27 Şubat 1974 tarihli Kosova Sosyalist Özerk Eyaleti Anayasası ve Kosova Merkez ve Yargı Kurumlarının Bu Anayasaya Göre İşleyişi

Abstract Paper: “The Constitution of the Socialist Autonomous Province of Kosovo of February 27, 1974 and the functioning of the central and judicial institutions of Kosovo according to this constitution ", is built on the documentary basis coming from the State Agency of Archives of Kosovo and the Archive of the Institute of History Prishtina. This paper provides data for the approval of the Constitution of the Socialist Federal Republic of Yugoslavia on February 21, 1974 and then the Constitution of the Socialist Autonomous Province of Kosovo on February 27, 1974. The Constitution of the Socialist Autonomous Province of Kosovo of February 27, 1974, is the first constitution of Kosovo, approved within the Federation of Yugoslavia.. In the framework of this paper is elaborated the functioning of central and judicial institutions in Kosovo, based on the new legal order that was made possible based on the Constitution of 1974.. Keyword: Kosovo, Yugoslavia, Constitution, Court.
Anahtar Kelimeler:

Kosovo, Yugoslavya, Anayasa

The Constitution Of The Socialist Autonomous Province Of Kosovo Of February 27, 1974 And The Functioning Of The Central And Judicial Institutions Of Kosovo According To This Constitution

Özet “27 Şubat 1974 tarihli Kosova Sosyalist Özerk Bölgesi Anayasası ve Bu Anayasaya Göre Kosova'nın Merkezi ve Yargı Kurumlarının İşleyişi” adlı bu çalışma, Kosova Devlet Arşivleri Ajansı ve Priştine Tarih Enstitüsü Arşivi'ndeki belgelere dayanarak hazırlanmıştır. Bu çalışmada, 21 Şubat 1974 tarihinde Yugoslavya Sosyalist Federal Cumhuriyeti Anayasası'nın ve ardından 27 Şubat 1974 tarihinde Kosova Sosyalist Özerk Eyaleti Anayasası’nın onaylanması hakkında bilgi verilmiştir. 27 Şubat 1974 tarihli Kosova Sosyalist Özerk Bölgesi Anayasası, Yugoslavya Federasyonu bünyesinde kabul edilen Kosova'nın ilk anayasasıdır. Bu kapsamda 1974 Anayasasına göre hazırlanan yeni yasal düzene dayanarak Kosova'daki merkezi ve yargı kurumlarının işleyişi ele alınmıştır. Anahtar Kelimeler: Kosova, Yugoslavya, Anayasa, Mahkeme.

Kaynakça

Prof.asoc.Dr.Sabit Syla Prof.ass.Dr.Alban Dobruna

Kaynak Göster

Chicago Imeraj, S. "The Constitution Of The Socialist Autonomous Province Of Kosovo Of February 27, 1974 And The Functioning Of The Central And Judicial Institutions Of Kosovo According To This Constitution". Tarih ve Gelecek Dergisi 7 (2021 ): 579-594