ÇAĞDAŞ TÜRK DİASPORA POLİTİKASININ ANALİZİ

Bu çalışma, Türkiye Cumhuriyeti’nin diaspora politikasını analiz etmeye yöneliktir. Türkiye, nüfusunun önemli bir kısmı yurt dışında yaşayan bir ülkedir. Bu itibarla makalede Türkiye’nin, yurtdışında yaşayan Türklere ilişkin politik konumlanması, tarihsel gelişimi içinde ele alınmaktadır. Bu çerçevede, Türkiye’nin diaspora yaklaşımı, uluslararası ilişkilerdeki günümüz diaspora uygulamalarından hareketle, mukayeseli olarak yeniden değerlendirilmektedir. Belirtmek gerekir ki, Türkiye’nin diaspora konusuna ilişkin tutumu, klasik diaspora yaklaşımından hem teorik hem de pratik olarak farklıdır ve çoklu bir organizasyonel yapıyı içermektedir. Odak noktasında daha ziyade Batı ülkelerinde ve bilhassa Avrupa’da yaşayan Türklerin bulunduğu Türk diaspora politikası, dış politikada kazanılan ivmeye paralel olarak son dönemde yeni bir gelişim seyrine erişmiştir. Bu kapsamda makalede, Türk diaspora politikası için daha kapsamlı bir çerçeve sunulmakta ve bu doğrultuda atılabilecek bazı somut adımlar ile gelecek projeleri üzerinde odaklanılmaktadır.

Reevaluating Contemporary "Diaspora Policy" of Turkey

The paper analyses the diaspora policy of Turkish Republic. The country has an important number of its citizens living out of its borders. Our paper reconsiders diaspora policies in contemporary politics and international relations and compares to Turkish position regarding Turks abroad. We remark that, Turkish stance to diaspora is much different from classical diaspora approach both theoretically and practically including a complex organizational structure. Turkish diaspora policy nevertheless is the policy towards Turks living in Western countries and in Europe in particular. Therefore, we make several proposals regarding policy and future projects concerning Turks living abroad

___

  • YTB (Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı), (2012),
  • http://www.ytb.gov.tr/index.php/tr/anasayfa/1-manet/405-basbakan
  • yardimcizi-bozdag-birlikte-harekket-etmeli, 30.11.2012.

___

APA Akçay,  . A. & Alımukhamedov, A. (2013). ÇAĞDAŞ TÜRK DİASPORA POLİTİKASININ ANALİZİ . Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi , 18 (1) , 103-115 .
Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi
  • ISSN: 1301-0603
  • Yayın Aralığı: Yılda Yılda 4 Sayı
  • Yayıncı: Süleyman Demirel Üniversitesi

46.8b623

Sayıdaki Diğer Makaleler

TÜRKİYE’DE BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SİSTEMİ VE 6360 SAYILI YASA İLE BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SİSTEMİNDE MEYDANA GELEN DEĞİŞİMLER: VAN ÖRNEĞİ

  Yrd.Doç.Dr.Ferit İZCİ, Yrd.doç.dr.menaf TURAN

KONAKLAMA İŞLETMELERİNDE YEŞİL PAZARLAMA UYGULAMALARI: IBIS OTEL ÖRNEĞİ

  Yrd.Doç.Dr.Lütfi ATAY, S.Emre DİLEK

İLÇELER İÇİN “OPTİMAL ÖLÇEK” BELİRLEME SORUNU: İLÇE KURULUŞUNDA YASAMA SÜRECİ ÜZERİNDE BİR İNCELEME

  Dr.Adnan ÇİMEN

İNTERNETİN İŞLETME FONKSİYONLARINDA KULLANILMASININ YÖNETSEL ETKİNLİĞE ETKİSİNİN YAPISAL EŞİTLİK MODELİYLE ARAŞTIRILMASI

Yrd.doç.dr.hürriyet BİLGE, Öğr.Gör.Murat KUŞLU, Yrd.Doç.Dr.Vedat BAL

TFRS 11 KAPSAMINDA MÜŞTEREK ANLAŞMALARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE MUHASEBELEŞTİRİLMESİ

  Yrd.doç.dr.sibel KARĞIN

KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK VE FİRMA PERFORMANSI

  Arş.Gör.Ajar ALPARSLAN, Yrd.Doç.Dr.Mehmet AYGÜN

ÖRGÜTSEL FAKTÖRLERİN KURUMSAL KAYNAK PLANLAMASI VE ÖRGÜTSEL PERFORMANS ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: İMKB ŞİRKETLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

  Prof.dr.serkan BAYRAKTAROĞLU, Yrd.Doç.Dr.Metin ULUKÖY

ÇAĞDAŞ TÜRK DİASPORA POLİTİKASININ ANALİZİ

  Asst.prof.engin AKÇAY, Asst.prof.farkhad ALIMUKHAMEDOV

YEREL ÖZERKLİK AÇISINDAN 5393 SAYILI BELEDİYE KANUNU’NUN GENEL BİR DEĞERLENDİRİLMESİ

  Doç.dr.abdullah ÇELİK

POZİTİF ÖRGÜTSEL DAVRANIŞIN ÖRGÜTSEL SİNİZM ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ: KAYSERİ İLİNDEKİ İMALAT SANAYİ İŞLETMELERİNDE BİR UYGULAMA

  Yrd.Doç.Dr.Korhan KARACAOĞLU, Arş.Gör.Fatma İNCE