Sevgili Hocam Meral Alpay

1976 yılında Meral Alpay’ın öğrencisi oldum. Bölümü bitirince de asistan olarak aynı bölümde çalışmaya başladım. Meral Alpay hem hocam oldu hem iş arkadaşım ama her zaman hocalığı, öğretici tutumu bir adım öndeydi. Benim örnek aldığım hocam ve temel değerlerimden birisi oldu. Elbette özlüyorum Hocamı ama yaşamın öbür adı da ölüm.

My Dear Teacher Meral Alpay

I became Meral Alpay’s student in 1976. When I graduated, I started to work as an assistant in the same department with her. Meral Alpay became both my teacher and my colleague, but she was always one step ahead of her teaching and her attitude as an instructor. She became a model for me and set my basic values. I certainly miss my mentor, but the other name of life is death.

Kaynakça

Alpay, M. (1976) Kütüphanecilik terimleri sözlüğü. İstanbul: İstanbul Üniversitesi.

Kaynak Göster

APA Keseroğlu, H . (2019). Sevgili Hocam Meral Alpay . Türk Kütüphaneciliği , 33 (4) , 335-338 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/tk/issue/50920/649257