ULAŞIM ARAÇLARINA VE SABİT PLATFORMLARA KARŞI SUÇLAR

Türk Ceza Kanununun 223. maddesinde “Ulaşım Araçlarının Kaçırılması veya Alıkonulması” suçu düzenlenmiştir. Ulaşım araçlarının kaçırılması ve alıkonulması suçu ile ulaşım güvenliği ve seyahat özgürlüğü korunmak istenmiştir. Kıt’a sahanlığı veya münhasır ekonomik bölgedeki sabit platformların işgali suçu ile ise devletin hakimiyet yetkisi korunmak istenmiştir. Ulaşım araçları açısından kanun koyucu bir sınırlama getirmemiştir. Her iki suç tipi açısından da failin herhangi bir hukuka uygunluk nedeni kapsamında hareket etmemesi gerekmektedir. Çalışmamızda bu iki suç tipi unsurlarıyla birlikte ele alınmış, suçların nitelikleri değerlendirilmeye çalışılmıştır

OFFENSES AGAINST TRANSPORTATION VEHICLES OR STATIONARY PLATFORMS

“Stealing and confiscation of transportation vehicles” crime is regulated in Article 223 of Turkish Penal Code. “Stealing and confiscation of transportation vehicles” crime’s aim protect to transportation safety and freedom of travel. “Occupation of Territorial land or stationary platform in specific industrial zones” crime’s aim protect to the dominance of the state authority. Means of transport is not limitated by the legislator. The perpetrator’s act should be unlawfully for both of these crimes. In this study these crimes are discussed with elements, the nature of these crimes are assessed

Kaynakça

AKSAR, Yusuf, Teoride ve Uygulamada Uluslararası Hukuk II, 2. Baskı, Ankara

AKSOY İPEKÇİOĞLU, Pervin, “Türk Ceza Kanunu’nda Bileşik Suç”, AÜHFD, S.61(1), Y.2012

ANLAR GÜNEŞ, Şule, “Birleşmiş Milletler Deniz Hukuku Sözleşmesi ve Deniz Çevresinin Korunması”, AÜHFD, Y.2007, C.56, S.2.

ARSLAN, Çetin-AZİZAĞAOĞLU, Bahattin, Yeni Türk Ceza Kanunu Şerhi, Ankara 2004

ARTUK, Mehmet Emin-GÖKCEN, Ahmet-YENİDÜNYA, Ahmet Caner, Ceza Hukuku Genel Hükümler, Ankara 2012

BAYRAKTAR, Köksal, “Uçak Kaçırma Suçu”, İÜHFM, C.37, S.1-4, Y.1971

BOZKURT, Enver, “Uluslararası Hukuk Bakımından Münhasır Ekonomik Bölge Kavramının Ortaya Çıkışı”,

http://www.usak.org.tr/dosyalar/dergi/

gTRSM90Z9fhDXPP ex84rvBFUuM2kXu.pdf, Ziyaret tarihi:05.03.2014.

CANCA, Hakan Selim, Denizde İşlenen Suçlar, Doktora Tezi, İstanbul 2011

EREM, Faruk-KEYMAN Selahattin, “Uçak Kaçırma Suçları”, AÜHFD, C.27

EROL, Haydar, Türk Ceza Kanunu Gerekçeli ve Açıklamalı, 3. Cilt, Yer belirtilmemiş, 2010 Platformlara Karşı Suçlar”, Ankara Barosu Dergisi, 2011/1

HAKERİ, Hakan, Ceza Hukuku Genel Hükümler, 17. Baskı, Ankara 2014

KANBUR, Mehmet Nihat, “Devletlerin Egemenlik Yetkisine Etkisi Bakımından Uluslararası Ceza Mahkemesi” e-akademi Hukuk, Ekonomi ve Siyasal Bilimler Aylık İnternet Dergisi, Sayı: 122, Nisan 2012, http://www.e- akademi.org/makaleler/mnkambur-3.pdf Ziyaret tarihi: 28.08.2015

KOCA, Mahmut-ÜZÜLMEZ, İlhan, Türk Ceza Hukuku Genel Hükümler, Ankara 2013

KOCA, Mahmut-ÜZÜLMEZ, İlhan, Türk Ceza Hukuku Özel Hükümler, Ankara 2013

KURAN, Selami, Uluslararası Deniz Hukuku, İstanbul 2009

KÜÇÜKTAŞDEMİR, Özgür, Ceza Hukukunda Maddi ve Manevi Cebir, Yüksek Lisans Tezi, Ankara 2011

ÖZBEK, Veli Özer-KANBUR, Mehmet Nihat-DOĞAN, Koray-BACAKSIZ, Pınar- TEPE, İlker, Türk Ceza Hukuku Genel Hükümler, Ankara 2012

ÖZBEK, Veli Özer-KANBUR, Mehmet Nihat-DOĞAN, Koray-BACAKSIZ, Pınar- TEPE, İlker, Türk Ceza Hukuku Özel Hükümler, Ankara 2014.( ÖZBEK- KANBUR-DOĞAN-BACAKSIZ-TEPE, Özel)

ÖZGENÇ, İzzet, Türk Ceza Hukuku Genel Hükümler, Ankara 2014

PARLAR, Ali-HATİPOĞLU, Muzaffer, Asliye Ceza Davaları, 2. Baskı, Ankara

PAZARCI, Hüseyin, Uluslararası Hukuk, 9. Bası, Ankara 2010

TEZCAN, Durmuş-ERDEM, Mustafa Ruhan-ÖNOK, R. Murat, Teorik ve Pratik Ceza Özel Hukuku, 9. Baskı, Ankara 2013

TOPSOY, Fevzi, “Münhasır Ekonomik Bölgede Yürütülen Yabancı Askeri Faaliyetlerin Hukuki Niteliği”, GÜHFD, Y.2012, C.16, S.3

ÜZÜLMEZ, İlhan, Yeni Türk Ceza Kanunu’nun Hürriyete Karşı İşlenen Suçlar Sistemi Çerçevesinde Tehdit, Şantaj ve Cebir Kullanma Suçları, Ankara 2007

Kaynak Göster

Bibtex @ { sduhfd245768, journal = {Süleyman Demirel Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi}, issn = {2146-7129}, address = {SDÜ Hukuk Fakültesi Doğu Kampüsü Çünür}, publisher = {Süleyman Demirel Üniversitesi}, year = {2016}, volume = {5}, pages = {79 - 115}, doi = {}, title = {ULAŞIM ARAÇLARINA VE SABİT PLATFORMLARA KARŞI SUÇLAR}, key = {cite}, author = {Aydın, Murat} }
APA Aydın, M . (2016). ULAŞIM ARAÇLARINA VE SABİT PLATFORMLARA KARŞI SUÇLAR . Süleyman Demirel Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi , 5 (1) , 79-115 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/sduhfd/issue/22971/245768
MLA Aydın, M . "ULAŞIM ARAÇLARINA VE SABİT PLATFORMLARA KARŞI SUÇLAR" . Süleyman Demirel Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi 5 (2016 ): 79-115 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/sduhfd/issue/22971/245768>
Chicago Aydın, M . "ULAŞIM ARAÇLARINA VE SABİT PLATFORMLARA KARŞI SUÇLAR". Süleyman Demirel Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi 5 (2016 ): 79-115
RIS TY - JOUR T1 - ULAŞIM ARAÇLARINA VE SABİT PLATFORMLARA KARŞI SUÇLAR AU - Murat Aydın Y1 - 2016 PY - 2016 N1 - DO - T2 - Süleyman Demirel Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 79 EP - 115 VL - 5 IS - 1 SN - 2146-7129- M3 - UR - Y2 - 2021 ER -
EndNote %0 Süleyman Demirel Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi ULAŞIM ARAÇLARINA VE SABİT PLATFORMLARA KARŞI SUÇLAR %A Murat Aydın %T ULAŞIM ARAÇLARINA VE SABİT PLATFORMLARA KARŞI SUÇLAR %D 2016 %J Süleyman Demirel Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi %P 2146-7129- %V 5 %N 1 %R %U
ISNAD Aydın, Murat . "ULAŞIM ARAÇLARINA VE SABİT PLATFORMLARA KARŞI SUÇLAR". Süleyman Demirel Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi 5 / 1 (Ağustos 2016): 79-115 .
AMA Aydın M . ULAŞIM ARAÇLARINA VE SABİT PLATFORMLARA KARŞI SUÇLAR. sduhfd. 2016; 5(1): 79-115.
Vancouver Aydın M . ULAŞIM ARAÇLARINA VE SABİT PLATFORMLARA KARŞI SUÇLAR. Süleyman Demirel Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi. 2016; 5(1): 79-115.
IEEE M. Aydın , "ULAŞIM ARAÇLARINA VE SABİT PLATFORMLARA KARŞI SUÇLAR", Süleyman Demirel Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, c. 5, sayı. 1, ss. 79-115, Ağu. 2016