ANAFİ PARROT’UN HEYELAN BÖLGESİ HARİTALANDIRILMASINDA KULLANIMI

Doğal afetler, ülkemizin jeomorfolojik yapısından dolayı ülkemizde sıklıkla görülmekte ve can ve mal kaybına yol açmaktadır. Son yıllarda mühendislik projelerinde fotogrametrik yöntemler sıklıkla kullanılmaya başlamıştır. Teknolojik gelişmeler bize afetlerle mücadele konusunda avantajlar sağlamaktadır. İnsansız hava araçları (İHA) afete maruz bölgelerin modellenmesinde bize büyük kolaylıklar sağlamaktadır. İHA ile çekilen fotoğraflar sayesinde bölgenin güncel durumunu 3B olarak öğrenebilmekteyiz. Bu çalışmada Anafi Parrot’ın arazide hem Android hem de iOS telefonlarda kullanımı ile ilgili bilgiler verilecektir. Olumlu yanları ucuz ve hafif olması, olumsuz yanları ise bataryaların hızlı tükenmesi ve iOS telefonda eksik fotoğraflar vermesidir. Küçük heyelan bölgelerinin modellenmesi işlerinde Android telefon kullanarak Anafi Parrot rahatlıkla kullanılabilmektedir.
Anahtar Kelimeler:

İHA, Anafi Parrot, Doğal Afetler

___

  • Costantino, D., Carrieri, M., Garofalo, A.R., Angelini, M.G., Baiocchi, V. and Bogdan, A.M. (2019). Integrated survey for tensional analysis of the vault of the church of San Nicola in Montdoro. 2nd International conference of geomatics and restoration, Milan, Italy, pp. 455-460.
  • Nassi, B., Shabtai, A., Masuoka, R. and Elovici, Y. (2019). SoK - Security and Privacy in the Age of Drones: Threats, Challenges, Solution Mechanisms, and Scientific Gaps. https://arxiv.org/pdf/1903.05155.pdf, pp. 1-17.
  • Palestini, C. and Basso, A. (2019). 3D detection and reconstruction experiments in river basins. 8th International workshop 3D-Arch, Bergamo, Italy, pp. 543-550.
  • Parrot (2018). Anafi User Manual v2.2. pp.1-73.