VERGİ HATALARININ MÜKELLEF VE İDARE AÇISINDAN SONUÇLARI VE BU SONUÇLARI SAPTAMAYA YÖNELİK YAPILAN BİR ARAŞTIRMA

Vergilendirme sürecinde gerek vergi mükellefleri tarafından gerekse vergi idaresi tarafından hata yapılması mümkündür. Vergi hataları vergi idaresinin vergiyi doğru miktarda tahsiline engel teşkil ederken, mükellefler açısından zaman, emek ve para kaybına yol açmaktadır. Vergi hataları hem vergi idaresi hem de mükellef açısından çeşitli sonuçlar doğurmaktadır. Bu çalışmada vergi ilişkisinin tarafları olan vergi mükelleflerini temsilen muhasebe meslek mensuplarının ve vergi idaresi personelinin vergi hataları ve vergi uygulamalarına ilişkin görüşlerini ortaya koymak amacıyla İzmir ili örnekleminde yapılan anket çalışmasının sonuçları analiz edilmiştir

Vergi Hatalarının Mükellef ve İdare Açısından Sonuçları ve Bu Sonuçları Saptamaya Yönelik Yapılan Bir Araştırma

Keywords:

-,

___

 • 1. AUTHENTICATED US GOVERNMENT INFORMATION (2003), Treasury, Postal Service, and General Government Appropriations Bill 2003, House of Representatives 107th Congress 2nd Session Repor 107–575.
 • 2. CARLEY, Kathleen M., Dawn ROBERTSON, Michael MARTIN, JuSung LEE, Jesse St. CHARLES ve Brian HIRSHMAN (2010), Predicting Intentional and Inadvertent Non-compliance, IRS Research Conference, Washington, DC, June 29-30.
 • 3. DABNER, Justin (2008), “Partners or Combatants: A Comment on The Australian Tax Office’s View of Its Relationship With the Tax Advising Profession”, Journal of the Australasian Tax Teachers Association, 3(1),s. 76- 94.
 • 4. DOUGHERTY, Paul (2010), “Make No Mistake”, Best’s Review, June.
 • 5. ERDEM, Tahir (2005), “Hatalı Beyanın Sonuçları”, Vergi Sorunları Dergisi, Sayı: 196, Ocak.
 • 6. GENERAL ACCOUNTING OFFICE (GAO) (2011), “Tax Gap Complexity and Taxpayer Compliance”, GAO-11-747T, http://www.gao.gov, 28.08.2011.
 • 7. International Accounting Standard 8 Accounting Policies, Changes in Accounting Estimates and Errors (2009).
 • 8. INTERNATIONAL REVENUE SERVICE (IRS) (2010), 2010 Annual Report To Congress, Taxpayer Advocate Service, Volume One, Aralık.
 • 9. KARAKOÇ, Yusuf (2007), Vergi Sorunlarının/ Uyuşmazlıklarının Çözüm Yolları, Yetkin Yayınları, Ankara. 10. KARYAĞDI, Nazmi (2001), Toplam Kalite Yönetimi ve Türk Vergi İdaresi, Ankara Sanayi Odası Yayın No: 51.
 • 11. KIZILOT, Şükrü ve Zuhal Kızılot (2010), Vergi İhtilafları ve Çözüm Yolları, Güncellenmiş 18. Baskı, Yaklaşım Yayıncılık, Ankara.
 • 12. MOLEX (2006), United States Securities and Exchange Commission, Washington, D.C. 20549, Form 10-K, “Annual Report Pursuant To Sectıon 13 Or 15(D) Of The Securities Exchange Act of 1934, 0-7491”, http://www.wikinvest.com/stock/ Molex_(MOLX)/ Filing/10- K/2006/Molex_ Fy2006_10-K/D264151, 12.09.2011.
 • 13. NATIONAL AUDIT OFFICE (NAO)(2007), “Helping Individuals Understand and Complete Their Tax Forms”, HM Revenue & Customs, Report By The Comptroller and Auditor General, HC 452 Session, www.tso.co.uk/bookshop, 12.03.2010.
 • 14. ÖNER, Erdoğan (2005), Amerika Birleşik Devletleri Federal Vergi İdaresi: IRS (Internal Revenue Service) Kuruluşu, Görevleri ve Yeniden Yapılanması, T.C. Maliye Bakanlığı Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı Yayın No: 2005/ 366, Ankara.
 • 15. SKAT (Danish Tax and Customs Administration) (2009), “Compliance with tax rules by private individuals in Denmark Tax year 2006”, Ağustos, http://www.skat.dk/getFile.aspx?Id=76359 10.08.2011.
 • 16. STASON, E. Blythe (1930), “Judical Review of Tax Errors: Effect of Failure to Resort to Administrative Remedies”, Michigan Law Review, Sayı: 28, No: 6, Nisan.
 • 17. SWEDISH TAX AGENCY (2005), Taxes In Sweden 2005 (An English Summary of Tax Statistical Yearbook of Sweden), 3. Baskı.
 • 18. TEKİN, Fazıl ve Ali Çelikkaya (2007), Gözden geçirilmiş genişletilmiş 2.Bası, Seçkin Yayıncılık, Ankara.
 • 19. TUNÇER, Mehmet (2005), “Vergi Yardımcılarının Vergi Uyumuna Etkisi”, Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 7(1), s. 217-228.
 • 20. TÜRK DİL KURUMU (2011), www.tdk.gov.tr, 12.07.2011.
 • 21. YERELİ, Ayşe Necef (2008), “Tarhiyat Öncesi ve Sonrası Uzlaşma Süreçlerinin Muhasebeleştirilmesi ve Uzlaşma Komisyonlarının Faaliyetlerinin Değerlendirilmesi”, Ege Akademik Bakış, 8 (2), s. 823-842.

___

APA Biniş,  . A. (2012). VERGİ HATALARININ MÜKELLEF VE İDARE AÇISINDAN SONUÇLARI VE BU SONUÇLARI SAPTAMAYA YÖNELİK YAPILAN BİR ARAŞTIRMA . Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi , 17 (2) , 485-508 .