Dönüştüren Sevginin Yolu

Türkiye’de kütüphanecilik alanına önemli katkılar yapmış olan Prof. Dr. Meral (Şenöz) Alpay’ın akademisyen ve eğitimci kişiliğinin kişisel deneyimlerle değerlendirildiği bu yazıda, yazarın üniversite eğitimi ve sonrasında Meral Alpay ile iletişimi ve Meral Alpay’ın yazarın hayatındaki önemli etkileri paylaşılmaktadır. Meral Alpay, yazarın yaşamında etkisi hep hissedilecek derin izler bırakmış, kişisel gelişim ve üretim süreçlerinde varlığı ve emekleriyle değerli katkılar sunmuştur.

The Way of Love that Transforms

In this article, Prof. Dr. Meral (Senoz) Alpay who contribute greatly to Turkish librarianship is mentioned. Also Prof. Dr. Meral Alpay’s academic and educational identity is evaluated by author’s personal experience. Meral Alpay has always left a deep traces in author's life and made valuable contributions to his development and productivity through her presence and efforts.

Kaynakça

Kaynakça yok

Kaynak Göster

APA Torun, O . (2019). Dönüştüren Sevginin Yolu . Türk Kütüphaneciliği , 33 (4) , 313-314 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/tk/issue/50920/649720