Dalisandos (Sarıoğlan) Geç Roma Dönemi Sikke Buluntusu

Konya İli, Bozkır İlçesi, Sarıoğlan Mahallesinde, 2019 yılında ele geçen define aynı yıl Konya Müze Müdürlüğüne kazandırılmıştır. 308 adet bronz sikkeden oluşan definede 140 adet sikke iyi korunmuş durumdadır. Geri kalan 168 sikke ise düşük kondisyonları ve yüzeylerindeki düzleşmeler nedeniyle tam olarak tanımlanamamıştır. Sikkeler, 11103-11242 envanter numaralarıyla müzeye kaydedilmiştir. Define grubu, MS 305-363 tarihleri arasında Roma tahtında yöneticilik yapmış olan Constantinus hanedanı yöneticilerine aittir. Tanımlanabilen sikkelerden 11 tanesi kent sikkesi, 9 tanesi I. Constantinus, 22 tanesi Posthumus I. Constantinus, biri Theodora, 9 tanesi II. Constantinus, 57 tanesi II. Constantius, biri Helena, biri Constantius Gallus ve 29 tanesi de Constans adına darp edilmiştir. Bunlar arasında Alexandria (9), Antioch ad Orontem (55), Aquileia (2), Constantinople (18), Herakleia/Perinthos (2), Kyzikos (31), Nikomedia (22) ve Thessalonika (1) darphanelerine ait sikkeler vardır. Sarıoğlan definesi sikkeleri içinde en enken tarihli sikke MS 330’da I. Constantinus tarafından bastırılmış olan sikkedir. En geç tarihli sikke ise MS 350/55 yılları arasında Constantius Gallus döneminde darp ettirilmiştir.

___

 • Referans1 EUTROPİUS, (2007), Breviarium Historiae Romanae, (Çev. Ç. Menzilcioğlu) İstanbul.
 • Referans2 ABAY, N. (2018), Lykaonia Sikkeleri, Yayınlanmamış Doktora Tezi, Selçuk Üniversitesi, Konya.
 • Referans3 AKYÜREK, E. (2012), Konstantinopolis’in İmparatorları İmparatorlar İstanbul’da Hitit’ten Osmanlıya, 147-163.
 • Referans4 BAHAR, H. (2011), İsauria Bölgesinin Antik Çağdaki Yerleşim Merkezleri, Anadolu Araştırmaları Dergisi 14, 51-91.
 • Referans5 BAYDUR, N. (1998), Roma Sikkeleri, İstanbul.
 • Referans6 GRUEBER, H. A. (1874), British Museum Catalogue of the Greek Coins of Roman Medallions, London.
 • Referans7 EAGLETON, C., WİLLİAMS, J., (2011), Paranın Tarihi, (Çev. F. Kâhya) İstanbul.
 • Referans8 ERIC, (2005), The Encyclopedia of Roman Imperial Coins, Asheville.
 • Referans9 FRENCH, D. (1984), The Site of Dalisandus, Epigrafica Anatolica 4, 585-96.
 • Referans10 GİBBON, E. (1987), Roma İmparatorluğu’nun Gerileyişi ve Çöküş Tarihi, Cilt 2 (Çev. A. Baltacıgil), İstanbul.
 • Referans11 GREGORY, T. E. (2005), A History of Byzantium, New Jersey.
 • Referans12 GUİDE, A. P. (2006), Roman Base Metal Coins, Torquay.
 • Referans13 KAÇAR, T. (2014), Constantinus ve Yeni Başkenti, Aktüel Arkeoloji Dergisi 37, 106-118.
 • Referans14 KAYA M. A. (2003), Anadolu’daki Roma Garnizonları, Tarih İncelemeleri Dergisi, Cilt XVIII, Sayı 2, 83-94.
 • Referans15 KURT M. (2010), Antik Lykaonia’da Yönetim ve Şehirleşme, Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 28, 119-132.
 • Referans16 OSTROGORSKY G. (1999), Bizans Devleti Tarihi (Çev. F. Işıltan), Ankara.
 • Referans17 RAMSAY W. M. (1961), Anadolu'nun Tarihi Coğrafyası (Çev. M. Pektaş), İstanbul.
 • Referans18 RIC, (1966), The Roman Imperial Coinage, Vol. VII, London.
 • Referans19 RIC, (1981), The Roman Imperial Coinage, Vol. VIII, London.
 • Referans20 SCHWETRHEİM, E. (2009), Antik Çağda Anadolu (Çev. N. Batu), İstanbul.
 • Referans21 TEKİN, O. (1994), Grek ve Roma Sikkeleri, İstanbul,
 • Referans22 TEKİN, O. (1998), Tekin, Eskiçağda Para. Antik Nümizmatiğe Giriş, İstanbul.
 • Referans23 TEKİN, O. (2007), Eski Anadolu ve Trakya. Ege Göçlerinden Roma İmparatorluğunun İkiye Ayrılmasına Kadar (MÖ 12. - MS 4. Yüzyıllar Arası), İstanbul.
 • Referans24 TEKİN, O. (2011a), Hellen ve Roma Tarihi, Eskişehir.
 • Referans25 TEKİN, O. (2011b), İstanbul’un Tarihini Sikkelerden Okumak Tarih Boyunca İstanbul’da Sikke Darbı, Ed. D. Hut İstanbul İçinde İstanbul Uluslararası Sempozyumu (14-17 Aralık 2010), İstanbul, 45-77.
 • Referans26 TEKİN, O. (2012), Geç Antikçağın En Büyük İmparatoru Büyük Constantinus, Toplumsal Tarih 21 Mayıs, 64-67.
 • Referans27 TEXİER, C. (1874), Küçük Asya Coğrafyası, Tarihi ve Arkeolojisi III (Çev. A. Suat), Ankara.