Süleyman DOST

ULUSAL VE ULUSLARARASI MEVZUAT ÇERÇEVESİNDE ÜLKEMİZDEKİ SURİYE’Lİ SIĞINMACILARIN HUKUKİ DURUMU

THE LEGAL STATUS OF SYRIAN ASYLUM SEEKERS IN THE FRAME OF NATIONAL AND INTERNATIONAL REGULATIONS IN TURKEY

Süleyman Demirel Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi

2014 - Cilt: 4 - Sayı: 1

27 - 69

Refugee, Asylum seekers, Aliens, International Protection, Genova, Convention

9 16