ULUSLARARASI GÖREVLER İÇİN YÖNETİCİ SEÇİMİNDE VE PERFORMANS DEĞERLEMESİNDE YETKİNLİKLERİN KULLANIMI: PERFETTİ VAN MELLE GIDA SAN.TİC.A.Ş. ÖRNEĞİ

Bu çalışmada uluslararası görevlendirilecek yöneticilerde (expatriate) bulunması gereken yetkinlikler, ilgili literatür çerçevesinde incelendikten sonra, yetkinliklerin uluslararası görevlendirmelerdeki yönetici seçimi ve performans değerleme süreçlerinde ne ölçüde kullanıldığını belirlemeye katkıda bulunmak amacıyla, uluslararası bir firma örneğini konu alan bir araştırma yapılmıştır. Araştırma kapsamında, Türkiye’de 23 yıldır faaliyet gösteren bir İtalyan şirketinin Türkiye’de görevlendirilmiş 5 üst düzey yöneticisi ve şirket’in İtalya merkez ofisindeki 3 İKY üst düzey yöneticisi yer almaktadır. Araştırmanın verileri yüz yüze anket uygulaması, doküman incelemesi, derinlemesine görüşme ve gözlem yoluyla elde edilmiştir. Verilerin analizinde frekans dağılımları ve İlişkili Ölçümler İçin Wilcoxon İşaretli Sıralar Testi uygulanmıştır. Elde edilen bulgular araştırma biriminde öngörülen yetkinliklere verilen önemin genel olarak oldukça yüksek düzeyde olduğunu, ancak söz konusu yetkinliklerin uluslararası görevler için yönetici seçiminde ve görevlendirilen yöneticilerin performans değerleme süreçlerinde yüksek derecede kullanılmadığını göstermiştir

Uluslararası Görevler İçin Yönetici Seçiminde ve Performans Değerlemesinde Yetkinliklerin Kullanımı: Perfetti Van Melle Gıda San.Tic.A.Ş. Örneği

Keywords:

-,

___

 • 1. ADEKOLA, A. (2007) Global Business Management: A Cross-Cultural Perspective, GBR: Ashgate Publishing, Abingdon, Oxon.
 • 2. ALİ, A. J. ve CAMP, R. C. (1996) “Global Managers: Qualities for Effective Competition”, International Journal of Manpower, Vol. 17, No. (6/7), s. 5-8.
 • 3. AVRIL B.A. ve MAGNINI P.V. (2007) “A Holistic Approach to Expatriate Success”, International Journal of Contemporary Hospitality Management, Vol. 19, No. 1, s. 53-64.
 • 4. BOYATZIS, E. R. (2007) “Competencies in the 21st Century”, Journal of Management Development, Vol. 27, No. 1, s. 5-12.
 • 5. BOYAZIS, E. R. (1982) The Competent Manager, A Model for Effective Performance, John Wiley&Sons, Inc. New York.
 • 6. BÜYÜKÖZTÜRK, Ş. (2002), Sosyal Bilimler İçin Veri Analizi ElKitabı, Pegem Yayıncılık, Ankara.
 • 7. DREYFUS, R. C. (2008) “Identifying Competencies that Predict Effectiveness of R&D Managers”, Journal of Management Development, Vol. 27, No. 1, s. 76-91.
 • 8. DUBOIS, D.D. ve Rothwell, W.J. (2004) Competency-Based Human Resource Management, Davies-Black Publishing, USA.
 • 9. FISH, A. ve WOOD, J. (1994) “Integrating Expatriate Careers with International Business Activity, Strategies and Procedures”, The International Journal of Career Management, Vol. 6, No. 1, s. 3-13.
 • 10. FOLDES, H.J., ÖNES, S.D.VE SİNANGİL, K. H. (2006) “Neither Here, Nor There: Impression Management Does Not Predict Expatriate Adjustment and Job Performance”, Journal of Psychology Science, Vol. 48, s. 357-368.
 • 11. GABEL, S.R., DOLAN, L.S. ve CERDIN, L.Jean (2005) “Emotional Intelligence as Predictor of Cultural Adjustment for Success in Global Assignmnets”, Journal of Career Development International, Vol. 10, No. 5, s. 375-39
 • 12. HARRIS, H. ve KUMRA S. (2000) “International Manager Development–Cross Cultural Training in Highly Diverse Environments”, Journal of Management Development, Vol. 19, No.7, s. 602-614.
 • 13. HARZING, A. ve CHRISTENSEN C.(2004) “Expatriate Failure: Time to Abonden the Concept”, Journal of Career Development International, Vol. 9, No. 7, s. 616-626.
 • 14. HOPKINS, M. M. ve BILIMORIA, D. (2008) “Social and Emotional Competencies Predicting Success for Male and Female Executives, Journal of Management Development, Vol. 27, No. 1, s. 13-35.
 • 15. HURN, J.B.(2006), “The Selection of International Business Managers: Part 1”, Journal of Industrial and Commercial Training, Vol. 38, No. 6, s. 279-286.
 • 16. JORDAN, J. ve CARTWRIGHT, S. (1998) “Selecting Expatriate Managers: Key Traits and Competencies”, Leadership and Organization Development Journal, Vol. 19, No. 2, s. 89-96.
 • 17. LUCIA, A.D. ve LEPSINGER, R. (1999) The Art and Science of Competency Models, John Wiley&Sons, USA.
 • 18. http://www.perfettivanmelle.com.tr/aboutus_history.html
 • 19. YAVAS, U. ve BODUR, M. (1999) “Correlates of Adjustment: A Study of Expatriate Managers in an Emerging Country”, Journal of Management Decision, Vol.37, No. 3, s. 267-278.

___

APA Özutku,  . D. & Algur, O. (2012). ULUSLARARASI GÖREVLER İÇİN YÖNETİCİ SEÇİMİNDE VE PERFORMANS DEĞERLEMESİNDE YETKİNLİKLERİN KULLANIMI: PERFETTİ VAN MELLE GIDA SAN.TİC.A.Ş. ÖRNEĞİ . Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi , 17 (3) , 53-73 .
Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi
 • ISSN: 1301-0603
 • Yayın Aralığı: Yılda Yılda 4 Sayı
 • Yayıncı: Süleyman Demirel Üniversitesi