ULUSLARARASI YÜKSEK DENETİM KURUMLARININ AİLE İÇİ ŞİDDETLE MÜCADELENİN YÖNETİLMESİ ODAKLI DENETİM UYGULAMALARI

Aile içi şiddet, ailenin üzerinde inşa edilmesi gereken temel değerleri tahrip eden; aile üyelerinin ölümü, intihar etmesi, yaralanması, travma yaşaması, istismar edilmesi, ihmal edilmesi gibi ciddi sonuçlar doğurabilen sosyal bir olgudur. Kamu yönetimlerinde aile içi şiddetle mücadele edilmemesi, kamuya duyulan güvenin zedelenmesi, kamuda işgücü kaybı, verimsizlik artışı, kamu harcamalarında artış ve kamu gelirlerinde azalış gibi etkilere yol açabilmektedir. Bu çalışmada kamu yönetimlerinde aile içi şiddetle mücadelenin yönetilmesinde dış denetim kurumu olarak yüksek denetim kurumlarının rol ve sorumluluklarının olup olmadığı, uluslararası uygulama örneklerinden hareketle bu rol ve sorumlulukların nasıl yerine getirildiği üzerinde durulacaktır. Bu nedenle çalışmanın amacı, yüksek denetim kurumlarının aile içi şiddet gibi sosyal bir problemle ilgili olarak kamu yönetimlerinde gerçekleştirdiği denetim uygulamaları ve bunların işaret ettikleri iyi yönetim esasları hakkında farkındalık kazandırmaktır. Çalışmanın sonunda kamuda mali disiplinin korunması ve gözetilmesinde kilit konuma sahip olan yüksek denetim kurumlarının denetim görüş ve tavsiyeleriyle kamu yönetimlerinde aile içi şiddetle mücadelenin etkin şekilde yönetilmesinde önemli bir işlev üstlendikleri anlaşılmaktadır.

___

 • ACT. Australian Capital Territory. (2019). Referral Processes For The Support Of Vulnerable Children Report No. 7/2019. https://www.audit.act.gov.au/__data/assets/pdf_file/0006/1380192/Report-No.-7-of-2019-Referral-processes-for-the-support-of-vulnerable-children-website-version.pdf.
 • Aktaş, A.M. (2007). Aile İçi Şiddet. Doğu Batı Düşünce Dergisi, 43, 151-161.
 • ANAO. Australian National Audit Office. (2019). Coordination and Targeting of Domestic Violence Funding and Actions. https://www.anao.gov.au/work/performance-audit/coordination-and-targeting-domestic-violence-funding-and-actions.
 • Carswell, S., Paulin, J., Kaiwai, H. ve Donovan,E.(2020). Experiences of the family violence system in Aotearoa: An overview of research 2010 – early 2020. https://oag.parliament.nz/2021/literature-review/carswell-report/docs/carswell-report.pdf
 • CSBB. Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı. (2019). 100. Yıl Türkiye Planı-On Birinci Kalkınma Planı/2019-2023). https://www.sbb.gov.tr/wp-content/uploads/2022/07/On_Birinci_Kalkinma_Plani-2019-2023.pdf,
 • DİB. Diyanet İşleri Başkanlığı. (2015). Sunuş. Erul,B. (Ed.), Şiddet Karşısında İslam (2. Basım, ss.13-29). Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları.
 • GAO. Government Accountability Office. (2020). Domestic Violence- Improved Data Needed to Identify the Prevalence of Brain Injuries Among Victims. https://www.gao.gov/assets/gao-20-534.pdf.
 • INTOSAI 100. (2022). Kamu Sektörü Denetiminin Temel Prensipleri. https://www.sayistay.gov.tr/files/1050_ISSAI%20100-TR.pdf
 • INTOSAI-P INTOSAI 12. (2022). Yüksek Denetim Kurumlarının Değer ve Faydaları -Vatandaşların Yaşamında Fark Yaratma. https://www.sayistay.gov.tr/files/2136_INTOSAI-P-12YuksekDenetimKurumlarininDegerFaydalari.pdf
 • OAGWA. Office of the Auditor General for Western Australia. (2021). Department of Communities’ Administration of Family and Domestic Violence Support Services. https://audit.wa.gov.au/wp-content/uploads/2021/03/Report-17_Department-of-Communities-Administration-of-Family-and-Domestic-Violence-Support-Services.pdf
 • Kılıç, M. (2015). Yasal Koruma ve Güvence Sistemleri Açısından Şiddetin Hukuksal Çerçevesi. Şiddet Karşısında İslam (2. Basım, ss.385-419). Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları.
 • Mavili, A. (2021). Aile İçi Şiddet-Kadının ve Çocuğun Korunması (4.Baskı). Elma Yayınevi
 • NAO. National Audit Office, (2016). Department for Education- Children in Need of Help or Protection. https://www.nao.org.uk/wp-content/uploads/2016/10/Children-in-need-of-help-protection.pdf
 • NAOM. National Audit Office of Malta. (2015). Performance Audit Tackling Domestic Violence. https://nao.gov.mt/en/recent-publications
 • OAGNZ. Office of the Auditor-General of New Zealand. (2021). Our Summary. https://oag.parliament.nz/2021/literature-review/our-summary.htm
 • OCAGI. Office of the Comptroller and Auditor General of India. (2022). Report Of The Comptroller And Auditor General Of India On Performance Audit Of Prevention, Protection And Redressal Of Crime Against Women In Rajasthan. https://cag.gov.in/uploads/download_audit_report/2022/1.%20Standalone%20Report%20Crime%20Against%20Women-English%20Complete%20Report-0632c3337056ae5.56767076.pdf
 • QAO, Queensland Audit Office. (2022). Keeping People Safe From Domestic And Family Violence Report 5: 2022–23. https://www.qao.qld.gov.au/sites/default/files/2022-11/Keeping%20people%20safe%20from%20domestic%20and%20family%20violence%20%28Report%205_2022%E2%80%9323%29_0.pdf
 • Rigsrevisionen. (2014). Extract From The Report To The Public Accounts Committee On Women’s Shelters. https://uk.rigsrevisionen.dk/Media/D/F/8-2013.pdf
 • TDK, Türk Dil Kurumu. (2022), Şiddet. https://sozluk.gov.tr/
 • Türer, C. (2015). Şiddetin Neliği ve Kavramsal Çerçevesi. Erul,B. (Ed.), Şiddet Karşısında İslam (2. Basım, ss.13-29). Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları.
 • WHO, World Health Organization, (2002). World report on violence and health. Krug, E.G., Dahlberg, L.L., Mercy, J.A., Zwi, A.B., Lozano,R. (Ed.), https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/42495/9241545615_eng.pdf?sequence=1&isAllowed=y,%20s.5
 • UN, United Nations, (2022). What Is Domestic Abuse? https://www.un.org/en/coronavirus/what-is-domestic-abuse
 • Walby, S. (2004). The Cost of Domestic Violence. https://eprints.lancs.ac.uk/id/eprint/55255/1/cost_of_dv_report_sept04.pdf

___

APA Uzun, Y. (2023). ULUSLARARASI YÜKSEK DENETİM KURUMLARININ AİLE İÇİ ŞİDDETLE MÜCADELENİN YÖNETİLMESİ ODAKLI DENETİM UYGULAMALARI . Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi , 2 (46) , 156-185 .