Farklı bitki türlerinde Stephanitis pyri (F., 1775) (Heteroptera: Tingidae)’ nin canlı kalma oranı ve yumurtlama tercihi

Stephanitis pyri (F., 1775) Palearktik Bölge’de Rosaceae familyasından elma, armut ve süs bitkilerinin bir zararlısıdır. Bu çalışma, polifag bir böcek olan S. pyri’nin laboratuvar koşullarında yumurtlama tercihini belirlemek için yapılmıştır. Farklı konukçu bitki yaprak-larında tercihsiz ve çoklu tercih denemeleri gerçekleştirilmiştir. Tercihsiz denemelerinde 13 bitki türünün yaprakları test edilmiştir. Bu denemelerde Prunus persica (L.) Batsch., Aesculus hippocastanum L., Salix alba L. ve Rhododendron indicum (L.) Sweet üzerine hiç yumurta bırakılmamıştır. Toplam bırakılan yumurta sayısı en yüksek Prunus avium L. (93.8 yumurta), Pirus malus L. (80.1 yumurta), Rosa sp. (77.3 yumurta) ve Pirus communis sativa D. C. (73.5 yumurta) üzerinde saptanmıştır. Çoklu tercih denemele-rinde, en yüksek sayıda yumurta P. malus (82.7 yumurta) üzerine bırakılmıştır. S. pyri’in tercih oranı % 37.2 ile öncelikle Pirus malus’tur. Dişilerin yumurta bırakmak için tercih ettiği ikinci bitki P. communis sativa olup bunu P. avium izlemiştir. Erginler bitkisiz sadece 4 gün yaşarken, tercihsiz ve çoklu tercih denemelerinde canlı kalma oranı yüksek bulunmuş ve erginler 7. günde ölmeye başlamıştır.

Adult survival rate and oviposition preference of Stephanitis pyri (F., 1775) (Heteroptera: Tingidae) on different plant species

Stephanitis pyri (F., 1775) is a pest of apple, pear trees and ornamental plants of Rosaceae in Palearctic Region. This study was conducted to determine that the oviposition preference of S. pyri, which is a poyphagous insect, in the laboratory conditions. No-choice and multi-choice tests were performed on the leaf of different host plant species. Leaves of 13 plant species were tested in no-choice tests. No eggs were laid on Prunus persica (L.) Batsch., Aesculus hippocastanum L., Salix alba L. and Rhododendron indicum (L.) Sweet in these tests. Total number of eggs was highest on Prunus avium L. (93.8 eggs), Pirus malus L. (80.1 eggs), Rosa sp. (77.3 eggs) and Pirus communis sativa D. C. (73.5 eggs). In multi-choice tests, eggs were laid the highest numbers on P. malus (82.7 eggs) than the others. Percent preference of S. pyri was firstly Pirus malus with 37.2 %. Secondly P. communis sativa and following P. avium were preferred to oviposit by females. Adults begun to die at day 7th and survival rate was found high in both no-choice and multi-choice tests, although they lived only 4 days without host plant.

Kaynakça

Aysal, T. & M. Kivan, 2007. “Armut kaplanı, Stephanitis pyri (F.) (Heteroptera: Tingidae) üzerine bazı konukçu bitkilerin etkileri, 87”. In: II. Türkiye Bitki Koruma Kongresi (27-29 Ağustos 2007, Isparta) Bildirileri, 342 s.

Aysal, T. & M. Kivan, 2008. Development and population growth of Stephanitis pyri (F.) (Heteroptera: Tingidae) at five temperatures. Journal of Pest Science, 81: 135-141.

Buntin, G., S. K. Braman, D.A. Gilbertz & D.V. Philips, 1996. Chlorosis, photosynthesis, and transpiration of azalea leaves after azalea lace bug (Heteroptera: Tingidae) feeding injury. Journal of Economic Entomology, 89: 990-995.

Drake, C. J. & F. A. Ruhoff, 1965. Lacebugs of the World, a Catalog (Hemiptera: Tingidae). Bulletin of United States National Museum Bulletin, 243: 1-643.

Dhileepan, K., M. Trevino & L. Snow, 2006. Application to release the leaf-sucking bug Carvalhotingis visenda (Hemiptera: Tingidae), a potential biological control agent for cat’s claw creeper Macfadyena unguis-cati (Bignoniaceae). Queensland Government Natural Resources, Mines and Water. (Web page: http://www.saveourwaterwaysnow.com.au/_dbase_upl/carvalhotingis-visenda.pdf (Date accessed: Şubat 2010).

Göksu, M. E., 1964. Sakarya ve Kocaeli Bölgeleri Meyve Ağaçlarinda Zarar Yapan Armut Kaplanı (Stephanitis pyri F.)’nın Biyolojisi ve Mücadelesi Üzerinde Araştırmalar. Göztepe Zirai Mücadele Enstitüsü Yayınları No: 160, Istanbul, 53 s.

Gulpercin, N. & F. Önder, 1999. Bornova koşullarında Stephanitis pyri (F.) (Heteroptera: Tingidae)’nin biyolojisi ve dogal düşmanları üzerinde çalışmalar. Türkiye Entomoloji Dergisi, 23: 51-56.

Janz, N., 2002. “Evolutionary of Oviposition Strategies, 349-376”. In: Chemoecology of Insect Eggs and Egg Deposition (Eds: M. Hilker & T. Meiners), Blackwell Publishing, Berlin, 390 pp.

Lodos, N. 1982. Türkiye Entomolojisi II (Genel, Uygulamalı ve Faunistik). Ege Üniversitesi, Ziraat Fakültesi Yayınları No: 429, E. Ü. Ziraat Fakültesi Ofset Atölyesi, Bornova, İzmir, 591 s.

Neal, Jr. J. W. & C. W. Schaefer, 2000. “Lace Bugs (Tingidae), 85-137”. In: Heteroptera of Economic Importance (Eds: C.W. Schaefer & A.R. Panizzi), CRC Press, New York, 828 pp.

Önder, F., & N. Lodos, 1983. Preliminary List of Tingidae with Notes on Distribution and Importance of Species in Turkey. Ziraat Fakültesi Yayınları No: 449, E. Ü. Ziraat Fakültesi Ofset Atölyesi, Bornova, Izmir, 51 s.

West, S. A., & J. P. Cunningham, 2002. A general model for host plant selection in phytophagous insects. Journal of Theoretical Biology, 214: 499-513.

Kaynak Göster

Bibtex @araştırma makalesi { entoted968992, journal = {Turkish Journal of Entomology}, issn = {1010-6960}, eissn = {2536-491X}, address = {}, publisher = {Türkiye Entomoloji Derneği}, year = {2011}, volume = {35}, pages = {169 - 178}, doi = {}, title = {Adult survival rate and oviposition preference of Stephanitis pyri (F., 1775) (Heteroptera: Tingidae) on different plant species}, key = {cite}, author = {Kıvan, Müjgan and Aysal, Tolga} }
APA Kıvan, M , Aysal, T . (2011). Adult survival rate and oviposition preference of Stephanitis pyri (F., 1775) (Heteroptera: Tingidae) on different plant species . Turkish Journal of Entomology , 35 (2) , 169-178 .
MLA Kıvan, M , Aysal, T . "Adult survival rate and oviposition preference of Stephanitis pyri (F., 1775) (Heteroptera: Tingidae) on different plant species" . Turkish Journal of Entomology 35 (2011 ): 169-178 <
Chicago Kıvan, M , Aysal, T . "Adult survival rate and oviposition preference of Stephanitis pyri (F., 1775) (Heteroptera: Tingidae) on different plant species". Turkish Journal of Entomology 35 (2011 ): 169-178
RIS TY - JOUR T1 - Adult survival rate and oviposition preference of Stephanitis pyri (F., 1775) (Heteroptera: Tingidae) on different plant species AU - Müjgan Kıvan , Tolga Aysal Y1 - 2011 PY - 2011 N1 - DO - T2 - Turkish Journal of Entomology JF - Journal JO - JOR SP - 169 EP - 178 VL - 35 IS - 2 SN - 1010-6960-2536-491X M3 - UR - Y2 - 2010 ER -
EndNote %0 Türkiye Entomoloji Dergisi Adult survival rate and oviposition preference of Stephanitis pyri (F., 1775) (Heteroptera: Tingidae) on different plant species %A Müjgan Kıvan , Tolga Aysal %T Adult survival rate and oviposition preference of Stephanitis pyri (F., 1775) (Heteroptera: Tingidae) on different plant species %D 2011 %J Turkish Journal of Entomology %P 1010-6960-2536-491X %V 35 %N 2 %R %U
ISNAD Kıvan, Müjgan , Aysal, Tolga . "Adult survival rate and oviposition preference of Stephanitis pyri (F., 1775) (Heteroptera: Tingidae) on different plant species". Turkish Journal of Entomology 35 / 2 (Haziran 2011): 169-178 .
AMA Kıvan M , Aysal T . Adult survival rate and oviposition preference of Stephanitis pyri (F., 1775) (Heteroptera: Tingidae) on different plant species. TED. 2011; 35(2): 169-178.
Vancouver Kıvan M , Aysal T . Adult survival rate and oviposition preference of Stephanitis pyri (F., 1775) (Heteroptera: Tingidae) on different plant species. Turkish Journal of Entomology. 2011; 35(2): 169-178.
IEEE M. Kıvan ve T. Aysal , "Adult survival rate and oviposition preference of Stephanitis pyri (F., 1775) (Heteroptera: Tingidae) on different plant species", Turkish Journal of Entomology, c. 35, sayı. 2, ss. 169-178, Haz. 2011
  • ISSN: 1010-6960
  • Yayın Aralığı: Yılda 4 Sayı
  • Yayıncı: Türkiye Entomoloji Derneği

36.2b 27.3b

Sayıdaki Diğer Makaleler

Bombyx mori’ L., 1758 (Lepidoptera: Bombycidae) de larval-pupal metamorfoz süresince orta barsaktaki yeniden şekillenme sürecine juvenil hormon analoğu fenoxycarb’ın etkisi

Ebru GONCU, Osman PARLAK

Türkiye’den yeni bir Sarcophaga (Sarcophaga) (Diptera: Sarcophagidae) türü

Gamze PEKBEY, Rüstem HAYAT, René RICHET, Ruth M. BLACKITH

Konukçu yoğunluğunun parazitoit Bracon hebetor Say, 1836 (Hymenoptera: Braconidae)’un bazı biyolojik özellikleri ile glikojen, toplam şeker ve lipit miktarına etkisi

Özgür VARER IŞITAN, Nevran Eylem AKMAN GÜNDÜZ, Adem GÜLEL

Hatay-Türkiye’de zeytin yaprak gal sinekleri Dasineura oleae (Angelini, 1831) ve Lasioptera oleicola Skuhravá 2011 (Diptera: Cecidomyiidae)’nin parazitoit kompleksi, Tetrastichinae (Hymenoptera: Eulophidae)’den yeni bir cins ve türlerin tanımlanması

Mikdat DOĞANLAR

Türkiye’den Terellia (Diptera: Tephritidae)’nın yeni bir türü ile Cerajocera altcinsine ait Türkiye’de bulunan türlerinin teşhis anahtarı

Murat KÜTÜK, Neslihan BAYRAK, Rüstem HAYAT

Sıfır değer ağırlıklı genelleştirilmiş Poisson regresyonu yardımıyla Van Gölü’nde Notonecta viridis Delcourt, 1909 (Hemiptera: Notonectidae)’in populasyon değişimi üzerinde fiziko-kimyasal çevresel koşulların etkilerinin araştırılması

Abdullah YEŞİLOVA, Mehmet Salih ÖZGÖKÇE, Remzi ATLIHAN, İsmail KARACA, Fevzi ÖZGÖKÇE, Şükran YILDIZ, Yılmaz KAYA

Mersin ili domates seralarında Domates yaprak galeri güvesi Tuta absoluta (Meyrick, 1917) (Lepidoptera: Gelechiidae)’nın yaygınlığı ve zarar durumu

Kamil KARUT, Cengiz KAZAK, İsmail DÖKER, Mehmet Rifat ULUSOY

Kelkit Vadisi’nin (Türkiye) cryptognathid akarları (Acari: Cryptognathidae) üzerine sistematik araştırma

Güldem DÖNEL AKGÜL, Salih DOĞAN

Şanlıurfa ilinde tarımsal ve doğal alanlarda nematod biyoçeşitliliği

Şenol YILDIZ, İbrahim Halil ELEKCİOĞLU

Hatay-Türkiye’de Zeytin Yaprak Siğili, Dasineura oleae (Angelini 1831)’nin zararlılık durumu, Lasioptera oleicola Skuhravá sp. new (Diptera: Cecidomyiidae)’nın tanımlanması ve bunların popülasyonlarına parazitoitlerin etkisi

Mikdat DOĞANLAR, Erdal SERTKAYA, Marcela SKUHRAVÁ