ULUSAL VE ULUSLARARASI MEVZUAT ÇERÇEVESİNDE ÜLKEMİZDEKİ SURİYE’Lİ SIĞINMACILARIN HUKUKİ DURUMU

1951 tarihli Mültecilerin Hukuki Durumuna Dair Birleşmiş Milletler Cenevre Sözleşmesi’ne göre sığınmacı “Vatandaşı olduğu devletin ülkesinde meydana gelen olaylar sonucunda ve ırkı, dini, tabiiyeti, belli bir toplumsal gruba mensubiyeti veya siyasi düşünceleri yüzünden, zulme uğrayacağından haklı sebeplerle korktuğu için vatandaşı olduğu ülkenin dışında bulunan ve bu ülkenin korumasından yararlanamayan, ya da söz konusu korku nedeniyle, yararlanmak istemeyen yahut tabiiyeti yoksa ve bu tür olaylar sonucu önceden yaşadığı ikamet ülkesinin dışında bulunan, oraya dönemeyen veya söz konusu korku nedeniyle dönmek istemeyen her şahıs” olarak kabul edilmektedir. Ancak uygulamada ya devletlerin getirdiği çekinceler veya ulusal düzenlemeler sebebiyle kavram kargaşası olduğu ve buna bağlı olarak sığınmacıların hukuki statüsünde belirsizlik doğduğu açıktır. Bu nedenle ulusal ve uluslararası düzenlemeler bağlamında Suriye’den gelip ülkemize sığınmış kişilerin hukuki statüsünün tartışılması gerekmektedir. Sığınmacıların hukuki statüsüne ilişkin en önemli uluslararası düzenlemeler, Mültecilerin Hukuki Durumuna Dair 1951 tarihli Birleşmiş Milletler Cenevre Sözleşmesi ve Mültecilerin Hukuki Statüsüne Dair1967 tarihli Protokol’dür. Diğer yandan devletler sığınmacılarla ilgili ulusal düzenlemeler yapmaktadır. Bu kapsamda ülkemizde de 04.04.2013 tarih ve 6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu (YUKK) kabul edilmiş ve 11.04.2013 tarih ve 28615 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır. Bu Kanun sığınmacıların ülkemizdeki hukuki durumunu düzenlemiş, şartlı mülteci, ikincil koruma ve geçici koruma gibi yeni uluslararası koruma statüleri ihdas etmiştir. Bu bakımdan kavram kargaşasının da önüne geçmeye çalışmıştır. Çalışmamızda bu kanun ve diğer uluslararası düzenlemeler bağlamında ülkemizdeki Suriyeli sığınmacılar sığınmacıların hukuki statüsü ele alınacaktır.

THE LEGAL STATUS OF SYRIAN ASYLUM SEEKERS IN THE FRAME OF NATIONAL AND INTERNATIONAL REGULATIONS IN TURKEY

In the 1951 UN Geneva Convention Relating to the Status of Refugees, asylum seekers is recognized: “Any person who is the citizens of its state’s territory as a result of events occurring and owing to well-founded fear of being persecuted for reasons of race, religion, natioanality, membership of particular group or poltical opinion, is outside the country of his natioanality and is unable or owing to such fear, is unwilling to avail himself of the protection of that country; or who, not having a nationality and being outside the country of his former habitual residence as a result of such events, is unable or, owing to such fear, is unwilling to return to it.” However, there is confusion of concepts due to states reservations and national regulations in practice. Consequently, there is uncertainty about the legal status of asylum seekers. Therefore the legal status of asylum seekers who have come to our country from Syria should be discussed in the context of national and international regulations. The most important international regulations concerning the legal status of asylum seekers are 1951 UN Geneva Convention Relating to the Status of Refugees and 1967 Protokol Relating the Legal Status of Refugees. On the other hand states operate domestic legislation on asylum seekers. In this context, our country No. 6458 dated 04.04.2013 Foreigners and International Protection Act was adopted and was published in the Official Gazette No. 28615 dated 11.04.2013. The Act regulates the legal status of refugees and new international protection status which are conditional refugees, subsidiary protection and temporary protection. In this regard it has tried to prevent confusion of concept. In this work, it will be discussed the legal status of Syrian asylum seekers in Turkey in the context of this Act and the other international regulations

Kaynak Göster

Bibtex @ { sduhfd245781, journal = {Süleyman Demirel Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi}, issn = {2146-7129}, address = {SDÜ Hukuk Fakültesi Doğu Kampüsü Çünür}, publisher = {Süleyman Demirel Üniversitesi}, year = {2016}, volume = {4}, pages = {27 - 69}, doi = {}, title = {ULUSAL VE ULUSLARARASI MEVZUAT ÇERÇEVESİNDE ÜLKEMİZDEKİ SURİYE’Lİ SIĞINMACILARIN HUKUKİ DURUMU}, key = {cite}, author = {Dost, Süleyman} }
APA Dost, S . (2016). ULUSAL VE ULUSLARARASI MEVZUAT ÇERÇEVESİNDE ÜLKEMİZDEKİ SURİYE’Lİ SIĞINMACILARIN HUKUKİ DURUMU . Süleyman Demirel Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi , 4 (1) , 27-69 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/sduhfd/issue/22974/245781
MLA Dost, S . "ULUSAL VE ULUSLARARASI MEVZUAT ÇERÇEVESİNDE ÜLKEMİZDEKİ SURİYE’Lİ SIĞINMACILARIN HUKUKİ DURUMU" . Süleyman Demirel Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi 4 (2016 ): 27-69 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/sduhfd/issue/22974/245781>
Chicago Dost, S . "ULUSAL VE ULUSLARARASI MEVZUAT ÇERÇEVESİNDE ÜLKEMİZDEKİ SURİYE’Lİ SIĞINMACILARIN HUKUKİ DURUMU". Süleyman Demirel Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi 4 (2016 ): 27-69
RIS TY - JOUR T1 - ULUSAL VE ULUSLARARASI MEVZUAT ÇERÇEVESİNDE ÜLKEMİZDEKİ SURİYE’Lİ SIĞINMACILARIN HUKUKİ DURUMU AU - Süleyman Dost Y1 - 2016 PY - 2016 N1 - DO - T2 - Süleyman Demirel Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 27 EP - 69 VL - 4 IS - 1 SN - 2146-7129- M3 - UR - Y2 - 2021 ER -
EndNote %0 Süleyman Demirel Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi ULUSAL VE ULUSLARARASI MEVZUAT ÇERÇEVESİNDE ÜLKEMİZDEKİ SURİYE’Lİ SIĞINMACILARIN HUKUKİ DURUMU %A Süleyman Dost %T ULUSAL VE ULUSLARARASI MEVZUAT ÇERÇEVESİNDE ÜLKEMİZDEKİ SURİYE’Lİ SIĞINMACILARIN HUKUKİ DURUMU %D 2016 %J Süleyman Demirel Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi %P 2146-7129- %V 4 %N 1 %R %U
ISNAD Dost, Süleyman . "ULUSAL VE ULUSLARARASI MEVZUAT ÇERÇEVESİNDE ÜLKEMİZDEKİ SURİYE’Lİ SIĞINMACILARIN HUKUKİ DURUMU". Süleyman Demirel Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi 4 / 1 (Ağustos 2016): 27-69 .
AMA Dost S . ULUSAL VE ULUSLARARASI MEVZUAT ÇERÇEVESİNDE ÜLKEMİZDEKİ SURİYE’Lİ SIĞINMACILARIN HUKUKİ DURUMU. sduhfd. 2016; 4(1): 27-69.
Vancouver Dost S . ULUSAL VE ULUSLARARASI MEVZUAT ÇERÇEVESİNDE ÜLKEMİZDEKİ SURİYE’Lİ SIĞINMACILARIN HUKUKİ DURUMU. Süleyman Demirel Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi. 2016; 4(1): 27-69.
IEEE S. Dost , "ULUSAL VE ULUSLARARASI MEVZUAT ÇERÇEVESİNDE ÜLKEMİZDEKİ SURİYE’Lİ SIĞINMACILARIN HUKUKİ DURUMU", Süleyman Demirel Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, c. 4, sayı. 1, ss. 27-69, Ağu. 2016