HÜSEYİN SU’NUN DENEME YAZARLIĞI

Cumhuriyet dönemi Türk edebiyatının öykü, eleştiri, biyografi, deneme yazarlarından olan Hüseyin Su, yazı hayatına Edebiyat dergisinde başlar. Daha çok öyküleriyle adından söz ettiren yazarın denemeleri de kendilerine has üslubuyla dikkat çeker. Yazı hayatına başladığı günden itibaren okumalarının, araştırmalarının, fikir telakkilerinin ürünü olan denemeleri, “Bir Yağmur Türküsü”, “Kalemin Yükü “, “Yazı ve Yazgı” adlarıyla üç kitap olarak yayımlanır. Hüseyin Su denemelerinde; insan, yazı, yazar, aydın, İslam, gelenek, toplumu yönlendiren aydınlar konuları üzerinde durur. Yazıyı, insanın bir iz düşümü olarak gören Hüseyin Su, insanın temel değerlerini ve eylemlerini yazıyla var etmeye ve ebedileştirmeye çalışır. Yazı mücadele etmenin ve umutsuzluğa karşı savaşmanın “silahı”dır. Yazarın denemeleri; insanın kişilik ve ahlak oluşumu, insanın körleşmesi, İslam ve Müslümanlık, gelenek, geleneğin sürekliliği; bir var olma aracı olarak yazı, yazarın yazma süreci, yazar, yazarın aidiyeti, yazarın ahlakı, Türk ve Batı edebiyatından yazarlar, aydın, topluma yön veren aydınlar; dil meseleleri gibi konular üzerine yazılmıştır. Denemelerinde fikir hayatımıza yön veren kişiler, dergiler, yazı, yazar, aydın, insan, türküler, dil gibi çok geniş bir konu yelpazesi vardır. Konularının çeşitliliği de onun çok yönlü, kültürlü bir yazar olduğunun göstergesidir. Eleştirel bakış açısına sahip olan yazarın kültürel yazılarının dikkat çekici özelliği, yazarın hiçbir zaman umutsuz olmaması ve her durumda soruna çözüm odaklı yaklaşmasıdır. Bu çalışmada yazarın değerlendirilmiştir.

HÜSEYİN SU’S WAY OF ESSAY WRITING

Hüseyin Su, one of thestory, criticism, biography and essay authors of Cumhuriyet Era Turkish Literature, starts his writing life in “Edebiyat Magazine”. Where as the author is mostly mentioned for his stories, his essays having their own unique literary style also catch the attention. His essays that are the final products of his readings, researches and thoughts extracting from his very early writing life, are published as three different boks under the names of “Bir Yağmur Türküsü”, “Kalemin Yükü “ and “Yazı ve Yazgı”. In his essays, Hüseyin Su emphasizes on human, writing, author, intellectual, islam, tradition and cultured who are steering the community. Writing is the “weapon” for fighting and competing against hopelessness. His essays are mainly about; personality and moral formation of human, blindness of human, Islam and Mohammedanism, tradition, sustainability of tradition; writing as an instrument of existence, writing process of an author, author, concerns of an author, morals of an author, authors from Turkish and Western literature, cultured who are steering the community; and subjects about language. In his essays he has a wide range of subjects as; cultured who are steering the community, magazines, writing, author, intellectual, human, ballads and language. This variety of subjects shows that he is a multidimensional, cultured author. Author has a criticizing vantage point. An important aspect of his cultural writings is that; he is never hopeless; and he is always focused on the solution in all cases. In this studythe author’s essays are observed in terms of contentandstyle.

Kaynakça

Aytaç, G. (2007). Deneme Üzerine Bir Karşılaştırmalı Edebiyat Çalışması. Ankara: Hece Yayınları.

Su, H. (2017a). Kalemin Yükü. İstanbul: Şule Yayınları.

Su, H. (2017b). Yazı ve Yazgı. İstanbul: Şule Yayınları.

Su, H. (2015). Bir Yağmur Türküsü. İstanbul: Şule Yayınları.

Su, H. (2000). Soruşturma: Öykü Türünün Sizdeki Yazınsal Karşılığı Nedir? Öykülerinizi Nasıl Yazıyorsunuz?”, Hece, Türk Öykücülüğü Özel Sayısı, S. 46/47, s. 253

Kaynak Göster