Taş, Seda (Ed.), Çeviribilimde Güncel Tartışmalardan Kavramsal Sorgulamalara, Hiperlink Yayınları, İstanbul, 2018, 445 sayfa, ISBN: 978-605-281-094-1

Bilimsel üretim süreçlerinde, disiplinlerarası kavramsal sorgulamapratiklerinin önem kazanmasıyla birlikte çeviribilim alanında yenilikçidüşünme ve tartışma biçimlerine ihtiyaç duyulması kaçınılmaz bir gerçeklikolarak karşımıza çıkmaktadır. Bu noktada, Trakya Üniversitesi EdebiyatFakültesi Mütercim-Tercümanlık Bölümü’nde görev yapmakta olan DoçentDoktor Seda Taş İlmek’in editörlüğünü üstlendiği ve 2018 yılında HiperlinkYayınları tarafından yayımlanan Çeviribilimde Güncel TartışmalardanKavramsal Sorgulamalara adlı yapıt, çeviri eylemine yönelik disiplinlerarasıdüzlemde yeni yaklaşımların ve yeni ilişkisel üretim alanlarının oluşmasınatanıklık etmektedir. İlgili yapıt çeviribilim alanına yönelik eleştirel vesorgulayıcı düşünce biçimlerini bir araya getirmekte ve bu doğrultudakavramsal ve yöntemsel yenilikçi üretimlere örnek teşkil etmektedir. Sözüedilen yapıt on iki bölüm altında konumlandırılan on dört araştırmamakalesinden oluşmaktadır. İlgili bölümlerin başlıklarına bakıldığında,eğitim, çocuk edebiyatı, disiplinlerarasılık, etik, sansür, güç ilişkileri, tarihselhafıza, toplum çevirmenliği, dolaylı çeviri, geri çeviri, yeniden çeviri veyerlileştirme gibi çeviri eylemini inşa eden kavramsal değişkenlerin öneçıktığı görülmektedir. Çeviribilimin diğer disiplinlerle kurduğu etkileşiminsıkça deneyimlendiği ilgili yapıtta, çeviri etrafında yükselen kavramevreninin çeşitlenmesine ve genişlemesine ışık tutulmaktadır. Bu kapsamda,çeviribilimin, edebiyat, eğitim, felsefe, sosyoloji, kültürel çalışmalar, siyaset,ideoloji ve tarih gibi disiplinlerle metinlerarası düzlemde kurduğuetkileşimin izlerine, ilgili makalelerde benimsenen kavramsal repertuvardarastlanmaktadır.

___

BİNARK, Mutlu (2021), “İncelikli Kitap Eleştirisi Yazmak Üzerine”, Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 42, 121-129.

TAŞ, Seda (Nisan 2019), (Ed.), Çeviribilimde Araştırmalar, Hiperlink Yayınları, İstanbul.

TAŞ, Seda (Mart 2019), (Ed.), Çeviri Üzerine Gözlemler, Hiperlink Yayınları, İstanbul.

TAŞ, Seda (2018), (Ed.), Çeviribilimde Güncel Tartışmalardan Kavramsal Sorgulamalara, Hiperlink Yayınları, İstanbul.

___