72.
 • Polat N & Kaya Y (2021). Çok Bantlı Uydu Görüntüleriyle Orman Yangınlarında Hasar Tespiti. Bartın Orman Fakültesi Dergisi, 23 (1), 172-181.
 • Senol, H. I., Erdogan, S., Onal, M., Ulukavak, M., Memduhoglu, A., Mutlu, S., ... & Yilmaz, M. (2017). 3D Modeling of A Bazaar in Ancient Harran City Using Laser Scanning Technique. International Archives of the Photogrammetry, Remote Sensing & Spatial Information Sciences, 42.
 • Şafak İ & Gül A U (2012), Orman mühendislerinin orman işlevlerine ve ormancılık faaliyetlerine verdikleri önem düzeylerinin değerlendirilmesi. SDÜ Orman Fakültesi Dergisi (13), 123-133.
 • Şenol, H. İ., Memduhoglu, A., & Ulukavak, M. (2020). Multi instrumental documentation and 3D modelling of an archaeological site: a case study in Kizilkoyun Necropolis Area. Dicle Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Mühendislik Dergisi, 11(3), 1241-1250.
 • Ulvi A, Yakar M, Toprak A S & Mutluoglu O (2014). Laser Scanning and Photogrammetric Evaluation of Uzuncaburç Monumental Entrance. International Journal of Applied Mathematics Electronics and Computers, 3(1), 32-36.
 • Ulvi A, Yakar M, Yiğit A & Kaya Y (2019). The Use of Photogrammetric Techniques in Documenting Cultural Heritage: The Example of Aksaray Selime Sultan Tomb. Universal Journal Of Engineering Science, 7(3), 64-73.
 • Eler Ü (2008). Türkiye'de orman amenajman yönetmeliğinin tarihsel gelişimi. Türkiye Ormancılık Dergisi, 9(2), 89-98.
 • Yakar M, Kabadayı A, Yiğit A Y, Çıkıkcı K, Kaya Y & Catin S S (2016). Emir Saltuk Kümbeti Fotogrametrik Rölöve Çalişmasi Ve 3Boyutlu Modellenmesi. Geomatik, 1(1), 14-18.
 • Yakar M, Ulvi A & Toprak A S (2015). The Problems and Solution Offers, Faced During The 3d Modeling Process Of Sekiliyurt Underground Shelters With Terrestrial Laser Scanning Method. International Journal of Environment and Geoinformatics, 2(2), 39-45.
 • Yakar M, Yilmaz H M & Mutluoglu O (2014). Performance of Photogrammetric and Terrestrial Laser Scanning Methods in Volume Computing of Excavtion and Filling Areas. Arabian Journal for Science and Engineering, 39(1), 387-394.
 • Yiğit A Y & Ulvi A (2020). İHA Fotogrametrisi Tekniği Kullanarak 3B Model Oluşturma: Yakutiye Medresesi Örneği. Türkiye Fotogrametri Dergisi, 2(2), 46-54.
 • URL-1: https://www.ogm.gov.tr/tr/haberler/turkiye-orman-varligini-artiran-ulkeler-siralamasinda-avrupa-da-1-inci-dunyada-ise-6-sirada
 • URL-2: http://www.fao.org/documents/card/en/c/ca925en/
 • URL-3: http://www.gonder.org.tr/?p=9782