TÜRKÇEDE *YA- (PARLAMAK) KÖKÜ VE TÜREVLERİ

Kendisinden türemiş pek çok isim ve fiil bulunan, anlamı için “parlamak, ışıldamak”

TÜRKÇEDE *YA- (PARLAMAK) KÖKÜ VE TÜREVLERİ

La racine de verbe *ya- qui a de nombreux noms et de verbes dérivés et que nouspourrons dire “briller, etinceler” pour son sens, en Turc, dans les différents époqueset dialectes, on s’emploie au y- et sans y-. En dépendant à la psilose et au devenuétroit de voyelle à côté de y-, on peut voyer les diverses formes des mots, par exemple:yalduz~ yılduz~ yulduz~ yüldüz~ ılduz~ ulduz. Les noms et les verbes produitsdérivent des thèmes au -l-, -k-, -n-, -p-, -r-, -ş- de la racine *ya-. Les sens qui se sontproduits aussi, sont “briller, allumer, enflammer, brillant, correct, sans embarras, letonnerre, le feu, la chaleur etc.”

___

 • Oraltay, Hasan, Yüce Nuri, Pınar Saadet(1984), Kazak Türkçesi Sözlüğü, TDA Yay.İstanbul
 • Orkun, Hüseyin Namık(1987), Eski Türk Yazıtları, TDK Yay., Ankara
 • Pröhle, Wilhelm(1991), Karaçay Lehçesi Sözlüğü (Çev. Kemal Aytaç), KB. Yay., Ankara
 • Sırkaşeva, L.T. Ryumina, Kuçigaşeva N.A. (2000), Teleüt Ağzı Sözlüğü (Çev. Şükrü Halūk
 • Akalın, Caştegin Turgunbayev) TDK Yay. Ankara
 • Şahin, Erdal (1999), Yurt Konulu Tatar Cırları, TDK Yay. Ankara
 • Toparlı, Recep, Hanifi Vural, Recep Karaatlı (2003), Kıpçak Türkçesi Sözlüğü, TDK Yay.Ankara
 • Tuna, Osman Nedim (1992), “Altay Dilleri Teorisi”, Türk Dünyası El Kitabı, Cilt-II, s.7-58, TKAE Yay. Ankara
 • Türkçe Sözlük (2005), TDK Yay. Ankara
 • Yudahin, K.K., Taymas Abdullah (1988), Kırgız Sözlüğü, TDK Yay. Ankara
 • Zülfikar, Hamza, (1980) Türkçede Sesyansımalı Kelimeler, Ankara Üniversitesi Dil veTarih Coğrafya Fakültesi, Doçentlik Tezi, Ankara