Anadolu Mandalarında Sun’i Tohumlama Çalışmaları ve PRID Progesterone Releasing Intravaginal Device Uygulamanın Döl Tutma Oranı Üzerine Etkisi

Bu çalışma, Anadolu manda ineklerinde sun’i tohumlama uygulamak ve kızgınlıkları senkronize etmek için PRID Progesteron Releasing Intravaginal Device uygulamanın etkilerini araştırmak için planlanmıştır. Denme materyalini, en az bir defa doğurmuş 141 adet siklik olmıyan Anadolu manda ineği ve 2 İtalyan boğasından sağlanan semen oluşturmuştur. Kızgınlık senkronizasyonu için PRID kullanılmıştır. Her inek 10 gün uterusta tutulan PRID geri alındıktan 48, 72. ve 96 saat sonra 3 defa sun’i olarak tohumlanmışlardır. Uygulama 5 farklı mevsimde gerçekleştirilmiştir; Nisan 2002 1. grup , Kasım 2002 2. grup , Nisan 2003 3. grup , Kasım 2003 4. grup , Nisan 2004 5. grup . Döl tutma oranlarının hesaplanmasında, tohumlamayı izliyen 90. günde gebe olan inekler esas alınmıştır. Döl tutma oranları tohumlama gruplarında sırası ile %45.5, %17.2, %58.6, %12.5, %46.7 olarak ortalama %36.9 belirlenmiştir. Araştırma sonucunda, siklik olmıyan manda oranının yüksek olduğu yerlerde kızgınlık senkronizasyonunda ve sun’i tohumlama programlarında PRID ‘in tercih edilebilecek bir uygulama olduğu sonucuna varılmıştır

Artificial Insemination Studies and Effect of Progesteron Releasing Intravaginal Device PRID Treatment on Conception Rate in Anatolian Buffaloes

This experiment was designed to implement articical insemination AI and investigate to effects of progesterone releasing intravaginal device PRID treatment on conception rate in buffalo cows. The material of the study was formed with as a total of 141 non pregnant multiparous non-cyclic Anatolian buffalo cows and semen from two Italian bulls. PRID had been used for estrus synchronization. Each cow was artificially inseminated in 3 times after removing of PRID from the uterine which it had been kept for 10 days in the uterine, at 48th, 72nd and 96th hours with 2 doses semen after the removing of PRID. Application was realized at 5 seperate season; April 2002 group 1 , November 2002 group 2 , April 2003 Group 3 , November 2003 group 4 , April 2004 group 5 . Cows which it had understood that they were pregnant at 90th days after insemination were based in calculating of conception rates. In 1st, 2nd , 3rd , 4th and 5th insemination groups conception percentages were 45.5%, 17.2%, 58.6%, 12.5%, 46.7% respectively average 36.9½ At the end of the research it was concluded that, PRID would be the preferred treatment in circumstances where a relatively high proportion of buffaloes are non-cyclic at the time of an oestrus synchronization and AI program

___

Anonymous 2003. FAO Year Book.

Araujo Berber, R. C., E. H. Madureira and P. S. Baruselli, 2002. Comparison of two ovsynch protocols (GnRH versus LH) for fixed-timed insemination in buffalo (Bubalus bubalis). Theriogenology 57: 1421-1430.

Barile, V. L., A. Galasso and A. Carretta. 1996. Buffalo Newsletter FAO Bulletin, 6: 3-4 Rome.

Barile, V. L., A. Galasso, E. Marchiori, C. Pacelli, N. Montemurro and A. Borghese. 1997. Effect of PRID treatment on conception rate in Mediterranean buffalo heifers. Tel: 0 326 245 54 98 Proceeding of World Buffalo Congress. 13-16 October 1997, Caserta, Italy.

Barile, V. L., C. Pacelli, A. Galasso, G. J. De Mauro, M. Francillo and A. Cigliano. 2001. Inseminazione artificiale nella bufala. risultati di prove condotte nel lazio. Proceedings of the I Congresso Nazionale sull’Allevamento del Bufalo: 354-358. Oct.3-5, 2001, Eboli, Italy. C. Barnabe and R. Amaral. 1999. Timed insemination using synchronization of ovulation in Buffalo. Rev.Bras. Reprod. Anim. 23: 360-362.

Baruselli, P. S. 2001. Control of follicular development applied to reproduction biotechnologies in buffalo. Proceedings of the I Congresso Nazionale sull’Allevamento del Bufalo, Oct.3-5, 2001, Eboli, Italy.

Neglia, G., D. Midea, V. Caracciolo di Brienza, N. Rossi and F. Zicarelli. 2001. Associazione del GnRH alle prostaglandine nella inseminazione strumentale della bufala Mediterranea Italiana. Proceedings of the I Congresso Nazionale sull’Allevamento del Bufalo, Oct.3-5, 2001, Eboli, Italy.

hashi, O. M. 1994. Estrous detection in buffalo cow. Buffalo J. 10: 61-64. Yetiştiriciliği). Temizyürek Matbaası, Antakya.

Seren, E., A. Parmeggiani and G. Campanile, 1995. The control of ovulation in Italian buffalo. Proceedings of the XXX Simposio Internazionale di Zootecnia:265-275. Sept. 11-13, 1995. Milano.

Zicarelli, L., C. De Flippo, M. Francillo, C. Pacelli and E. Villa. 1997. Influence of insemination Technique and Ovulation Time on Fertility Percentage in Synchronized Buffaloes. Proceedings of the V World Buffalo Congress: 1997 Oct. 13-16, 1997, Caserta.

___

Bibtex @ { ankutbd861345, journal = {Journal of Agricultural Sciences}, issn = {}, eissn = {2148-9297}, address = {}, publisher = {Ankara Üniversitesi}, year = {2005}, volume = {11}, pages = {126 - 128}, doi = {}, title = {Anadolu Mandalarında Sun’i Tohumlama Çalışmaları ve PRID Progesterone Releasing Intravaginal Device Uygulamanın Döl Tutma Oranı Üzerine Etkisi}, key = {cite}, author = {Şekerden, Özel and Borghese, Antonio and Köroğlu, Mustafa and Uras, Hayrettin and Güzey, Y. Ziya} }
APA Şekerden, Ö , Borghese, A , Köroğlu, M , Uras, H , Güzey, Y . (2005). Anadolu Mandalarında Sun’i Tohumlama Çalışmaları ve PRID Progesterone Releasing Intravaginal Device Uygulamanın Döl Tutma Oranı Üzerine Etkisi . Journal of Agricultural Sciences , 11 (02) , 126-128 .
MLA Şekerden, Ö , Borghese, A , Köroğlu, M , Uras, H , Güzey, Y . "Anadolu Mandalarında Sun’i Tohumlama Çalışmaları ve PRID Progesterone Releasing Intravaginal Device Uygulamanın Döl Tutma Oranı Üzerine Etkisi" . Journal of Agricultural Sciences 11 (2005 ): 126-128 <
Chicago Şekerden, Ö , Borghese, A , Köroğlu, M , Uras, H , Güzey, Y . "Anadolu Mandalarında Sun’i Tohumlama Çalışmaları ve PRID Progesterone Releasing Intravaginal Device Uygulamanın Döl Tutma Oranı Üzerine Etkisi". Journal of Agricultural Sciences 11 (2005 ): 126-128
RIS TY - JOUR T1 - Anadolu Mandalarında Sun’i Tohumlama Çalışmaları ve PRID Progesterone Releasing Intravaginal Device Uygulamanın Döl Tutma Oranı Üzerine Etkisi AU - Özel Şekerden , Antonio Borghese , Mustafa Köroğlu , Hayrettin Uras , Y. Ziya Güzey Y1 - 2005 PY - 2005 N1 - DO - T2 - Journal of Agricultural Sciences JF - Journal JO - JOR SP - 126 EP - 128 VL - 11 IS - 02 SN - -2148-9297 M3 - UR - Y2 - 2021 ER -
EndNote %0 Tarım Bilimleri Dergisi Anadolu Mandalarında Sun’i Tohumlama Çalışmaları ve PRID Progesterone Releasing Intravaginal Device Uygulamanın Döl Tutma Oranı Üzerine Etkisi %A Özel Şekerden , Antonio Borghese , Mustafa Köroğlu , Hayrettin Uras , Y. Ziya Güzey %T Anadolu Mandalarında Sun’i Tohumlama Çalışmaları ve PRID Progesterone Releasing Intravaginal Device Uygulamanın Döl Tutma Oranı Üzerine Etkisi %D 2005 %J Journal of Agricultural Sciences %P -2148-9297 %V 11 %N 02 %R %U
ISNAD Şekerden, Özel , Borghese, Antonio , Köroğlu, Mustafa , Uras, Hayrettin , Güzey, Y. Ziya . "Anadolu Mandalarında Sun’i Tohumlama Çalışmaları ve PRID Progesterone Releasing Intravaginal Device Uygulamanın Döl Tutma Oranı Üzerine Etkisi". Journal of Agricultural Sciences 11 / 02 (Mayıs 2005): 126-128 .
AMA Şekerden Ö , Borghese A , Köroğlu M , Uras H , Güzey Y . Anadolu Mandalarında Sun’i Tohumlama Çalışmaları ve PRID Progesterone Releasing Intravaginal Device Uygulamanın Döl Tutma Oranı Üzerine Etkisi. J Agr Sci-Tarim Bili. 2005; 11(02): 126-128.
Vancouver Şekerden Ö , Borghese A , Köroğlu M , Uras H , Güzey Y . Anadolu Mandalarında Sun’i Tohumlama Çalışmaları ve PRID Progesterone Releasing Intravaginal Device Uygulamanın Döl Tutma Oranı Üzerine Etkisi. Journal of Agricultural Sciences. 2005; 11(02): 126-128.
IEEE Ö. Şekerden , A. Borghese , M. Köroğlu , H. Uras ve Y. Güzey , "Anadolu Mandalarında Sun’i Tohumlama Çalışmaları ve PRID Progesterone Releasing Intravaginal Device Uygulamanın Döl Tutma Oranı Üzerine Etkisi", Journal of Agricultural Sciences, c. 11, sayı. 02, ss. 126-128, May. 2005
Tarım Bilimleri Dergisi
  • Yayın Aralığı: Yılda 4 Sayı
  • Yayıncı: Ankara Üniversitesi

30.9b15.3b

Sayıdaki Diğer Makaleler

Domates Çeşitlerinde Depolama Süresinin Bazı Mekanik Özelliklere Etkisinin İncelenmesi

Yeşim Benal YURTLU, Doğan ERDOĞAN

Geliştirilmiş İzmir Kekiği Origanum onites L. Klonlarının Kula Şartlarında Tarımsal ve Kalite Yönünden Karşılaştırılması

Figen UYANIK GÜNGÖR, Nilgün BAYRAKTAR, M.demir KAYA

Damla Sulama Yöntemi ile Sulanan Fasulyenin Phaseolus vulgaris L. Su Kullanım Özellikleri

Sezen ŞEHİRALİ, Tolga ERDEM, Yeşim ERDEM, Dinçer KENAR

Tüm Arpa Besisi Uygulanan Yağlı Kuyruklu ve Uzun Kuyruklu Tokluların Performansları ve Plazma Kolesterol ve Lipoprotein Düzeylerinin Karşılaştırılması

Musa KARAALP, Murat ÇİMEN

Farklı Oksinlerin Turp Raphanus sativus L. Yumrusunun Anatomik Yapısı ve Gelişimi Üzerine Etkileri

Savaş Şermin KAYA, H. Nurhan BÜYÜKKARTAL, Gönül ALGAN, Tunç ERCOŞKUN

Güneş Enerjili Tünel Tipi Kurutucu ile Elmanın Kuruma Davranışlarının Belirlenmesi İçin Bir Deneysel Çalışma

Ahmet Konuralp ELİÇİN, Kâmil SAÇILIK

Ankara İli Çubuk İlçesi Vişne Ağaçlarında Çiçek ve Sürgün Monilya Hastalığı Monilinia laxa Aderhold & Ruhland Honey ile Savaşım Çalışmaları

Fikret DEMİRCİ, Özdemir HANCIOĞLU

Bazı Toprak Özelliklerinin Eldivan Yöresinde Yetiştirilen Kirazların Beslenme Durumu Üzerine Etkisi

Mustafa BAŞARAN, Mustafa OKANT

Tilapianın, Oreochromis niloticus Farklı Tuz Konsantrasyonlarındaki Sulara Direkt Transferinde Oluşan Sekonder Stres Yanıtı

Ayşe KARŞI, Hijran Yavuzcan YILDIZ

Üç Farklı Aydınlatma Programında Yetiştirilen Amerikan Bronz Hindilerinde Değişik Vücut Ölçüleri ile Canlı Ağırlık Arasındaki İlişkilerin Path Analizi ile İncelenmes

Mehmet MENDEŞ, Ali KARABAYIR, Akın PALA