Kemalist Ulus Devletin İnşası: Eğitim, Kültür, Mekân ve İskân Politikaları

Öz Kitap tanıtım ve değerlendirme yazıları dikkat ve emek isteyen bir iştir. Bu tür tanıtım ve değerlendirme yazılarında incelenen kitap iyice okunup özümsenmelidir. Çünkü bu tür yazılarda yazarın kitabı yazma amacı ve kitabın literatüre ne kazandırdığını belirlemek oldukça önemlidir.  Değerlendirmesini ve tanıtımını yapacağımız “Kemalist Ulus-Devletin İnşası “ adlı eser ulus-devlet yaratma sürecinde devlet eli veya desteği yoluyla oluşturulan kuruluşların modern bir toplum yaratma çabasına ve doğudaki misyonuna yönelik önemli bilgileri içerir.  
Anahtar Kelimeler:

Kemalizm, Ulus-Devlet, Misyon

Kaynakça

Ercan Çağlayan, Kemalist Ulus Devletin İnşası: Eğitim, Kültür, Mekân ve İskân Politikaları, Açılım Kitap, İstanbul, 2018.

Kaynak Göster

Chicago Demirel, K . "Kemalist Ulus Devletin İnşası: Eğitim, Kültür, Mekân ve İskân Politikaları". Tarih ve Gelecek Dergisi 4 (2018 ): 126-129