NURİ PAKDİL VE HÜSEYİN SU’NUN ENTELEKTÜEL, EDEBİYAT VE SANAT DİKKATİ

Bir edebiyatçının/yazarın/entelektüelin, biyografisini yazmak veya onun öne çıkan bir düşüncesini temele alarak dünya görüşüne dair çıkarımlarda bulunmak, bir tür anlatı örneğidir. Hüseyin Su, kendi kuşağının öne çıkan isimlerini anlama ve anlatma gayretiyle bilinir. Bu alanda vermiş olduğu emekler, yalnızca kendi yazdıklarıyla sınırlı değildir. Editörlüğünü üstlendiği kitaplar ve sorumluluğunu yüklendiği sempozyumlar, sunduğu bildiriler, İslâm düşüncesine ciddi birer katkıdır. Düşünce mirasının aktarılmasında ve yaşatılmasında, Hüseyin Su’nun yaptığı çalışmalar, bir yol ve yöntem olarak izlenmelidir. Nuri Pakdil’e dair yazdıkları, onunla geçirdiği uzun yılların tanıklığı olması hasebiyle bu yazılarda hem bir portre çizimi vardır hem de bir portrenin derinlemesine tahlili söz konusudur. Anlatımının en güzel yanı, denge üzere kurulu bir dil benimsemiş olmasıdır. Örneğin Pakdil’i kusurlarına hapsetmez; güzelliklerini kusurlarıyla perdelemez. Onu, entelektüel bağlamda anlatırken de çocukluğundan itibaren bugün geldiği noktaya dek geçirdiği oluşum ve süreçle birlikte değerlendirir. Bu çalışmada, öncelikli olarak Nuri Pakdil ve Hüseyin Su’nun birlikteliğine, birbirlerine benzeyen ve birbirlerinden ayrılan yönlerine kısaca değinilmektedir. Daha sonra entelektüel kontekstte, Nuri Pakdil ve Hüseyin Su’nun düşüncelerinin nerede durduğuna ilişkin bilgiler verilmiştir. Hüseyin Su’nun entelektüel yaklaşımı ve Nuri Pakdil’in entelektüel mizacını belirleyen hususlar, ayrı başlıklar altında incelenmiştir. Çalışmanın asıl gayesi, entelektüel/edebiyatçı/yazar kimliği açısından, Nuri Pakdil ve Hüseyin Su örneğinde bir karşılaştırma yapmaktır.

INTELLECTUAL, LITERARY AND ARTISTIC ATTENTION OF NURİ PAKDİL AND HÜSEYİN SU

Writing biography of a man of letters, author and intellectual or making inferences about his world view by basing on a prominent thought is a kind of narrative example. Hüseyin Su is known for his efforts to understand and explain the prominent names of his generation. His efforts in this field are not limited to his own writings. The books he edits, the symposiums he is responsible for and the papers he presents are important contributions to Islamic thought. In the transfer and support of the heritage of thought, the works of Hüseyin Su should be followed as a way and method. In the writings about Nuri Pakdil in consequence of the testimony of the long years he spent with him, there are both a portrait drawing and an in-depth analysis of a portrait. The best part is that it is adorned with a language based on the balance. For example, it does not keep Nuri Pakdil his imperfections. It does not substitute his imperfection for his beauties. Also, it does not cover his beauties with his imperfections. It elaborates to provide information that is essential to learn and to take a lesson. While telling Pakdil in intellectual context, it evaluates the formation and process together from the beginning of his childhood to the point where he comes today. In this study, the association of Nuri Pakdil and Hüseyin Su, their similarities and differences are mentioned. Then, in the intellectual context, information was given about where Nuri Pakdil’s and Hüseyin Su’s thoughts are. The intellectual approach of Hüseyin Su and the issues that determine the intellectual disposition of Nuri Pakdil are examined under different titles. The main purpose of this study is to make a comparison between Nuri Pakdil and Hüseyin Su in terms of intellectual / literary / writer identity.

Kaynakça

Berger, J. (2017). Kıymetini Bil Herşeyin. (B. Eyüboğlu, Çev.) İstanbul: Metis Yayınları.

Emre, A. (2017). Müstağrip Aydınlar Yüzyılı. İstanbul: Büyüyen Ay Yayınları.

Exupery, A. d. (2014). Kale. (Tahsin Yücel, Çev.). İstanbul: Kaknüs Yayınları.

Farrelly, E. (2018). Mutluluğun Sakıncaları. (E. Gökyaran, Çev..) İstanbul: YKY.

Güneş, H. (2016). Sosyoloji Terimleri Sözlüğü. Ankara: Ütopya Yayınevi.

Gasset, O. (2017). İnsan ve "Herkes". (N. G. Işık, Çev.) İstanbul: Metis Yayınları.

Hamilton, A. (2018). Aktivistler İçin Rehber Malcolm X. (Canan Şahin, Çev.) İstanbul: Z Yayınları.

Han, B.-C. (2018). Zamanın Kokusu. (Ş. Öztürk, Çev.) İstanbul: Metis Yayınları.

Hashemi, M. (2016). İslâmî Entelektüalizm Ali Şeriati'den Mustafa Melikyan'a. (A. Dişkaya, Çev.) İstanbul: Mana Yayınları.

İzzetbegoviç, A. (2006). Özgürlüğe Kaçışım Zindandan Notlar. (Hasan Tuncay Başoğlu, Çev.)İstanbul: Klasik Yayınları.

Levinas, E. (2011). Tanrı, Ölüm ve Zaman. (I. Ergüden , Çev.) Ankara: Dost Kitabevi.

Manguel, A. (2018). Gezgin, Kule ve Kitapkurdu "Metafor Olarak Okur". (Dilek Şendil, Çev.) İstanbul: YKY.

Neu, J. (2012). Gözyaşı Entelektüel Bir Şeydir. (C.C Çevik-M. Çakan, Çev.) İstanbul: Kabalcı Yayınları.

Pakdil, N. (1997). Arap Saati. Ankara: Edebiyat Dergisi Yayınları.

Pakdil, N. (1998). Arap Şiiri Güldeste I. Ankara: Edebiyat Dergisi Yayınları.

Pakdil, N. (1998). Kalem Kalesi. Ankara: Edebiyat Dergisi Yayınları.

Pakdil, N. (2012a). Edebiyat Kulesi. Ankara: Edebiyat Dergisi Yayınları.

Pakdil, N. (2012b). Put Yapım Evleri. Ankara: Edebiyat Dergisi Yayınları.

Pakdil, N. (2014a). Otel Gören Defterler "Simsiyah" (Cilt 4).

Pakdil, N. (2014b). Kalbimin Üstünde Bir Avuç Güneş. Ankara: Edebiyat Dergisi Yayınları.

Pakdil, N. (2014c). Mektuplar (Cilt 3). Ankara: Edebiyat Dergisi Yayınları.

Pakdil, N. (2014d). Konuşmalar. Ankara: Edebiyat Dergisi Yayınları.

Pakdil, N. (2014e). Anneler ve Kudüsler. Ankara: Edebiyat Dergisi Yayınları.

Pakdil, N. (2014f). Biat (Cilt 3). Ankara: Edebiyat Dergisi Yayınları.

Pakdil, N. (2015). Klas Duruş. Ankara: Edebiyat Dergisi Yayınları.

Said, E. (2015). Entelektüel "Sürgün Marjinal Yabancı". (Tuncay Birkan, Çev.) İstanbul: Ayrıntı.

Sartre, J. (2014). Aydınlar Üzerine. (A. Bora, Çev.) İstanbul: Can Yayınları. Shayegan, D. (2018). Yaralı Bilinç. (Haydun Bayrı, Çev.) İstanbul: Metis Yayınları.

Su, H. (2013). Edebiyat Eylemi ve Nuri Pakdil. N. A. Özalp içinde, İnsan, Yazar ve Entelektüel Olarak Nuri Pakdil (s. 321-322). Ankara: Hece Yayınları.

Su, H. (2014a). Yazı ve Yazgı. İstanbul: Şule Yayınları

Su, H. (2014b). Kalemin Yükü. İstanbul: Şule Yayınları.

Su, H. (2015a). Bir Yağmur Türküsü. İstanbul: Şule Yayınları.

Su, H. (2015b). Keklik Vurmak. İstanbul: Şule Yayınları.

Su, H. (2016, Ocak 07). (Hüseyin Su ile ‘Yazının ve Sözün Düşüşü’ üzerine söyleşi). (http://www.keskedergisi.com/huseyin-su-ile-soylesi/ adresinden alındı). (Röportajı Yapan: Nurullah Deveci).

Su, H. (2016). Hikâye Anlatıcısı. İstanbul: Şule Yayınları.

Su, H. (2017). Takvim Yırtıkları (Cilt 3). İstanbul: Şule Yayınları.

Su, H. (2018a). Entelektüel Öfke. İstanbul: Şule Yayınları.

Su, H. (2018, Eylül). "Gerçek Uyumsuz Doğal Bir Acemi, Sahte Uyumsuz Kurnaz Bir Ustadır." İtibar Dergisi, 59. (H. E. Akbulut, Röportaj Yapan)

Su, H. (2018b). İçkanama. İstanbul: Şule Yayınları.

Şeriati, A. (2013). Aydın. (Prof. Dr. Ejder Okumuş ve diğerleri, Çev.) Ankara: Fecr Yayınları.

Kaynak Göster