MODERN PİYANO TEKNİKLERİ VE İKİ ÖRNEK

“Modern Teknikler” müzikte kullanılan icra teknikleri olup bu teknikler geleneksel olmayan söyleme veya çalma teknikleridir. Modern piyano tekniklerinin kullanımı müzik tarihinin her döneminde var olmuşsa da, 20. yy. müziğindeki kullanımı çok daha yaygındır. Pek çok çağdaş besteci çalgıların farklı teknik olanaklarını araştırmakta ve şüphesiz bu yöntem çağdaş eserler için çalgısal renklerin çeşitliliğini artırmaktadır. Modern piyano teknikleri alışılmışın dışında ses üretme teknikleridir. Bu araştırmada, Mesruh Savaş’ın (1978-) 2011 yılında Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Müzik Eğitimi Anabilim Dalı’nda uygulanmaya başlanan “Modern Piyano Teknikleri ve Müzik Öğretmenliği Programında Uygulanması” adlı proje için bestelediği altı eserden son iki eser incelenmiştir. Böylelikle bu iki eserin piyano edebiyatı içindeki yeri ve piyano edebiyatına katkıları incelenmiş ve araştırmanın sonucunda eserlerde sağ ve sol el parmak ucu ile pizzicato yapma, glissando, piyanonun kâğıt ile hazırlanılması ve orta pedal kullanımı gibi tekniklerin kullanıldığı görülmüştür. Modern teknikleri kullanılarak yazılan eserlerin incelenmesiyle, bu konuda bir doktora tezi, iki makale ve iki bildiriden oluşan Türkçe literatüre katkı sağlayacağı düşünülmüştür

EXTENDED PIANO TECHIQUES AND TWO EXAMPLES

“Extended Techniques” are those untraditional music singing or playing techniques. Although the use of extended piano techniques were used through every period of music history their application in music since 1900’s has become much more common. Many contemporary composers search different technical possibilities of instruments and these techniques increase the instrumental colors for contemporary works. Extended piano techniques are techniques for producing unique sounds. In this study, Mesruh Savaş’s (1978) last two compositions which were composed for the project “Extended Piano Techniques and Teaching in Music Education Departments” was chosen as an example and were analyzed. Their contribution to music literature and their place and importance was examined and searched. Thus, it was observed that the extended techniques utilized in these pieces are playing pizzicato with right and left hands fingertips, glissando, using different tools like paper clips for achieving different colors and using different pedal techiques. According the limited literature about subject, like only one doctorate thesis, two article and two scientefic paper in Turkey, by making this analysis this study will make important contributions to the literature

Kaynak Göster

Bibtex @ { trakyasobed326047, journal = {Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi}, issn = {1305-7766}, eissn = {2587-2451}, address = {T.C. Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Balkan Yerleşkesi - Edirne / TÜRKİYE}, publisher = {Trakya Üniversitesi}, year = {2016}, volume = {18}, pages = {177 - 188}, doi = {}, title = {MODERN PİYANO TEKNİKLERİ VE İKİ ÖRNEK}, key = {cite}, author = {Akbulut Demi̇rci̇, Şirin} }
APA Akbulut Demi̇rci̇, Ş . (2016). MODERN PİYANO TEKNİKLERİ VE İKİ ÖRNEK . Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi , 18 (1) , 177-188 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/trakyasobed/issue/30208/326047
MLA Akbulut Demi̇rci̇, Ş . "MODERN PİYANO TEKNİKLERİ VE İKİ ÖRNEK" . Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 18 (2016 ): 177-188 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/trakyasobed/issue/30208/326047>
Chicago Akbulut Demi̇rci̇, Ş . "MODERN PİYANO TEKNİKLERİ VE İKİ ÖRNEK". Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 18 (2016 ): 177-188
RIS TY - JOUR T1 - MODERN PİYANO TEKNİKLERİ VE İKİ ÖRNEK AU - Şirin Akbulut Demi̇rci̇ Y1 - 2016 PY - 2016 N1 - DO - T2 - Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 177 EP - 188 VL - 18 IS - 1 SN - 1305-7766-2587-2451 M3 - UR - Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi MODERN PİYANO TEKNİKLERİ VE İKİ ÖRNEK %A Şirin Akbulut Demi̇rci̇ %T MODERN PİYANO TEKNİKLERİ VE İKİ ÖRNEK %D 2016 %J Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi %P 1305-7766-2587-2451 %V 18 %N 1 %R %U
ISNAD Akbulut Demi̇rci̇, Şirin . "MODERN PİYANO TEKNİKLERİ VE İKİ ÖRNEK". Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 18 / 1 (Mart 2016): 177-188 .
AMA Akbulut Demi̇rci̇ Ş . MODERN PİYANO TEKNİKLERİ VE İKİ ÖRNEK. Trakya University Journal of Social Science. 2016; 18(1): 177-188.
Vancouver Akbulut Demi̇rci̇ Ş . MODERN PİYANO TEKNİKLERİ VE İKİ ÖRNEK. Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. 2016; 18(1): 177-188.